SFS 2018:722 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2018-722.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:CCHZYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:HWOLAF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:SXBZYJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:5px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:11px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;font-family:CCHZYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:9px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:13px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:CCHZYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:11px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:5px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:9px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:13px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:11px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;font-family:CCHZYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft49{font-size:13px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:9px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:5px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;font-family:CCHZYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;font-family:EFGLAA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft57{font-size:11px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:9px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:13px;font-family:ILJJES+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft510{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1999:1229)2 </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 24 kap. 14 �, 25 a kap. 10 �, 37 kap. 23 och 26 ��, 39 kap. 16, 21, </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">21 a, 23 och 24 a ��, 39 b kap. 25 �, 40 kap. 5 �, 42 kap. 15 a och 21 a ��, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">43 kap. 5 �, 48 kap. 15 �, 49 a kap. 3 � och 57 kap. 34 � ska ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 44 kap. 7 a �, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">44 kap. 7 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>24 kap. <br/>14 �</b> Andelen ska vara en kapitaltillg�ng och uppfylla n�gon av f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ruts�ttningar: </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Andelen �r inte marknadsnoterad.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Det sammanlagda r�stetalet f�r �garf�retagets samtliga andelar i det</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�gda f�retaget motsvarar tio procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">andelar i f�retaget. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Innehavet av andelen betingas av r�relse som bedrivs av �garf�retaget</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller av ett f�retag som med h�nsyn till �gander�ttsf�rh�llanden eller organi-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">satoriska f�rh�llanden kan anses st� det n�ra. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Andelen ska anses vara marknadsnoterad �ven om marknadsnoteringen </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">har upph�rt i anslutning till inledandet av ett f�rfarande om inl�sen, fusion, </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fission, likvidation, konkurs eller f�renklad avveckling. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En andel i ett privatbostadsf�retag anses inte n�ringsbetingad. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>25 a kap. <br/>10 �</b>3 Skalbolagsbeskattning enligt 9 eller 9 a � ska inte ske om </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. n�gon andel eller aktiebaserad del�garr�tt i det avyttrade f�retaget �r</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">marknadsnoterad, </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. del�garr�tten anses avyttrad p� grund av best�mmelserna om likvidation</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 44 kap. 7 � f�rsta stycket, f�renklad avveckling i 44 kap. 7 a � eller konkurs </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">i 44 kap. 8 � f�rsta stycket 1 eller 2, eller </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet del�garbeskattad juridisk</p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">person som h�r hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�det uppl�ses. </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�r det avyttrade f�retaget en utl�ndsk juridisk person, ska skalbolagsbe-</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skattning enligt 9 eller 9 a � ske bara om </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Lagen omtryckt 2008:803. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2009:1413. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:722 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. den juridiska personen �r skattskyldig h�r vid tidpunkten f�r avytt-</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ringen eller dess inkomst beskattas hos en del�gare som �r skattskyldig h�r </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">vid denna tidpunkt, eller </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. den juridiska personen, direkt eller genom ett f�retag i s�dan intresse-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">gemenskap som avses i 2 � 1, �ger eller under de tre senaste �ren har �gt en </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">andel eller aktiebaserad del�garr�tt i </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> ett svenskt aktiebolag om andelen eller den aktiebaserade del�garr�tten </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">inte �r marknadsnoterad, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:212px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> en svensk ekonomisk f�rening, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:232px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> en annan utl�ndsk juridisk person som varit skattskyldig h�r under </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">n�gon del av denna tid om denna person motsvarar ett svenskt aktiebolag </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">och andelen eller den aktiebaserade del�garr�tten inte �r marknadsnoterad </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller om personen motsvarar en svensk ekonomisk f�rening, eller </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23"></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft21"> ett svenskt handelsbolag. </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>37 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>23 �</b> Best�mmelserna i 21 � g�ller inte vid fusion enligt 16 kap. 1 och 3 �� </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 7 kap. 1 och 2 �� sparbanks-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (1987:619), 10 kap. 1 och 2 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar). </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>26 �</b> Best�mmelsen i 24 � g�ller inte vid fusion mellan kooperativa f�re-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ningar enligt 16 kap. 1 och 3 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ar, 10 kap. 1 och 2 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller r�dets </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar). </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>39 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>16 �</b> Om det intr�ffar en s�dan f�r�ndring i ett investmentf�retag eller i </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">�gandet av detta att f�retaget inte l�ngre kan r�knas som investmentf�retag </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">enligt 15 �, ska avskattning ske enligt 17 och 18 ��. Avskattning ska dock </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">inte ske om f�retaget uppl�ses genom likvidation eller f�renklad avveckling. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>21 �</b>4 Med <i>kooperativ f�rening</i> avses en ekonomisk f�rening som �r �ppen </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">p� det s�tt som anges i 4 kap. 1 och 2 �� lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">f�reningar och som till�mpar lika r�str�tt. Om en ekonomisk f�rening bedri-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ver f�rs�ljning till personer som inte uppfyller kraven f�r intr�de i f�reningen, </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ska f�reningen f�r att anses som �ppen ge dem samma r�tt til �terb�ring p� </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">k�pta varor som medlemmarna f�r. </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Att en f�rening med st�d av 1 kap. 8 � lagen om ekonomiska f�reningar </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">har antagit investerande medlemmar ska inte anses inneb�ra att f�reningen </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">inte till�mpar lika r�str�tt. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Kooperativa f�reningars centralorganisationer anses som �ppna �ven om </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">de beviljar intr�de bara f�r s�dana lokala f�reningar som uppfyller central-</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">organisationens krav p� stadgar, sk�tsel och soliditet och �ven om bara ett </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">enda f�retag inom varje omr�de antas som medlem. N�r det g�ller kravet p� </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lika r�str�tt anses centralorganisationer som kooperativa �ven om r�str�tten </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">ut�vas i f�rh�llande till f�reningarnas medlemsantal. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft210"> Senaste lydelse 2016:115. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>2018:722</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>21 a �</b> Med <i>medlemsfr�mjande f�rening</i> avses en kooperativ f�rening som </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">uppfyller kraven i 1 kap. 5 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>23 �</b>5 Utdelning som en kooperativ f�rening l�mnar i f�rh�llande till insat-</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ser enligt lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, lagen (1995:1570) </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">om medlemsbanker eller r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">dras av. I fr�ga om andra insatser �n f�rlagsinsatser g�ller detta dock inte till </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">den del utdelningen enligt 24 kap. 17 � inte ska tas upp av mottagaren. Om </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">den del som inte ska tas upp av mottagaren uppg�r till h�gst tio procent av </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">utdelningen, ska dock hela utdelningen dras av. En medlemsfr�mjande f�re-</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ning f�r bara dra av utdelning om f�reningen har ett stort antal medlemmar </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">och bara till den del f�reningen f�r samma beskattnings�r sj�lv tagit emot </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">utdelning p� insatser. En kooperativ hyresr�ttsf�rening f�r inte dra av utdel-</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ning om f�reningen �r ett privatbostadsf�retag enligt 2 kap. 17 �. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en ekonomisk f�rening �r centralorganisation f�r kooperativa f�re-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ningar, ska utdelningen p� f�rlagsinsatser dras av �ven om centralorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">tionen inte �r kooperativ enligt 21 �. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>24 a �</b> En kooperativ f�rening ska dra av en medlemsinsats som har til -</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">godof�rts genom insatsemission enligt lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reningar eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker det beskattnings�r d� </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">medlemsinsatsen betalas ut till en medlem som avg�r. Detsamma g�ller med-</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">lemsinsatser som har tillgodof�rts genom fondemission enligt r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska koope-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">rativa f�reningar (SCE-f�reningar). </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>39 b kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>25 �</b>6 Avdraget ska �terf�ras till beskattning i sin helhet, om </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> ett godk�nnande f�r tonnagebeskattning �terkallas enligt 13 a kap. 10 � </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">skattef�rfarandelagen (2011:1244), </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:691px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> f�retaget g�r i likvidation eller konkurs eller uppl�ses till f�ljd av ett </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">beslut om f�renklad avveckling. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Avdraget ska �terf�ras det sista beskattnings�r d� tonnagebeskattning </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sker eller, vid �terkallelse enligt 13 a kap. 10 � 24 skattef�rfarandelagen </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">(2011:1244), det beskattnings�r d� �terkallelsen sker. </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>40 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>5 �</b>7 Ett f�retag anses i detta kapitel ha <i>best�mmande inflytande</i> �ver ett </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">annat f�retag om detta �r ett dotterf�retag till det f�rra enligt </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:884px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> 1 kap. 11 � aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:904px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> 1 kap. 1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:924px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> 1 kap. 2 � sparbankslagen (1987:619), </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:945px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> 1 kap. 5 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft38"></p> <p style="position:absolute;top:965px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft31"> 1 kap. 5 � stiftelselagen (1994:1220). </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">En svensk ideell f�rening anses ha best�mmande inflytande �ver ett annat </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�retag om detta �r ett dotterf�retag till f�reningen enligt 1 kap. 4 � �rsredo-</p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">visningslagen (1995:1554). </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">5</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft310"> Senaste lydelse 2016:115. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">6</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft310"> Senaste lydelse 2016:887. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft39">7</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft310"> Senaste lydelse 2011:68. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>2018:722</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett utl�ndskt bolag eller en s�dan f�rv�rvare som avses i 11 � anses ha </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">best�mmande inflytande �ver ett f�retag om detta skulle ha varit ett dotter-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�retag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">svenskt aktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>42 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>15 a �</b>8 Utdelning och kapitalvinst p� f�ljande aktier och andelar tas upp </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">till fem sj�ttedelar: </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> aktier i svenska aktiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:241px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> andelar i svenska ekonomiska f�reningar som inte �r kooperativa, och </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> andelar i utl�ndska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">utl�ndska juridiska personen �r j�mf�rlig med inkomstbeskattningen enligt </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">denna lag av ett svenskt f�retag, som inte �r en kooperativ f�rening, med </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">motsvarande inkomster. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rsta stycket till�mpas inte om </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft41"> f�retaget �r marknadsnoterat, </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft41"> f�retaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upp-</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">h�rt i anslutning till inledandet av ett f�rfarande om inl�sen, fusion, fission, </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">likvidation, konkurs eller f�renklad avveckling, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:446px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft41"> f�retaget under beskattnings�ret eller under n�got av de fyra f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">beskattnings�ren, direkt eller genom dotterf�retag, har �gt aktier med en </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">r�st- eller kapitalandel p� tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">aktiebolag eller en marknadsnoterad utl�ndsk juridisk person, </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft41"> f�retaget �r ett privatbostadsf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft41"> andelarna �r kvalificerade, eller </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft41"> en kapitalvinst ska tas upp som �verskott av passiv n�ringsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">enligt 49 a kap. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�retag anses marknadsnoterat om n�gon andel i f�retaget �r mark-</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">nadsnoterad. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>21 a �</b> Belopp som �verf�rs till medlemsinsatserna vid insatsemission enligt </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar eller lagen (1995:1570) om med-</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">lemsbanker ska inte behandlas som utdelning. Detsamma g�l er belopp som </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">�verf�rs till medlemsinsatserna vid fondemission enligt r�dets f�rordning (EG) </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�r-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eningar (SCE-f�reningar). </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>43 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>5 �</b>9 Med <i>v�rde�verf�ring</i> avses i detta kapitel </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. vinstutdelning, </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. f�rv�rv av egna aktier, dock inte f�rv�rv av s�dant slag som anges i </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">19 kap. 5 � aktiebolagslagen (2005:551), </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden f�r �terbetalning till </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">aktie�garna, </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. annan aff�rsh�ndelse som medf�r att f�retagets f�rm�genhet minskar </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">och som inte har rent aff�rsm�ssig karakt�r f�r f�retaget, och </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">5. inl�sen av f�rlagsinsatser av s�dant slag som anges i 11 kap. 1 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">(2018:672) om ekonomiska f�reningar och utbetalningar av s�dant slag som </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">anges i 14 kap. 1 � samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">8</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2013:1106. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">9</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft49"> Senaste lydelse 2013:771. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>2018:722</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>44 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><i>F�renklad avveckling av ekonomisk f�rening </i></p> <p style="position:absolute;top:100px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>7 a �</b> En andel i en ekonomisk f�rening anses avyttrad om f�reningen upp-</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">l�ses till f�ljd av ett beslut om f�renklad avveckling. </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>48 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:191px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>15 �</b> F�r marknadsnoterade del�garr�tter f�r omkostnadsbeloppet best�m-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">mas till 20 procent av ers�ttningen vid avyttringen sedan utgifter i samband </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">med denna dragits av. Detta g�ller dock inte terminer och optioner och inte </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">heller s�dana teckningsr�tter, fondaktier�tter, inl�senr�tter och s�ljr�tter </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">som avses i 13 �. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rsta stycket till�mpas �ven p� del�garr�tter om de har varit marknads-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">noterade men marknadsnoteringen har upph�rt i anslutning till inledandet </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">av ett f�rfarande om inl�sen, fusion, fission, likvidation, konkurs eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">enklad avveckling. </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>49 a kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>3 �</b> Best�mmelserna i detta kapitel till�mpas inte om </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. n�gon andel i det f�retag som andelen h�nf�r sig till �r marknadsnote-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">rad, </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. andelen anses avyttrad p� grund av best�mmelserna om likvidation i </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">44 kap. 7 � f�rsta stycket, f�renklad avveckling i 44 kap. 7 a � eller konkurs </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">i 44 kap. 8 � f�rsta stycket 1 eller 2, </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. ett handelsbolag uppl�ses eller andelen i ett handelsbolag �verg�r till </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">en ny �gare p� s�tt som anges i 50 kap. 2 � andra stycket, eller </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. best�mmelserna i 51 kap. om beskattning i inkomstslaget n�ringsverk-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">samhet vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag ska till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>57 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>34 �</b>10 Vinstutdelning som l�mnas f�r senare r�kenskaps�r �n som avses i </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">33 � ska minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp �verstiger </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">nettovinsten enligt fastst�lld balansr�kning eller, i f�rekommande fall, fast-</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">st�lld koncernbalansr�kning. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Kapitalunderlaget i ett aktiebolag ska minskas med belopp som motsvarar </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">utbetalningar fr�n bolaget som gjorts i samband med minskning av aktie-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">kapitalet eller reservfonden, om utbetalningen skett efter utg�ngen av det </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">r�kenskaps�r d� underlaget ber�knades. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Kapitalunderlaget i en ekonomisk f�rening ska minskas med belopp som </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">motsvarar utbetalningar enligt 10 kap. 16 � lagen (2018:672) om ekonomiska </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�reningar vid �terbetalning av �verinsatser eller enligt 10 kap. 17 � samma lag </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">vid minskning av medlemsinsatsernas storlek. Detta g�ller bara om utbetal-</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ningen har gjorts efter utg�ngen av det r�kenskaps�r d� underlaget ber�knades. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">Erik Sj�stedt </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft58">10</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft59"> Senaste lydelse 2016:115. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>2018:722</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om inkomstskattelagen

