SFS 2018:749 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2018-749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ZWUMDU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZWUMDU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft311{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft46{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft411{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft412{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft510{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft511{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft610{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft611{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft77{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft78{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft87{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft88{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft89{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft810{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft811{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft812{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft91{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft92{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft95{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft96{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft97{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft98{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft99{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft910{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft911{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft912{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft101{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft102{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft104{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft105{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft106{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft107{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft108{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft109{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft1010{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft1011{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i skollagen (2010:800) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)2 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 17 kap. 5, 9, 22 och 3134 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re 17 kap. 5, 17 och 31 �� ska utg�, <br/><i>dels</i> att 3 kap. 1, 3, 5 a och 8 ��, 15 kap. 11, 16 och 33 ��, 16 kap. 5, 20, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">30, 31 och 33 ��, 17 kap. 24, 68, 10, 1317, 1921, 2325, 26 a, 2830 <br/>och 35 ��, 18 kap. 1, 14, 16 och 22 ��, 19 kap. 2 och 21 ��, 28 kap. 5 � och <br/>29 kap. 9, 26 och 27 �� och rubrikerna n�rmast f�re 17 kap. 7, 21 och 35 �� <br/>ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 17 kap. 18 � ska s�ttas n�rmast f�re 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">17 �, </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 12 g �, 15 kap. 19 a �, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">17 kap. 14 a � och 18 kap. 19 a och 26 a ��, och n�rmast f�re 3 kap. 12 g �, <br/>15 kap. 19 a �, 17 kap. 6 och 14 a �� och 18 kap. 19 a och 26 a �� nya <br/>rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>1 �</b>3 I detta kapitel finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"> till�mpningsomr�de (2 �),<br/> barnens och elevernas l�rande och personliga utveckling (3 �),<br/> information om barnets och elevens utveckling (4 och 5 ��),<br/> st�d i form av extra anpassningar (5 a �),<br/> s�rskilt st�d (612 ��),<br/> mottagande och undervisning av nyanl�nda elever (12 a 12 f ��),<br/> �verl�mning av uppgifter vid �verg�ng mellan och inom skolformer</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(12 g �), och </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> allm�nna best�mmelser om betyg (1321 ��).</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b>4 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de beh�-<br/>ver i sitt l�rande och sin personliga utveckling f�r att de utifr�n sina egna <br/>f�ruts�ttningar ska kunna utvecklas s� l�ngt som m�jligt enligt utbild-<br/>ningens m�l. Elever som till f�ljd av en funktionsneds�ttning har sv�rt att <br/>uppfylla de olika kunskapskrav eller kravniv�er som finns ska ges st�d som <br/>syftar till att s� l�ngt som m�jligt motverka funktionsneds�ttningens konse-<br/>kvenser. Elever som l�tt n�r de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:183, bet. 2017/18:UbU23, rskr. 2017/18:309. </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">17 kap. 31 � 2015:73 </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">17 kap. 34 � 2016:550. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2015:246. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2014:458. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:749 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">kravniv�er som g�ller ska ges ledning och stimulans f�r att kunna n� l�ngre <br/>i sin kunskapsutveckling. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 a �</b>5 Om det inom ramen f�r undervisningen, genom anv�ndning av ett <br/>nationellt bed�mningsst�d, resultatet p� ett nationellt prov eller uppgifter <br/>fr�n l�rare, �vrig skolpersonal, en elev eller en elevs v�rdnadshavare eller <br/>p� annat s�tt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att n� <br/>de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de kravniv�er som g�ller, och <br/>inte annat f�ljer av 8 �, ska eleven skyndsamt ges st�d i form av extra an-<br/>passningar inom ramen f�r den ordinarie undervisningen. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">St�det ska ges med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">det inte �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>8 �</b>6 Om det inom ramen f�r undervisningen, genom anv�ndning av ett <br/>nationellt bed�mningsst�d, resultatet p� ett nationellt prov eller uppgifter <br/>fr�n l�rare, �vrig skolpersonal, en elev eller en elevs v�rdnadshavare eller <br/>p� annat s�tt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att n� <br/>de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de kravniv�er som g�ller, trots <br/>att st�d har getts i form av extra anpassningar inom ramen f�r den ordinarie <br/>undervisningen enligt 5 a �, ska detta anm�las till rektorn. Detsamma g�ller <br/>om det finns s�rskilda sk�l att anta att s�dana anpassningar inte skulle vara <br/>tillr�ckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av s�rskilt st�d skyndsamt <br/>utreds. Behovet av s�rskilt st�d ska �ven utredas om eleven uppvisar andra <br/>sv�righeter i sin skolsituation. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">Samr�d ska ske med elevh�lsan, om det inte �r uppenbart obeh�vligt. <br/>Om en utredning visar att en elev �r i behov av s�rskilt st�d, ska han eller </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">hon ges s�dant st�d. St�det ska ges med utg�ngspunkt i elevens utbildning i <br/>dess helhet, om det inte �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i f�rstatredje styckena och i 912 �� ska inte till�mpas, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">om en elevs st�dbehov bed�ms kunna tillgodoses genom en �tg�rd till st�d <br/>f�r nyanl�nda och andra elever vars kunskaper har bed�mts enligt 12 c �. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>�verl�mning av uppgifter vid �verg�ng mellan och inom skolformer </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>12 g �</b> N�r en elev i f�rskoleklassen, grundskolan, grunds�rskolan, spe-<br/>cialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan �verg�r <br/>fr�n skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet <br/>som eleven l�mnar till den mottagande skolenheten �verl�mna s�dana upp-<br/>gifter om eleven som beh�vs f�r att underl�tta �verg�ngen f�r eleven. Det-<br/>samma g�ller om eleven byter skolenhet inom skolformen. