SFS 2018:748 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2018-748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BERHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BERHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:BERHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:BERHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:JMLAHQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BERHJB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JMLAHQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:YXDPTH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i patients�kerhetslagen (2010:659) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � patients�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2010:659) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>2 �</b>2 Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna lag verksamhet som omfattas </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125), lagen </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2001:499) om omsk�relse av pojkar, lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedi-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">cinska utredningar samt verksamhet inom detaljhandel med l�kemedel en-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt lagen (2009:366) om handel med l�kemedel. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Den nya best�mmelsen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2017:62. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:748 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 13 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i patients�kerhetslagen (2010:659)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � patients�kerhetslagen

(2010:659) ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
2 Med h�lso- och sjukv�rd avses i denna lag verksamhet som omfattas

av h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30), tandv�rdslagen (1985:125), lagen

(2001:499) om omsk�relse av pojkar, lagen (2018:744) om f�rs�kringsmedi-

cinska utredningar samt verksamhet inom detaljhandel med l�kemedel en-

ligt lagen (2009:366) om handel med l�kemedel.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya best�mmelsen ska till�mpas p� f�rs�kringsmedicinska utred-

ningar som F�rs�kringskassan beg�r fr�n och med ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:62.

SFS 2018:748

Publicerad

den 13 juni 2018

;