(1999:1229)2

dels att 24 kap. 14 �, 25 a kap. 10 �, 37 kap. 23 och 26 ��, 39 kap. 16, 21,

21 a, 23 och 24 a ��, 39 b kap. 25 �, 40 kap. 5 �, 42 kap. 15 a och 21 a ��,

43 kap. 5 �, 48 kap. 15 �, 49 a kap. 3 � och 57 kap. 34 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 44 kap. 7 a �, och n�rmast f�re

44 kap. 7 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

24 kap.
14 �
Andelen ska vara en kapitaltillg�ng och uppfylla n�gon av f�ljande

f�ruts�ttningar:

1. Andelen �r inte marknadsnoterad.

2. Det sammanlagda r�stetalet f�r �garf�retagets samtliga andelar i det

�gda f�retaget motsvarar tio procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga

andelar i f�retaget.

3. Innehavet av andelen betingas av r�relse som bedrivs av �garf�retaget

eller av ett f�retag som med h�nsyn till �gander�ttsf�rh�llanden eller organi-

satoriska f�rh�llanden kan anses st� det n�ra.

Andelen ska anses vara marknadsnoterad �ven om marknadsnoteringen

har upph�rt i anslutning till inledandet av ett f�rfarande om inl�sen, fusion,

fission, likvidation, konkurs eller f�renklad avveckling.

En andel i ett privatbostadsf�retag anses inte n�ringsbetingad.