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r en elev byter skolform fr�n grundskolan eller grunds�rskolan till </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan, ska den mottagande skolenheten <br/>skyndsamt informera den �verl�mnande skolenheten om att skolenheten har <br/>tagit emot eleven, om det inte �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>11 �</b>7 Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag f�r gymnasial <br/>l�rlingsutbildning som avses i 16 kap. 11 �, i huvudsak vara skolf�rlagd. <br/>�ven introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och <br/>individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fj�rde tekniskt �r <br/>f�r utformas s� att de inte �r i huvudsak skolf�rlagda. </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:682px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5 Senaste lydelse 2017:1104. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6 Senaste lydelse 2017:1104. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">7 Senaste lydelse 2014:530. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>16 �</b> En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas <br/>f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt sk�l att utebli. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att <br/>elevens v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�n-<br/>varande. Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte <br/>informeras samma dag. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid upprepad eller l�ngre fr�nvaro ska rektorn, oavsett om det �r fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">om giltig eller ogiltig fr�nvaro, se till att fr�nvaron skyndsamt utreds om det <br/>inte �r obeh�vligt. Om f�ruts�ttningarna f�r en utredning om s�rskilt st�d <br/>enligt 3 kap. 8 � �r uppfyllda ska �ven en s�dan utredning inledas. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34"><i>Mentor </i></p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>19 a �</b> Varje elev ska ha en mentor som ska f�lja elevens kunskaps-<br/>utveckling och studiesituation med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess <br/>helhet. Mentorn ska s�rskilt uppm�rksamma tecken p� att eleven kan beh�va <br/>st�d och i s� fall skyndsamt informera ber�rd skolpersonal. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>33 �</b>8 Varje huvudman f�r en frist�ende gymnasieskola ska ta emot alla <br/>ungdomar som har r�tt till den s�kta utbildningen i gymnasieskolan. Mot-<br/>tagandet till en viss utbildning f�r dock begr�nsas till att avse </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">1. elever som �r i behov av s�rskilt st�d, och <br/>2. vissa elever som utbildningen �r speciellt anpassad f�r. <br/>N�r det g�ller programinriktat val som utformas f�r en enskild elev, yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">introduktion, individuellt alternativ och spr�kintroduktion finns s�rskilda <br/>best�mmelser i 17 kap. 29 � om n�r huvudmannen f�r en frist�ende skola �r <br/>skyldig att ta emot ungdomar som uppfyller beh�righetskraven f�r s�dan <br/>utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Huvudmannen beh�ver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning �t en elev, </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">om hemkommunen har beslutat att inte l�mna bidrag f�r eleven enligt <br/>16 kap. 54 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket andra meningen. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312"> <br/><b>5 �</b> Vilka de nationella programmen �r framg�r av bilaga 1. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>20 �</b> Utbildningens omfattning framg�r av en po�ngplan i bilaga 2. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ytterligare f�reskrifter om po�ngplanen. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>30 �</b> F�r beh�righet till ett yrkesprogram kr�vs godk�nda betyg i svenska <br/>eller svenska som andraspr�k, engelska och matematik och i minst fem andra <br/>�mnen. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:987px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>31 �</b> F�r beh�righet till ett h�gskolef�rberedande program kr�vs godk�nda <br/>betyg i svenska eller svenska som andraspr�k, engelska och matematik och <br/>i minst nio andra �mnen. </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">8 Senaste lydelse 2012:120. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>33 �</b> En s�kande som p� annat s�tt �n genom grundskolestudier har f�r-<br/>v�rvat likv�rdiga kunskaper i ett �mne ska vid till�mpningen av beh�righets-<br/>reglerna anses ha godk�nt betyg i �mnet. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft412"> <br/><b>2 �</b> Introduktionsprogrammen �r </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft411"> programinriktat val, <br/> yrkesintroduktion, <br/> individuellt alternativ, och <br/> spr�kintroduktion. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>3 �</b>9 Ut�ver vad som g�ller f�r all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 � <br/>�r syftet med </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> <i>programinriktat val</i> att elever ska f� en utbildning som �r inriktad mot </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">ett visst nationellt program och att de s� snart som m�jligt ska kunna antas <br/>till det programmet, </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> <i>yrkesintroduktion</i> att elever ska f� en yrkesinriktad utbildning som un-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">derl�ttar f�r dem att etablera sig p� arbetsmarknaden eller som leder till stu-<br/>dier p� ett yrkesprogram, </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> <i>individuellt alternativ</i> att elever ska g� vidare till yrkesintroduktion, </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> <i>spr�kintroduktion</i> att ge nyanl�nda ungdomar en utbildning med tyngd-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">punkt i det svenska spr�ket, vilken m�jligg�r f�r dem att g� vidare i gymna-<br/>sieskolan eller till annan utbildning. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>4 �</b> Programinriktat val och yrkesintroduktion f�r utformas f�r en grupp <br/>elever eller f�r en enskild elev. �vriga introduktionsprogram ska utformas <br/>f�r en enskild elev. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid </i></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"> <br/><b>6 �</b> Utbildningen p� introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning <br/>som motsvarar heltidsstudier. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Eleverna har r�tt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">(garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning f�r dock minskas <br/>f�r en elev som beg�r det om huvudmannen bed�mer att det finns s�rskilda <br/>sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Utbildningsplan och individuell studieplan </i></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"> <br/><b>7 �</b> Utbildningen p� ett introduktionsprogram ska f�lja en plan f�r utbild-<br/>ningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska inneh�lla upp-<br/>gifter om utbildningens syfte, huvudsakliga inneh�ll och l�ngd. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft411">F�r varje elev ska det uppr�ttas en individuell studieplan. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om utbildnings-<br/>planen och den individuella studieplanen. </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>8 �</b> Ut�ver de gemensamma beh�righetsvillkoren f�r gymnasieskolan i <br/>15 kap. 5 och 6 �� g�ller 1012 �� f�r de olika introduktionsprogrammen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">9 Senaste lydelse 2015:246. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>10 �</b> Programinriktat val st�r �ppet f�r ungdomar som inte har alla de god-<br/>k�nda betyg som kr�vs f�r beh�righet till ett visst nationellt program enligt <br/>16 kap. 30 eller 31 �, men fr�n grundskolan har godk�nda betyg i svenska <br/>eller svenska som andraspr�k och </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft510"> i engelska eller matematik samt i minst fyra andra �mnen, eller <br/> i engelska och matematik samt i minst tre andra �mnen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>13 �</b> En ans�kan till programinriktat val som har utformats f�r en grupp <br/>elever eller till yrkesintroduktion som har utformats f�r en grupp elever ska <br/>ges in till den s�kandes hemkommun. