SFS 2018:716 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

SFS2018-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:DJIWKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ZDKYGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ZDKYGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:DJIWKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ZDKYGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:DJIWKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DJIWKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZDKYGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:NOYJPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DJIWKC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:YPLXNM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ZDKYGK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>bostadsf�reningar till bostadsr�ttsf�reningar <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:615) om omregistre-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ring av vissa bostadsf�reningar till bostadsr�ttsf�reningar ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b>2 Ett beslut av bostadsf�reningen i de fr�gor som avses i 2 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 13 och 4 � fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672) </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om ekonomiska f�reningar. Best�mmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 � </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte g�lla s�dana beslut och inte heller </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�r f�reningsst�mman beslutar i n�gon annan angel�genhet som r�r om-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">registreringen. Inte heller ska s�dana villkor i stadgarna som g�r l�ngre �n </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det som f�reskrivs i 35 och 36 �� i det kapitlet till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:112. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:716 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:651px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa

bostadsf�reningar till bostadsr�ttsf�reningar
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1991:615) om omregistre-

ring av vissa bostadsf�reningar till bostadsr�ttsf�reningar ska ha f�ljande

lydelse.

3 �2 Ett beslut av bostadsf�reningen i de fr�gor som avses i 2 � f�rsta

stycket 13 och 4 � fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672)

om ekonomiska f�reningar. Best�mmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 �

andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte g�lla s�dana beslut och inte heller

n�r f�reningsst�mman beslutar i n�gon annan angel�genhet som r�r om-

registreringen. Inte heller ska s�dana villkor i stadgarna som g�r l�ngre �n

det som f�reskrivs i 35 och 36 �� i det kapitlet till�mpas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:112.

SFS 2018:716

Publicerad

den 8 juni 2018

;