25 a kap.
10 �
3 Skalbolagsbeskattning enligt 9 eller 9 a � ska inte ske om

1. n�gon andel eller aktiebaserad del�garr�tt i det avyttrade f�retaget �r

marknadsnoterad,

2. del�garr�tten anses avyttrad p� grund av best�mmelserna om likvidation

i 44 kap. 7 � f�rsta stycket, f�renklad avveckling i 44 kap. 7 a � eller konkurs

i 44 kap. 8 � f�rsta stycket 1 eller 2, eller

3. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet del�garbeskattad juridisk

person som h�r hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-

r�det uppl�ses.

�r det avyttrade f�retaget en utl�ndsk juridisk person, ska skalbolagsbe-

skattning enligt 9 eller 9 a � ske bara om

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

3

Senaste lydelse 2009:1413.

SFS 2018:722

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS

1. den juridiska personen �r skattskyldig h�r vid tidpunkten f�r avytt-

ringen eller dess inkomst beskattas hos en del�gare som �r skattskyldig h�r

vid denna tidpunkt, eller

2. den juridiska personen, direkt eller genom ett f�retag i s�dan intresse-

gemenskap som avses i 2 � 1, �ger eller under de tre senaste �ren har �gt en

andel eller aktiebaserad del�garr�tt iett svenskt aktiebolag om andelen eller den aktiebaserade del�garr�tten

inte �r marknadsnoterad,en svensk ekonomisk f�rening,en annan utl�ndsk juridisk person som varit skattskyldig h�r under

n�gon del av denna tid om denna person motsvarar ett svenskt aktiebolag

och andelen eller den aktiebaserade del�garr�tten inte �r marknadsnoterad

eller om personen motsvarar en svensk ekonomisk f�rening, ellerett svenskt handelsbolag.

37 kap.

23 � Best�mmelserna i 21 � g�ller inte vid fusion enligt 16 kap. 1 och 3 ��

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, 7 kap. 1 och 2 �� sparbanks-

lagen (1987:619), 10 kap. 1 och 2 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker

eller r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r

europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar).

26 � Best�mmelsen i 24 � g�ller inte vid fusion mellan kooperativa f�re-

ningar enligt 16 kap. 1 och 3 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�rening-

ar, 10 kap. 1 och 2 �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller r�dets

f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska

kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar).

39 kap.

16 � Om det intr�ffar en s�dan f�r�ndring i ett investmentf�retag eller i

�gandet av detta att f�retaget inte l�ngre kan r�knas som investmentf�retag

enligt 15 �, ska avskattning ske enligt 17 och 18 ��. Avskattning ska dock

inte ske om f�retaget uppl�ses genom likvidation eller f�renklad avveckling.

21 �4 Med kooperativ f�rening avses en ekonomisk f�rening som �r �ppen

p� det s�tt som anges i 4 kap. 1 och 2 �� lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar och som till�mpar lika r�str�tt. Om en ekonomisk f�rening bedri-

ver f�rs�ljning till personer som inte uppfyller kraven f�r intr�de i f�reningen,

ska f�reningen f�r att anses som �ppen ge dem samma r�tt til �terb�ring p�

k�pta varor som medlemmarna f�r.

Att en f�rening med st�d av 1 kap. 8 � lagen om ekonomiska f�reningar

har antagit investerande medlemmar ska inte anses inneb�ra att f�reningen

inte till�mpar lika r�str�tt.

Kooperativa f�reningars centralorganisationer anses som �ppna �ven om

de beviljar intr�de bara f�r s�dana lokala f�reningar som uppfyller central-

organisationens krav p� stadgar, sk�tsel och soliditet och �ven om bara ett

enda f�retag inom varje omr�de antas som medlem. N�r det g�ller kravet p�

lika r�str�tt anses centralorganisationer som kooperativa �ven om r�str�tten

ut�vas i f�rh�llande till f�reningarnas medlemsantal.

4

Senaste lydelse 2016:115.