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om ans�kan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">ska ans�kan omedelbart s�ndas vidare till denne. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>14 �</b> Den huvudman som anordnar utbildningen pr�var om en s�kande till <br/>programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever eller till yrkes-<br/>introduktion som har utformats f�r en grupp elever �r beh�rig och om den <br/>s�kande ska tas emot. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><i>Bed�mning av en elevs kunskaper </i></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"> <br/><b>14 a �</b> N�r en nyanl�nd elev tas emot till spr�kintroduktion ska elevens <br/>kunskaper bed�mas, om en s�dan bed�mning inte �r uppenbart on�dig. <br/>Bed�mningen ska g�ras skyndsamt s� att en individuell studieplan enligt 7 � <br/>kan uppr�ttas f�r eleven inom tv� m�nader fr�n mottagandet. Resultatet av <br/>bed�mningen ska ligga till grund f�r den individuella studieplanen. Vad som <br/>avses med nyanl�nd framg�r av 3 kap. 12 a �. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">f�reskrifter om underlag f�r s�dana bed�mningar. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>15 �</b>10 En elev som har p�b�rjat ett introduktionsprogram har r�tt att full-<br/>f�lja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som g�llde <br/>n�r utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller p� ett <br/>annat introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny <br/>individuell studieplan. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">En elev som flyttar till en annan kommun har r�tt att fullf�lja utbildningen </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510">p� ett p�b�rjat introduktionsprogram eller p� ett annat introduktionsprogram <br/>hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens <br/>utbildningsplan och en ny individuell studieplan. Under de f�ruts�ttningar <br/>som anges i 29 och 30 �� har eleven r�tt att fullf�lja utbildningen hos en <br/>huvudman f�r en frist�ende gymnasieskola enligt den huvudmannens <br/>utbildningsplan och en ny individuell studieplan. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om en elev har medgett att den individuella studieplanen �ndras, har </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">eleven r�tt att fullf�lja utbildningen enligt den �ndrade planen. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">R�tten att fullf�lja utbildningen g�ller �ven efter ett studieuppeh�ll p� </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">h�gst ett �r f�r studier utomlands. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft510"><b>16 �</b>11 Hemkommunen ansvarar f�r att alla beh�riga ungdomar i hem-<br/>kommunen erbjuds programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt al-<br/>ternativ och spr�kintroduktion. Erbjudandet om programinriktat val ska avse <br/>utbildningar som �r inriktade mot ett allsidigt urval av de nationella program <br/>som kommunen anordnar eller erbjuder genom samverkansavtal. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">10 Senaste lydelse 2017:892. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">11 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft59"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Ut�ver det som f�ljer av f�rsta stycket ansvarar hemkommunen f�r att </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">elever fr�n grunds�rskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alter-<br/>nativ, om de �nskar s�dan utbildning. Hemkommunen beh�ver dock inte <br/>erbjuda s�dan utbildning om det med h�nsyn till elevens b�sta finns synner-<br/>liga sk�l att inte g�ra det. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Hemkommunen f�r erbjuda spr�kintroduktion enligt 12 � till elever som </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">tillh�r gymnasies�rskolans m�lgrupp. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"><b>17 �</b> Ett landsting som anordnar ett nationellt program f�r anordna pro-<br/>graminriktat val som �r inriktat mot det nationella programmet. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"><b>19 �</b>12 En kommun eller ett landsting som anordnar programinriktat val <br/>som har utformats f�r en grupp elever eller yrkesintroduktion som har ut-<br/>formats f�r en grupp elever ska ta emot alla de beh�riga s�kande till utbild-<br/>ningen som h�r hemma i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbild-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">En elev som vistas i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbildningen </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">p� grund av placering i ett s�dant hem f�r v�rd eller boende som avses i <br/>6 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt <br/>f�rsta stycket j�mst�llas med den som �r hemmah�rande i kommunen eller <br/>samverkansomr�det f�r utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Om det finns platser �ver p� utbildningen, sedan alla s�kande som ska tas </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">emot enligt f�rsta och andra styckena har antagits, f�r kommunen eller <br/>landstinget ta emot andra beh�riga s�kande till utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"><b>20 �</b> Statens skolverk f�r f�r programinriktat val som har utformats f�r en <br/>grupp elever vid en gymnasieskola med offentlig huvudman besluta att ut-<br/>bildningen ska st� �ppen f�r s�kande fr�n hela landet (riksrekrytering). </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska g�lla och </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">hur m�nga platser utbildningen f�r omfatta. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft65"><i>Mottagande till utbildningar som utformats f�r en enskild elev </i></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610"> <br/><b>21 �</b> En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats f�r <br/>en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev, <br/>individuellt alternativ eller spr�kintroduktion f�r ta emot ungdomar som <br/>uppfyller beh�righetsvillkoren f�r respektive utbildning �ven om de inte <br/>kommer fr�n kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">�ven ett landsting som anordnar programinriktat val som har utformats </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">f�r en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev <br/>eller individuellt alternativ, f�r ta emot beh�riga ungdomar till utbildningen <br/>oberoende av vilken kommun de kommer fr�n. <br/> <br/><b>23 �</b> En kommun som p� programinriktat val har antagit en elev som inte <br/>�r hemmah�rande i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbildningen, <br/>ska ers�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av dennes hemkommun <br/>(interkommunal ers�ttning). </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">F�rsta stycket g�ller �ven ett landsting som p� programinriktat val antagit </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">en elev som inte �r hemmah�rande i samverkansomr�det f�r utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft610">�verens om annat, ska den interkommunala ers�ttningen ber�knas enligt 24<br/>27 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">12 Senaste lydelse 2015:176. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>24 �</b> Den interkommunala ers�ttningen vid programinriktat val best�r av </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">1. ers�ttning f�r den del av utbildningen som motsvarar det nationella pro-</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">gram som det programinriktade valet �r inriktat mot, och </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">2. ers�ttning f�r den del av utbildningen som avser det st�d som eleven </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">beh�ver f�r att uppn� beh�righet f�r det nationella programmet. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft78">Ers�ttning enligt f�rsta stycket 2 ska l�mnas under h�gst ett �r. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>25 �</b> Om hemkommunen inte erbjuder det aktuella nationella programmet, <br/>ska ers�ttningen enligt 24 � 1 motsvara anordnarens sj�lvkostnad. