SFS 2018:1996 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2018-1996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ROOSBA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:MOFTJK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YXUUIM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i patients�kerhetslagen (2010:659) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 6 december 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 1 � patients�kerhetslagen <br/>(2010:659) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>1 �</b>2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanst�ende tabell har av-<br/>lagt h�gskoleexamen eller har g�tt igenom utbildning och som, i f�rekom-<br/>mande fall, fullgjort praktisk tj�nstg�ring ska efter ans�kan f� legitimation <br/>f�r yrket. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Legitimation f�r inte meddelas om f�rh�llandena �r s�dana att legitima-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">tionen skulle ha �terkallats enligt best�mmelserna i 8 kap. om s�kanden hade <br/>varit legitimerad. </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesut�vning ange </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sin grundutbildning. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i de fall </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">som anges i tabellen meddela f�reskrifter om vilken utbildning och praktisk <br/>tj�nstg�ring som kr�vs f�r att f� legitimation. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Yrke/Yrkestitel </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">Utbildning </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft10">Praktisk tj�nstg�ring </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1. apotekare</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">apotekarexamen </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2. arbetsterapeut</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">arbetsterapeutexamen </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3. audionom</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">audionomexamen </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4. barnmorska</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">barnmorskeexamen </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">5. biomedicinsk</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">analytiker</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">biomedicinsk </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">analytikerexamen </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">6. dietist</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">dietistexamen </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">7<i>. </i>fysioterapeut</p> <p style="position:absolute;top:936px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">fysioterapeutexamen </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">8. h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kurator</p> <p style="position:absolute;top:963px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">kuratorsexamen </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">9. kiropraktor</p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">10. logoped</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">logopedexamen </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11. l�kare</p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">l�karexamen </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">12. naprapat</p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2018:1128. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:1996 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 11 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:678px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:706px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1996 </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">13. optiker</p> <p style="position:absolute;top:54px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">optikerexamen </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">14. ortopedingenj�r</p> <p style="position:absolute;top:81px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">ortopedingenj�rs-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">examen </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">15. psykolog</p> <p style="position:absolute;top:125px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">psykologexamen </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt f�reskrifter </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">16. psykoterapeut</p> <p style="position:absolute;top:152px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">psykoterapeutexamen </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">17. receptarie</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">receptarieexamen </p> <p style="position:absolute;top:205px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">18. r�ntgensjuksk�terska r�ntgensjuksk�terske-</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">examen </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">19. sjukhusfysiker</p> <p style="position:absolute;top:250px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">sjukhusfysikerexamen </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">20. sjuksk�terska</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">sjuksk�terskeexamen </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">21. tandhygienist</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">tandhygienistexamen </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">22. tandl�kare</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft20">tandl�karexamen </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att �ven andra utbildningar �n </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">dem som anges i tabellen ska ge r�tt till legitimation. </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.<br/>2. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">dela f�reskrifter om i vilka fall och p� vilket s�tt �ldre f�reskrifter om prak-<br/>tisk tj�nstg�ring ska g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i patients�kerhetslagen (2010:659)

Utf�rdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 kap. 1 � patients�kerhetslagen
(2010:659) ska ha f�ljande lydelse.

4 kap.
1 �
2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanst�ende tabell har av-
lagt h�gskoleexamen eller har g�tt igenom utbildning och som, i f�rekom-
mande fall, fullgjort praktisk tj�nstg�ring ska efter ans�kan f� legitimation
f�r yrket.

Legitimation f�r inte meddelas om f�rh�llandena �r s�dana att legitima-

tionen skulle ha �terkallats enligt best�mmelserna i 8 kap. om s�kanden hade
varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesut�vning ange

sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i de fall

som anges i tabellen meddela f�reskrifter om vilken utbildning och praktisk
tj�nstg�ring som kr�vs f�r att f� legitimation.

Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk tj�nstg�ring

1. apotekare

apotekarexamen

2. arbetsterapeut

arbetsterapeutexamen

3. audionom

audionomexamen

4. barnmorska

barnmorskeexamen

5. biomedicinsk

analytiker

biomedicinsk

analytikerexamen

6. dietist

dietistexamen

7. fysioterapeut

fysioterapeutexamen

8. h�lso- och sjukv�rds-

kurator

h�lso- och sjukv�rds-

kuratorsexamen

9. kiropraktor

enligt f�reskrifter

enligt f�reskrifter

10. logoped

logopedexamen

11. l�kare

l�karexamen

12. naprapat

enligt f�reskrifter

enligt f�reskrifter

1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50.

2 Senaste lydelse 2018:1128.

SFS

2018:1996

Publicerad
den

11 december 2018

background image

2

SFS

2018:1996

13. optiker

optikerexamen

14. ortopedingenj�r

ortopedingenj�rs-

examen

15. psykolog

psykologexamen

enligt f�reskrifter

16. psykoterapeut

psykoterapeutexamen

17. receptarie

receptarieexamen

18. r�ntgensjuksk�terska r�ntgensjuksk�terske-

examen

19. sjukhusfysiker

sjukhusfysikerexamen

20. sjuksk�terska

sjuksk�terskeexamen

21. tandhygienist

tandhygienistexamen

22. tandl�kare

tandl�karexamen

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att �ven andra utbildningar �n

dem som anges i tabellen ska ge r�tt till legitimation.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.
2. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om i vilka fall och p� vilket s�tt �ldre f�reskrifter om prak-
tisk tj�nstg�ring ska g�lla.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;