2018:722

background image

3

SFS

21 a � Med medlemsfr�mjande f�rening avses en kooperativ f�rening som

uppfyller kraven i 1 kap. 5 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

23 �5 Utdelning som en kooperativ f�rening l�mnar i f�rh�llande till insat-

ser enligt lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar, lagen (1995:1570)

om medlemsbanker eller r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli

2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�reningar) ska

dras av. I fr�ga om andra insatser �n f�rlagsinsatser g�ller detta dock inte till

den del utdelningen enligt 24 kap. 17 � inte ska tas upp av mottagaren. Om

den del som inte ska tas upp av mottagaren uppg�r till h�gst tio procent av

utdelningen, ska dock hela utdelningen dras av. En medlemsfr�mjande f�re-

ning f�r bara dra av utdelning om f�reningen har ett stort antal medlemmar

och bara till den del f�reningen f�r samma beskattnings�r sj�lv tagit emot

utdelning p� insatser. En kooperativ hyresr�ttsf�rening f�r inte dra av utdel-

ning om f�reningen �r ett privatbostadsf�retag enligt 2 kap. 17 �.

Om en ekonomisk f�rening �r centralorganisation f�r kooperativa f�re-

ningar, ska utdelningen p� f�rlagsinsatser dras av �ven om centralorganisa-

tionen inte �r kooperativ enligt 21 �.

24 a � En kooperativ f�rening ska dra av en medlemsinsats som har til -

godof�rts genom insatsemission enligt lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar eller lagen (1995:1570) om medlemsbanker det beskattnings�r d�

medlemsinsatsen betalas ut till en medlem som avg�r. Detsamma g�ller med-

lemsinsatser som har tillgodof�rts genom fondemission enligt r�dets f�rord-

ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska koope-

rativa f�reningar (SCE-f�reningar).

39 b kap.

25 �6 Avdraget ska �terf�ras till beskattning i sin helhet, omett godk�nnande f�r tonnagebeskattning �terkallas enligt 13 a kap. 10 �

skattef�rfarandelagen (2011:1244),f�retaget g�r i likvidation eller konkurs eller uppl�ses till f�ljd av ett

beslut om f�renklad avveckling.

Avdraget ska �terf�ras det sista beskattnings�r d� tonnagebeskattning

sker eller, vid �terkallelse enligt 13 a kap. 10 � 24 skattef�rfarandelagen

(2011:1244), det beskattnings�r d� �terkallelsen sker.

40 kap.

5 �7 Ett f�retag anses i detta kapitel ha best�mmande inflytande �ver ett

annat f�retag om detta �r ett dotterf�retag till det f�rra enligt1 kap. 11 � aktiebolagslagen (2005:551),1 kap. 1014 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar,1 kap. 2 � sparbankslagen (1987:619),1 kap. 5 � lagen (1995:1570) om medlemsbanker, eller1 kap. 5 � stiftelselagen (1994:1220).

En svensk ideell f�rening anses ha best�mmande inflytande �ver ett annat

f�retag om detta �r ett dotterf�retag till f�reningen enligt 1 kap. 4 � �rsredo-

visningslagen (1995:1554).

5

Senaste lydelse 2016:115.

6

Senaste lydelse 2016:887.

7

Senaste lydelse 2011:68.

2018:722

background image

4

SFS

Ett utl�ndskt bolag eller en s�dan f�rv�rvare som avses i 11 � anses ha

best�mmande inflytande �ver ett f�retag om detta skulle ha varit ett dotter-

f�retag till bolaget eller personen, om bolaget eller personen hade varit ett

svenskt aktiebolag.

42 kap.

15 a �8 Utdelning och kapitalvinst p� f�ljande aktier och andelar tas upp

till fem sj�ttedelar:aktier i svenska aktiebolag,andelar i svenska ekonomiska f�reningar som inte �r kooperativa, ochandelar i utl�ndska juridiska personer, om inkomstbeskattningen av den

utl�ndska juridiska personen �r j�mf�rlig med inkomstbeskattningen enligt

denna lag av ett svenskt f�retag, som inte �r en kooperativ f�rening, med

motsvarande inkomster.

F�rsta stycket till�mpas inte omf�retaget �r marknadsnoterat,f�retaget har varit marknadsnoterat men marknadsnoteringen har upp-

h�rt i anslutning till inledandet av ett f�rfarande om inl�sen, fusion, fission,

likvidation, konkurs eller f�renklad avveckling,f�retaget under beskattnings�ret eller under n�got av de fyra f�reg�ende

beskattnings�ren, direkt eller genom dotterf�retag, har �gt aktier med en

r�st- eller kapitalandel p� tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat

aktiebolag eller en marknadsnoterad utl�ndsk juridisk person,f�retaget �r ett privatbostadsf�retag,andelarna �r kvalificerade, elleren kapitalvinst ska tas upp som �verskott av passiv n�ringsverksamhet

enligt 49 a kap.