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Om hemkommunen erbjuder det aktuella nationella programmet, ska er-</p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78">s�ttningen enligt 24 � 1 h�gst uppg� till den kostnad som hemkommunen <br/>sj�lv har f�r motsvarande utbildning. �r anordnarens kostnad l�gre, ska er-<br/>s�ttningen i st�llet uppg� till den l�gre kostnaden. </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">f�reskrifter om den ers�ttning som avses i 24 � 2. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>26 a �</b>13 En kommun eller ett landsting som enligt 19 � andra stycket har <br/>tagit emot en elev p� programinriktat val som har utformats f�r en grupp <br/>elever eller yrkesintroduktion som har utformats f�r en grupp elever ska er-<br/>s�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av elevens hemkommun. <br/>Detsamma g�ller den kommun eller det landsting som enligt 21 a � har tagit <br/>emot en elev p� programinriktat val som har utformats f�r en enskild elev, <br/>yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev, individuellt alterna-<br/>tiv eller spr�kintroduktion. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78">kommer �verens om annat ska ers�ttningen f�r utbildningen motsvara an-<br/>ordnarens sj�lvkostnad. </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>28 �</b> En frist�ende gymnasieskola som anordnar ett nationellt program f�r <br/>anordna programinriktat val som �r inriktat mot det nationella programmet, <br/>individuellt alternativ och spr�kintroduktion. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">En frist�ende gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram f�r anordna </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">yrkesintroduktion. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>29 �</b> Huvudmannen f�r en frist�ende gymnasieskola �r skyldig att ta emot <br/>en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och spr�kintroduktion <br/>bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit �verens om <br/>det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen f�r utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Huvudmannen f�r en frist�ende gymnasieskola �r skyldig att ta emot en </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78">elev till programinriktat val som har utformats f�r en enskild elev bara om <br/>huvudmannen och elevens hemkommun har kommit �verens om det. Bi-<br/>draget ska best�mmas enligt 35 �. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft78"><b>30 �</b> Av 15 kap. 33 � framg�r n�r huvudmannen f�r en frist�ende skola <br/>som anordnar programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever �r <br/>skyldig att ta emot beh�riga s�kande till utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Vad som g�ller f�r urval bland mottagna s�kande och antagning till </p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">utbildningen f�ljer av 15 kap. 1214 ��. </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">13 Senaste lydelse 2015:176. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft77"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft81">8 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><i>Bidrag fr�n hemkommunen f�r programinriktat val </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812"> <br/><b>35 �</b>14 Hemkommunen ska l�mna bidrag till huvudmannen f�r varje elev <br/>p� programinriktat val vid skolenheten som var beh�rig f�r utbildningen vid <br/>den tidpunkt n�r denna p�b�rjades. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft812">Bidraget best�r av <br/>1. bidrag f�r den del av utbildningen som motsvarar det nationella pro-</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">gram som det programinriktade valet �r inriktat mot, och </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">2. bidrag f�r den del av utbildningen som avser det st�d som eleven </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">beh�ver f�r att uppn� beh�righet f�r det nationella programmet. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft812">Bidrag enligt andra stycket 2 ska l�mnas under h�gst ett �r. <br/>F�rsta stycket g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning p� </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">grund av att eleven �r utlandssvensk. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft811"> <br/><b>1 �</b>15 I detta kapitel finns </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft812"> allm�nna best�mmelser (220 ��), <br/> best�mmelser om betyg (2126 a ��), <br/> best�mmelser om gymnasies�rskola med offentlig huvudman (27</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">33 ��), och </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft812"> best�mmelser om frist�ende gymnasies�rskola (3437 ��). <br/> </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812"><b>14 �</b>16 I 17 kap. 16 � andra och tredje styckena finns best�mmelser om er-<br/>bjudande av utbildning i gymnasieskolan f�r vissa elever fr�n grunds�r-<br/>skolan och elever som tillh�r gymnasies�rskolans m�lgrupp. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812"><b>16 �</b>17 En elev i gymnasies�rskolan ska delta i den verksamhet som anord-<br/>nas f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt sk�l att <br/>utebli. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">Om en elev i gymnasies�rskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksam-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812">het som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att <br/>elevens v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�n-<br/>varande. Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte <br/>informeras samma dag. </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid upprepad eller l�ngre fr�nvaro ska rektorn, oavsett om det �r fr�ga </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812">om giltig eller ogiltig fr�nvaro, se till att fr�nvaron skyndsamt utreds om det <br/>inte �r obeh�vligt. Om f�ruts�ttningarna f�r en utredning om s�rskilt st�d <br/>enligt 3 kap. 8 � �r uppfyllda ska �ven en s�dan utredning inledas. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft83"><i>Mentor </i></p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812"> <br/><b>19 a �</b> Varje elev ska ha en mentor som ska f�lja elevens kunskapsutveck-<br/>ling och studiesituation med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess helhet. <br/>Mentorn ska s�rskilt uppm�rksamma tecken p� att eleven kan beh�va st�d <br/>och i s� fall skyndsamt informera ber�rd skolpersonal. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft812"><b>22 �</b>18 P� de nationella programmen ska betyg s�ttas p� varje avslutad kurs <br/>och efter genomf�rt gymnasies�rskolearbete. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">Om en elev p� ett individuellt program har l�st en kurs i ett �mne enligt </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">19 kap. 15 �, ska betyg s�ttas n�r kursen �r avslutad. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft88">14 Senaste lydelse 2015:73. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft88">15 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft88">16 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft88">17 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft88">18 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft810"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft91">9 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Om en elev har l�st en kurs enligt gymnasieskolans �mnesplan ska, i </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911">st�llet f�r vad som f�reskrivs i 2326 ��, betyg s�ttas enligt best�mmelserna <br/>i 15 kap. 2227 �� om betygss�ttning i gymnasieskolan. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om hur betygss�ttningen ska g� till. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911">F�reskrifterna f�r inneb�ra undantag fr�n best�mmelsen i 3 kap. 16 � om <br/>vem som beslutar om betyg. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft93"><i>�mnesomr�den </i></p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911"> <br/><b>26 a �</b> Betyg ska inte s�ttas p� �mnesomr�den. F�r �mnesomr�dena ska <br/>det finnas kravniv�er. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om kravniv�er. