SFS 2018:734 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

SFS2018-734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ZHBLJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ZHBLJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ZHBLJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ZHBLJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:DHBHTI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZHBLJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:DHBHTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:VBDNFH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i lagen (2015:1016) om resolution <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 24 kap. 3 � och 27 kap. 20 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2015:1016) om resolution ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>24 kap. <br/>3 �</b> Best�mmelser om f�rfarandet vid likvidation av ett f�retag som om-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fattas av denna lag finns i </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">6 kap. 1 a och 2 b �� sparbankslagen (1987:619),</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">9 kap. 1 a och 4 b �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">10 kap. 31 � tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">25 kap. 4 a och 10 a �� aktiebolagslagen (2005:551), och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">17 kap. 46 och 47 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>27 kap. <br/>20 �</b> Den som �r avgiftsskyldig ska l�mna de uppgifter till Riksg�lds-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kontoret som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla den avgiftsskyldiges </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2005:551) eller 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Eldhagen </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:734 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:1016) om resolution
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 24 kap. 3 � och 27 kap. 20 � lagen

(2015:1016) om resolution ska ha f�ljande lydelse.

24 kap.
3 �
Best�mmelser om f�rfarandet vid likvidation av ett f�retag som om-

fattas av denna lag finns i6 kap. 1 a och 2 b �� sparbankslagen (1987:619),9 kap. 1 a och 4 b �� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,10 kap. 31 � tredje stycket lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsr�relse,25 kap. 4 a och 10 a �� aktiebolagslagen (2005:551), och17 kap. 46 och 47 �� lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

27 kap.
20 �
Den som �r avgiftsskyldig ska l�mna de uppgifter till Riksg�lds-

kontoret som myndigheten beh�ver f�r att fastst�lla den avgiftsskyldiges

avgift. Uppgifter om avgiftsunderlaget ska ha granskats av en revisor som

utsetts i enlighet med 4 a kap. 1 � sparbankslagen (1987:619), 7 a kap. 1 �

lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 9 kap. 8 � aktiebolagslagen

(2005:551) eller 8 kap. 8 � lagen (2018:672) om ekonomiska f�reningar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:734

Publicerad

den 8 juni 2018

;