SFS 2018:719 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

SFS2018-719.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ATFKCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:UFDAWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:UFDAWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ATFKCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:UFDAWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ATFKCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ATFKCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:UFDAWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BIQZYV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ATFKCD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:MOYNWZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:UFDAWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>om �ndring i lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 � lagen (1995:1571) om ins�t nings-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">garanti ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b>2 Ett institut som omfattas av garantin ska l�mna de uppgifter till garanti-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">myndigheten som den beh�ver f�r att fastst�lla institutets avgift. De uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla ett instituts avgift ska ha granskats </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbanks-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 � lagen (1995:1570) om medlemsban-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ker eller, n�r det g�ller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">persbolag, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) och, n�r det g�ller kredit-</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">marknadsf�reningar, 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Institutet ska ocks� utan dr�jsm�l l�mna garantimyndigheten de uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den beh�ver om ins�ttare och deras ins�ttningar samt de uppgifter den i </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�vrigt beh�ver f�r sin verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Garantimyndigheten f�r, n�r den anser att det �r n�dv�ndigt, genomf�ra </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">en unders�kning hos institutet. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse 2011:829. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:719 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1995:1571) om ins�ttningsgaranti
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 16 � lagen (1995:1571) om ins�t nings-

garanti ska ha f�ljande lydelse.

16 �2 Ett institut som omfattas av garantin ska l�mna de uppgifter till garanti-

myndigheten som den beh�ver f�r att fastst�lla institutets avgift. De uppgifter

som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla ett instituts avgift ska ha granskats

av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbanks-

lagen (1987:619) respektive 7 a kap. 1 � lagen (1995:1570) om medlemsban-

ker eller, n�r det g�ller bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och v�rdepap-

persbolag, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen (2005:551) och, n�r det g�ller kredit-

marknadsf�reningar, 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Institutet ska ocks� utan dr�jsm�l l�mna garantimyndigheten de uppgifter

den beh�ver om ins�ttare och deras ins�ttningar samt de uppgifter den i

�vrigt beh�ver f�r sin verksamhet.

Garantimyndigheten f�r, n�r den anser att det �r n�dv�ndigt, genomf�ra

en unders�kning hos institutet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2011:829.

SFS 2018:719

Publicerad

den 8 juni 2018

;