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>19 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft912"> <br/><b>2 �</b>19 Vilka de nationella programmen �r framg�r av bilaga 3. </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:395px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911"><b>21 �</b>20 Omfattningen av studierna p� nationella program anges i gymnasie-<br/>s�rskolepo�ng. Utbildningens omfattning �r 2 500 po�ng. F�rdelningen av <br/>po�ngen framg�r av en po�ngplan i bilaga 4. </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:476px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">ytterligare f�reskrifter om po�ngplanen. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft96"><b>28 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911"> <br/><b>5 �</b>21 Beslut av en kommun eller ett landsting f�r �verklagas hos allm�n <br/>f�rvaltningsdomstol i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 � eller �terkallelse av s�dant godk�nnande </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">enligt 26 kap. 13 eller 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">2. bidrag enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �, 11 kap. 36 �, </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 17 kap. 35 � eller 19 kap. 45 �, </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft911">3. avst�ngning enligt 5 kap. 17 eller 19 �, <br/>4. f�rel�ggande f�r v�rdnadshavare att fullg�ra sina skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">7 kap. 23 �, </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b � f�rsta stycket, 9 kap. 15 c � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft911">stycket, 10 kap. 32 � f�rsta stycket, 10 kap. 33 � f�rsta stycket, 11 kap. 31 � <br/>f�rsta stycket, 11 kap. 32 � f�rsta stycket, 18 kap. 30 � f�rsta stycket eller <br/>18 kap. 31 � f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">6. ekonomiskt st�d till inackordering enligt 15 kap. 32 � eller 18 kap. 32 � </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">f�rsta stycket, </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">7. medgivande att fullg�ra skolplikten p� annat s�tt eller �terkallelse av </p> <p style="position:absolute;top:873px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">s�dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 �, </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft91">8. r�tt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 � eller �terkallelse av s�dan r�tt </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91">enligt 26 kap. 13 �, </p> <p style="position:absolute;top:934px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft911">9. bidrag enligt 25 kap. 11 �, <br/>10. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller <br/>11. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft91"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft90"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft98">19 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft98">20 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft98">21 Senaste lydelse 2017:1115. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft910"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft101">10 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft103"><b>29 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011"> <br/><b>9 �</b>22 En hemkommun ska l�pande under �ret h�lla sig informerad om hur <br/>de ungdomar i kommunen �r sysselsatta som </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1011">1. inte har fyllt 20 �r, <br/>2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokf�rda i landet vid en </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101">tidpunkt d� de inte har skolplikt, </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">3. inte genomf�r utbildning i gymnasieskola eller gymnasies�rskola eller </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101">motsvarande utbildning, </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft1011">4. inte har en gymnasieexamen, <br/>5. inte har ett gymnasies�rskolebevis, och <br/>6. inte har fullf�ljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gym-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101">nasies�rskolan med godk�nt resultat. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i f�rsta stycket l�mp-</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011">liga individuella �tg�rder. �tg�rderna ska i f�rsta hand syfta till att motivera <br/>den enskilde att p�b�rja eller �teruppta en utbildning. Kommunen ska doku-<br/>mentera sina insatser p� l�mpligt s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">Kommunen ska f�ra ett register �ver de ungdomar som avses i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011">f�reskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter <br/>som �r n�dv�ndig f�r att kommunen ska kunna fullg�ra sina skyldigheter <br/>enligt f�rstatredje styckena. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011"><b>26 �</b>23 Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om best�mmandet <br/>av det bidrag som kommunerna enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �, <br/>11 kap. 36 �, 14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 19 kap. 45 � och 25 kap. 11 � �r <br/>skyldiga att l�mna till frist�ende f�rskolor, frist�ende skolor och enskilt be-<br/>driven pedagogisk omsorg. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011">f�reskrifter om skyldighet f�r en kommun eller ett landsting att l�mna upp-<br/>gifter om verksamheten som beh�vs f�r beslut om bidrag till frist�ende f�r-<br/>skolor och frist�ende skolor samt hur bidrag till en frist�ende f�rskola eller <br/>frist�ende skola eller annan enskild verksamhet har ber�knats. </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011"><b>27 �</b>24 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om det belopp som kommunen ska betala i st�llet f�r <br/>vad som anges i 8 kap. 2123 ��, 9 kap. 1921 ��, 10 kap. 3739 ��, <br/>11 kap. 3638 ��, 16 kap. 5255 �� och 19 kap. 4547 ��, n�r bidraget av-<br/>ser ett barn eller en elev som ges utbildning till f�ljd av 2 och 3 �� eller med <br/>st�d av f�reskrifter som har meddelats med st�d av 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft101"> </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 3 kap. 1, 3, 5 a, 8 och </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011">12 g ��, 15 kap. 11, 16 och 33 ��, 16 kap. 5, 20, 30, 31 och 33 ��, 17 kap. <br/>24, 6, 8, 10, 1317, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 ��, 18 kap. 1, 14, <br/>16, 22 och 26 a ��, 19 kap. 2 och 21 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 9, 26 och <br/>27 �� och i �vrigt den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft101">2. Best�mmelserna i 15 kap. 11 och 33 ��, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16, </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft1011">17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 26 och <br/>27 �� i den nya lydelsen och best�mmelserna i den nya 17 kap. 14 a � <br/>till�mpas p� utbildning som p�b�rjas efter den 30 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft100"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft107">22 Senaste lydelse 2014:1002. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft107">23 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft107">24 Senaste lydelse 2012:109. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft109"><b>2018:749</b></p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:785px;white-space:nowrap" class="ft111">11 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">3. F�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 juli 2019 g�ller 15 kap. 11 och </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">33 ��, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och <br/>35 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 26 och 27 �� i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. De upph�vda best�mmelserna i 17 kap. 5, 9, 22 och 3134 �� g�ller </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fortfarande f�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ANNA EKSTR�M <br/> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2018:749</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i skollagen (2010:800)

Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om skollagen (2010:800)2

dels att 17 kap. 5, 9, 22 och 3134 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubrikerna n�rmast f�re 17 kap. 5, 17 och 31 �� ska utg�,
dels att 3 kap. 1, 3, 5 a och 8 ��, 15 kap. 11, 16 och 33 ��, 16 kap. 5, 20,

30, 31 och 33 ��, 17 kap. 24, 68, 10, 1317, 1921, 2325, 26 a, 2830
och 35 ��, 18 kap. 1, 14, 16 och 22 ��, 19 kap. 2 och 21 ��, 28 kap. 5 � och
29 kap. 9, 26 och 27 �� och rubrikerna n�rmast f�re 17 kap. 7, 21 och 35 ��
ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast f�re 17 kap. 18 � ska s�ttas n�rmast f�re 17 kap.

17 �,

dels att det ska inf�ras fem nya paragrafer, 3 kap. 12 g �, 15 kap. 19 a �,

17 kap. 14 a � och 18 kap. 19 a och 26 a ��, och n�rmast f�re 3 kap. 12 g �,
15 kap. 19 a �, 17 kap. 6 och 14 a �� och 18 kap. 19 a och 26 a �� nya
rubriker av f�ljande lydelse.

3 kap.
1 �
3 I detta kapitel finns best�mmelser om

 till�mpningsomr�de (2 �),
 barnens och elevernas l�rande och personliga utveckling (3 �),
 information om barnets och elevens utveckling (4 och 5 ��),
 st�d i form av extra anpassningar (5 a �),
 s�rskilt st�d (612 ��),
 mottagande och undervisning av nyanl�nda elever (12 a 12 f ��),
 �verl�mning av uppgifter vid �verg�ng mellan och inom skolformer

(12 g �), och

 allm�nna best�mmelser om betyg (1321 ��).

3 �4 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de beh�-
ver i sitt l�rande och sin personliga utveckling f�r att de utifr�n sina egna
f�ruts�ttningar ska kunna utvecklas s� l�ngt som m�jligt enligt utbild-
ningens m�l. Elever som till f�ljd av en funktionsneds�ttning har sv�rt att
uppfylla de olika kunskapskrav eller kravniv�er som finns ska ges st�d som
syftar till att s� l�ngt som m�jligt motverka funktionsneds�ttningens konse-
kvenser. Elever som l�tt n�r de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de

1 Prop. 2017/18:183, bet. 2017/18:UbU23, rskr. 2017/18:309.

2 Senaste lydelse av

17 kap. 31 � 2015:73

17 kap. 34 � 2016:550.

3 Senaste lydelse 2015:246.

4 Senaste lydelse 2014:458.

SFS

2018:749

Publicerad
den

13 juni 2018

background image

2

SFS

kravniv�er som g�ller ska ges ledning och stimulans f�r att kunna n� l�ngre
i sin kunskapsutveckling.

5 a �5 Om det inom ramen f�r undervisningen, genom anv�ndning av ett
nationellt bed�mningsst�d, resultatet p� ett nationellt prov eller uppgifter
fr�n l�rare, �vrig skolpersonal, en elev eller en elevs v�rdnadshavare eller
p� annat s�tt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att n�
de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de kravniv�er som g�ller, och
inte annat f�ljer av 8 �, ska eleven skyndsamt ges st�d i form av extra an-
passningar inom ramen f�r den ordinarie undervisningen.

St�det ska ges med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om

det inte �r uppenbart obeh�vligt.

8 �6 Om det inom ramen f�r undervisningen, genom anv�ndning av ett
nationellt bed�mningsst�d, resultatet p� ett nationellt prov eller uppgifter
fr�n l�rare, �vrig skolpersonal, en elev eller en elevs v�rdnadshavare eller
p� annat s�tt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att n�
de kunskapskrav som minst ska uppn�s eller de kravniv�er som g�ller, trots
att st�d har getts i form av extra anpassningar inom ramen f�r den ordinarie
undervisningen enligt 5 a �, ska detta anm�las till rektorn. Detsamma g�ller
om det finns s�rskilda sk�l att anta att s�dana anpassningar inte skulle vara
tillr�ckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av s�rskilt st�d skyndsamt
utreds. Behovet av s�rskilt st�d ska �ven utredas om eleven uppvisar andra
sv�righeter i sin skolsituation.

