SFS 2018:1998 Lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister

SFS2018-1998.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.