SFS 2018:1961 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS2018-1961.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.