Samr�d ska ske med elevh�lsan, om det inte �r uppenbart obeh�vligt.
Om en utredning visar att en elev �r i behov av s�rskilt st�d, ska han eller

hon ges s�dant st�d. St�det ska ges med utg�ngspunkt i elevens utbildning i
dess helhet, om det inte �r uppenbart obeh�vligt.

Best�mmelserna i f�rstatredje styckena och i 912 �� ska inte till�mpas,

om en elevs st�dbehov bed�ms kunna tillgodoses genom en �tg�rd till st�d
f�r nyanl�nda och andra elever vars kunskaper har bed�mts enligt 12 c �.

�verl�mning av uppgifter vid �verg�ng mellan och inom skolformer


12 g � N�r en elev i f�rskoleklassen, grundskolan, grunds�rskolan, spe-
cialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan �verg�r
fr�n skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet
som eleven l�mnar till den mottagande skolenheten �verl�mna s�dana upp-
gifter om eleven som beh�vs f�r att underl�tta �verg�ngen f�r eleven. Det-
samma g�ller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

N�r en elev byter skolform fr�n grundskolan eller grunds�rskolan till

gymnasieskolan eller gymnasies�rskolan, ska den mottagande skolenheten
skyndsamt informera den �verl�mnande skolenheten om att skolenheten har
tagit emot eleven, om det inte �r obeh�vligt.

15 kap.


11 �7 Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag f�r gymnasial
l�rlingsutbildning som avses i 16 kap. 11 �, i huvudsak vara skolf�rlagd.
�ven introduktionsprogrammen programinriktat val, yrkesintroduktion och
individuellt alternativ samt vidareutbildning i form av ett fj�rde tekniskt �r
f�r utformas s� att de inte �r i huvudsak skolf�rlagda.

5 Senaste lydelse 2017:1104.

6 Senaste lydelse 2017:1104.

7 Senaste lydelse 2014:530.

2018:749

background image

3

SFS

16 � En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas
f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt sk�l att utebli.

Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksamhet

som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att
elevens v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�n-
varande. Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte
informeras samma dag.

Vid upprepad eller l�ngre fr�nvaro ska rektorn, oavsett om det �r fr�ga

om giltig eller ogiltig fr�nvaro, se till att fr�nvaron skyndsamt utreds om det
inte �r obeh�vligt. Om f�ruts�ttningarna f�r en utredning om s�rskilt st�d
enligt 3 kap. 8 � �r uppfyllda ska �ven en s�dan utredning inledas.

Mentor


19 a � Varje elev ska ha en mentor som ska f�lja elevens kunskaps-
utveckling och studiesituation med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess
helhet. Mentorn ska s�rskilt uppm�rksamma tecken p� att eleven kan beh�va
st�d och i s� fall skyndsamt informera ber�rd skolpersonal.

33 �8 Varje huvudman f�r en frist�ende gymnasieskola ska ta emot alla
ungdomar som har r�tt till den s�kta utbildningen i gymnasieskolan. Mot-
tagandet till en viss utbildning f�r dock begr�nsas till att avse

1. elever som �r i behov av s�rskilt st�d, och
2. vissa elever som utbildningen �r speciellt anpassad f�r.
N�r det g�ller programinriktat val som utformas f�r en enskild elev, yrkes-

introduktion, individuellt alternativ och spr�kintroduktion finns s�rskilda
best�mmelser i 17 kap. 29 � om n�r huvudmannen f�r en frist�ende skola �r
skyldig att ta emot ungdomar som uppfyller beh�righetskraven f�r s�dan
utbildning.

Huvudmannen beh�ver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning �t en elev,

om hemkommunen har beslutat att inte l�mna bidrag f�r eleven enligt
16 kap. 54 � andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om s�dan utbildning som avses i f�rsta stycket andra meningen.

16 kap.


5 � Vilka de nationella programmen �r framg�r av bilaga 1.

20 � Utbildningens omfattning framg�r av en po�ngplan i bilaga 2.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om po�ngplanen.

30 � F�r beh�righet till ett yrkesprogram kr�vs godk�nda betyg i svenska
eller svenska som andraspr�k, engelska och matematik och i minst fem andra
�mnen.

31 � F�r beh�righet till ett h�gskolef�rberedande program kr�vs godk�nda
betyg i svenska eller svenska som andraspr�k, engelska och matematik och
i minst nio andra �mnen.

8 Senaste lydelse 2012:120.

2018:749

background image

4

SFS

33 � En s�kande som p� annat s�tt �n genom grundskolestudier har f�r-
v�rvat likv�rdiga kunskaper i ett �mne ska vid till�mpningen av beh�righets-
reglerna anses ha godk�nt betyg i �mnet.

17 kap.


2 � Introduktionsprogrammen �r

 programinriktat val,
 yrkesintroduktion,
 individuellt alternativ, och
 spr�kintroduktion.

3 �9 Ut�ver vad som g�ller f�r all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 �
�r syftet med

 programinriktat val att elever ska f� en utbildning som �r inriktad mot

ett visst nationellt program och att de s� snart som m�jligt ska kunna antas
till det programmet,

 yrkesintroduktion att elever ska f� en yrkesinriktad utbildning som un-

derl�ttar f�r dem att etablera sig p� arbetsmarknaden eller som leder till stu-
dier p� ett yrkesprogram,

 individuellt alternativ att elever ska g� vidare till yrkesintroduktion,

annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden, och

 spr�kintroduktion att ge nyanl�nda ungdomar en utbildning med tyngd-

punkt i det svenska spr�ket, vilken m�jligg�r f�r dem att g� vidare i gymna-
sieskolan eller till annan utbildning.

4 � Programinriktat val och yrkesintroduktion f�r utformas f�r en grupp
elever eller f�r en enskild elev. �vriga introduktionsprogram ska utformas
f�r en enskild elev.

Utbildningens omfattning och garanterad undervisningstid


6 � Utbildningen p� introduktionsprogram ska bedrivas i en omfattning
som motsvarar heltidsstudier.

