SFS 2018:723 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

SFS2018-723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.