Ett f�retag anses marknadsnoterat om n�gon andel i f�retaget �r mark-

nadsnoterad.

21 a � Belopp som �verf�rs till medlemsinsatserna vid insatsemission enligt

lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar eller lagen (1995:1570) om med-

lemsbanker ska inte behandlas som utdelning. Detsamma g�l er belopp som

�verf�rs till medlemsinsatserna vid fondemission enligt r�dets f�rordning (EG)

nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�r-

eningar (SCE-f�reningar).

43 kap.

5 �9 Med v�rde�verf�ring avses i detta kapitel

1. vinstutdelning,

2. f�rv�rv av egna aktier, dock inte f�rv�rv av s�dant slag som anges i

19 kap. 5 � aktiebolagslagen (2005:551),

3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden f�r �terbetalning till

aktie�garna,

4. annan aff�rsh�ndelse som medf�r att f�retagets f�rm�genhet minskar

och som inte har rent aff�rsm�ssig karakt�r f�r f�retaget, och

5. inl�sen av f�rlagsinsatser av s�dant slag som anges i 11 kap. 1 � lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar och utbetalningar av s�dant slag som

anges i 14 kap. 1 � samma lag.

8

Senaste lydelse 2013:1106.

9

Senaste lydelse 2013:771.

2018:722

background image

5

SFS

44 kap.

F�renklad avveckling av ekonomisk f�rening

7 a � En andel i en ekonomisk f�rening anses avyttrad om f�reningen upp-

l�ses till f�ljd av ett beslut om f�renklad avveckling.

48 kap.

15 � F�r marknadsnoterade del�garr�tter f�r omkostnadsbeloppet best�m-

mas till 20 procent av ers�ttningen vid avyttringen sedan utgifter i samband

med denna dragits av. Detta g�ller dock inte terminer och optioner och inte

heller s�dana teckningsr�tter, fondaktier�tter, inl�senr�tter och s�ljr�tter

som avses i 13 �.

F�rsta stycket till�mpas �ven p� del�garr�tter om de har varit marknads-

noterade men marknadsnoteringen har upph�rt i anslutning till inledandet

av ett f�rfarande om inl�sen, fusion, fission, likvidation, konkurs eller f�r-

enklad avveckling.

49 a kap.

3 � Best�mmelserna i detta kapitel till�mpas inte om

1. n�gon andel i det f�retag som andelen h�nf�r sig till �r marknadsnote-

rad,

2. andelen anses avyttrad p� grund av best�mmelserna om likvidation i

44 kap. 7 � f�rsta stycket, f�renklad avveckling i 44 kap. 7 a � eller konkurs

i 44 kap. 8 � f�rsta stycket 1 eller 2,

3. ett handelsbolag uppl�ses eller andelen i ett handelsbolag �verg�r till

en ny �gare p� s�tt som anges i 50 kap. 2 � andra stycket, eller

4. best�mmelserna i 51 kap. om beskattning i inkomstslaget n�ringsverk-

samhet vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag ska till�mpas.

57 kap.

34 �10 Vinstutdelning som l�mnas f�r senare r�kenskaps�r �n som avses i

33 � ska minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp �verstiger

nettovinsten enligt fastst�lld balansr�kning eller, i f�rekommande fall, fast-

st�lld koncernbalansr�kning.

Kapitalunderlaget i ett aktiebolag ska minskas med belopp som motsvarar

utbetalningar fr�n bolaget som gjorts i samband med minskning av aktie-

kapitalet eller reservfonden, om utbetalningen skett efter utg�ngen av det

r�kenskaps�r d� underlaget ber�knades.

Kapitalunderlaget i en ekonomisk f�rening ska minskas med belopp som

motsvarar utbetalningar enligt 10 kap. 16 � lagen (2018:672) om ekonomiska

f�reningar vid �terbetalning av �verinsatser eller enligt 10 kap. 17 � samma lag

vid minskning av medlemsinsatsernas storlek. Detta g�ller bara om utbetal-

ningen har gjorts efter utg�ngen av det r�kenskaps�r d� underlaget ber�knades.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sj�stedt

(Finansdepartementet)

10

Senaste lydelse 2016:115.

2018:722

;