SFS 2018:747 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2018-747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RNJRDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GMWIFG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:NDFQUT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:IKTEBX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JXCSQB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i patientdatalagen (2008:355) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 3 �, 4 kap. 2 � och 6 kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">patientdatalagen (2008:355) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>3 �</b>2 I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:494px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Uttryck </b></p> <p style="position:absolute;top:494px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Betydelse </b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rd </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">Verksamhet som avses i h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125), </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd, </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1991:1129) om r�t spsykiatrisk v�rd, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">smit skyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">om fastst�l ande av k�nstil h�righet i vissa fal , </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska ut-</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">redningar samt den upph�vda lagen (1944:133) </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft10">om kastrering. </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>2 �</b> En v�rdgivare ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�righet f�r </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�tkomst till s�dana uppgifter om patienter som f�rs helt eller delvis automa-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tiserat. S�dan beh�righet ska begr�nsas till vad som beh�vs f�r att den en-</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skilde ska kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Personuppgifter som behandlas i en utredning enligt lagen (2018:744) om </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kringsmedicinska utredningar f�r �ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 1 och 2 f�r inte g�ras tillg�ngliga genom elektronisk �tkomst f�r den </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som arbetar vid en annan v�rdenhet eller inom en annan v�rdprocess hos </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">samma v�rdgivare. I den lagen finns s�rskilda best�mmelser om elektronisk </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�tkomst vid s�dana utredningar. </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrifter om tilldelning av beh�righet enligt f�rsta stycket f�r �tkomst till </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppgifter som f�rs helt eller delvis automatiserat. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2017:60. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:747 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:747 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 kap. <br/>1 �</b> En v�rdgivare f�r, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 �, ha direkt-</p> <p style="position:absolute;top:99px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�tkomst till personuppgifter som behandlas av andra v�rdgivare f�r �ndam�l </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2. </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">En v�rdgivare f�r inte ha direkt�tkomst till personuppgifter som behand-</p> <p style="position:absolute;top:160px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">las av en annan v�rdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:180px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsmedicinska utredningar. I den lagen finns s�rskilda best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">direkt�tkomst vid s�dana utredningar. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-</p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Socialdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i patientdatalagen (2008:355)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 3 �, 4 kap. 2 � och 6 kap. 1 �

patientdatalagen (2008:355) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
3 �
2 I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

H�lso- och sjukv�rd

Verksamhet som avses i h�lso- och sjukv�rds-

lagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125),

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd,

lagen (1991:1129) om r�t spsykiatrisk v�rd,

smit skyddslagen (2004:168), lagen (1972:119)

om fastst�l ande av k�nstil h�righet i vissa fal ,

lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedicinska ut-

redningar samt den upph�vda lagen (1944:133)

om kastrering.

4 kap.
2 �
En v�rdgivare ska best�mma villkor f�r tilldelning av beh�righet f�r

�tkomst till s�dana uppgifter om patienter som f�rs helt eller delvis automa-

tiserat. S�dan beh�righet ska begr�nsas till vad som beh�vs f�r att den en-

skilde ska kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter inom h�lso- och sjukv�rden.

Personuppgifter som behandlas i en utredning enligt lagen (2018:744) om

f�rs�kringsmedicinska utredningar f�r �ndam�l som anges i 2 kap. 4 � f�rsta

stycket 1 och 2 f�r inte g�ras tillg�ngliga genom elektronisk �tkomst f�r den

som arbetar vid en annan v�rdenhet eller inom en annan v�rdprocess hos

samma v�rdgivare. I den lagen finns s�rskilda best�mmelser om elektronisk

�tkomst vid s�dana utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om tilldelning av beh�righet enligt f�rsta stycket f�r �tkomst till

uppgifter som f�rs helt eller delvis automatiserat.

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:60.

SFS 2018:747

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS 2018:747

6 kap.
1 �
En v�rdgivare f�r, under de f�ruts�ttningar som anges i 2 �, ha direkt-

�tkomst till personuppgifter som behandlas av andra v�rdgivare f�r �ndam�l

som anges i 2 kap. 4 � f�rsta stycket 1 och 2.

En v�rdgivare f�r inte ha direkt�tkomst till personuppgifter som behand-

las av en annan v�rdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om f�rs�k-

ringsmedicinska utredningar. I den lagen finns s�rskilda best�mmelser om

direkt�tkomst vid s�dana utredningar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

2. De nya best�mmelserna ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-

ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

;