SFS 2018:746 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

SFS2018-746.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:LUMIOX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:INYQYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:INYQYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:LUMIOX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:INYQYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:FGKTIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:LUMIOX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:LUMIOX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:INYQYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:LKVNWH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:LUMIOX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BIXFMB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:INYQYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i patientskadelagen (1996:799) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � patientskadelagen (1996:799) ska </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b>2 I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>h�lso- och sjukv�rd</i>: s�dan verksamhet som omfattas av h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om om-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">sk�relse av pojkar eller lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska utred-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detalj-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">handeln med l�kemedel, allt under f�ruts�ttning att det �r fr�ga om verksam-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">het som ut�vas av personal som omfattas av 1 kap. patients�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:659), </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>v�rdgivare</i>: statlig myndighet, landsting eller kommun i fr�ga om s�dan </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">h�lso- och sjukv�rd som myndigheten, landstinget eller kommunen har an-</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">svar f�r (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rd (privat v�rdgivare). </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den nya best�mmelsen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2017:43. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:746 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i patientskadelagen (1996:799)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 � patientskadelagen (1996:799) ska

ha f�ljande lydelse.

5 �2 I denna lag avses med

h�lso- och sjukv�rd: s�dan verksamhet som omfattas av h�lso- och sjuk-

v�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om om-

sk�relse av pojkar eller lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska utred-

ningar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detalj-

handeln med l�kemedel, allt under f�ruts�ttning att det �r fr�ga om verksam-

het som ut�vas av personal som omfattas av 1 kap. patients�kerhetslagen

(2010:659),

v�rdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fr�ga om s�dan

h�lso- och sjukv�rd som myndigheten, landstinget eller kommunen har an-

svar f�r (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver h�lso- och sjuk-

v�rd (privat v�rdgivare).

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya best�mmelsen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-

ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:43.

SFS 2018:746

Publicerad

den 13 juni 2018

;