Eleverna har r�tt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan

(garanterad undervisningstid). Utbildningens omfattning f�r dock minskas
f�r en elev som beg�r det om huvudmannen bed�mer att det finns s�rskilda
sk�l.

Utbildningsplan och individuell studieplan


7 � Utbildningen p� ett introduktionsprogram ska f�lja en plan f�r utbild-
ningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska inneh�lla upp-
gifter om utbildningens syfte, huvudsakliga inneh�ll och l�ngd.

F�r varje elev ska det uppr�ttas en individuell studieplan.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om utbildnings-
planen och den individuella studieplanen.

8 � Ut�ver de gemensamma beh�righetsvillkoren f�r gymnasieskolan i
15 kap. 5 och 6 �� g�ller 1012 �� f�r de olika introduktionsprogrammen.

9 Senaste lydelse 2015:246.

2018:749

background image

5

SFS

10 � Programinriktat val st�r �ppet f�r ungdomar som inte har alla de god-
k�nda betyg som kr�vs f�r beh�righet till ett visst nationellt program enligt
16 kap. 30 eller 31 �, men fr�n grundskolan har godk�nda betyg i svenska
eller svenska som andraspr�k och

 i engelska eller matematik samt i minst fyra andra �mnen, eller
 i engelska och matematik samt i minst tre andra �mnen.

13 � En ans�kan till programinriktat val som har utformats f�r en grupp
elever eller till yrkesintroduktion som har utformats f�r en grupp elever ska
ges in till den s�kandes hemkommun.

Om ans�kan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman,

ska ans�kan omedelbart s�ndas vidare till denne.

14 � Den huvudman som anordnar utbildningen pr�var om en s�kande till
programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever eller till yrkes-
introduktion som har utformats f�r en grupp elever �r beh�rig och om den
s�kande ska tas emot.

Bed�mning av en elevs kunskaper


14 a � N�r en nyanl�nd elev tas emot till spr�kintroduktion ska elevens
kunskaper bed�mas, om en s�dan bed�mning inte �r uppenbart on�dig.
Bed�mningen ska g�ras skyndsamt s� att en individuell studieplan enligt 7 �
kan uppr�ttas f�r eleven inom tv� m�nader fr�n mottagandet. Resultatet av
bed�mningen ska ligga till grund f�r den individuella studieplanen. Vad som
avses med nyanl�nd framg�r av 3 kap. 12 a �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om underlag f�r s�dana bed�mningar.

15 �10 En elev som har p�b�rjat ett introduktionsprogram har r�tt att full-
f�lja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som g�llde
n�r utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller p� ett
annat introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny
individuell studieplan.

En elev som flyttar till en annan kommun har r�tt att fullf�lja utbildningen

p� ett p�b�rjat introduktionsprogram eller p� ett annat introduktionsprogram
hos den nya hemkommunen enligt den nya kommunala huvudmannens
utbildningsplan och en ny individuell studieplan. Under de f�ruts�ttningar
som anges i 29 och 30 �� har eleven r�tt att fullf�lja utbildningen hos en
huvudman f�r en frist�ende gymnasieskola enligt den huvudmannens
utbildningsplan och en ny individuell studieplan.

Om en elev har medgett att den individuella studieplanen �ndras, har

eleven r�tt att fullf�lja utbildningen enligt den �ndrade planen.

R�tten att fullf�lja utbildningen g�ller �ven efter ett studieuppeh�ll p�

h�gst ett �r f�r studier utomlands.

16 �11 Hemkommunen ansvarar f�r att alla beh�riga ungdomar i hem-
kommunen erbjuds programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt al-
ternativ och spr�kintroduktion. Erbjudandet om programinriktat val ska avse
utbildningar som �r inriktade mot ett allsidigt urval av de nationella program
som kommunen anordnar eller erbjuder genom samverkansavtal.

10 Senaste lydelse 2017:892.

11 Senaste lydelse 2012:109.

2018:749

background image

6

SFS

Ut�ver det som f�ljer av f�rsta stycket ansvarar hemkommunen f�r att

elever fr�n grunds�rskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alter-
nativ, om de �nskar s�dan utbildning. Hemkommunen beh�ver dock inte
erbjuda s�dan utbildning om det med h�nsyn till elevens b�sta finns synner-
liga sk�l att inte g�ra det.

Hemkommunen f�r erbjuda spr�kintroduktion enligt 12 � till elever som

tillh�r gymnasies�rskolans m�lgrupp.

17 � Ett landsting som anordnar ett nationellt program f�r anordna pro-
graminriktat val som �r inriktat mot det nationella programmet.

19 �12 En kommun eller ett landsting som anordnar programinriktat val
som har utformats f�r en grupp elever eller yrkesintroduktion som har ut-
formats f�r en grupp elever ska ta emot alla de beh�riga s�kande till utbild-
ningen som h�r hemma i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbild-
ningen.

En elev som vistas i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbildningen

p� grund av placering i ett s�dant hem f�r v�rd eller boende som avses i
6 kap. 1 � socialtj�nstlagen (2001:453) ska vid beslut om mottagande enligt
f�rsta stycket j�mst�llas med den som �r hemmah�rande i kommunen eller
samverkansomr�det f�r utbildningen.

Om det finns platser �ver p� utbildningen, sedan alla s�kande som ska tas

emot enligt f�rsta och andra styckena har antagits, f�r kommunen eller
landstinget ta emot andra beh�riga s�kande till utbildningen.

20 � Statens skolverk f�r f�r programinriktat val som har utformats f�r en
grupp elever vid en gymnasieskola med offentlig huvudman besluta att ut-
bildningen ska st� �ppen f�r s�kande fr�n hela landet (riksrekrytering).

Beslut om riksrekrytering ska ange under vilken tid beslutet ska g�lla och

hur m�nga platser utbildningen f�r omfatta.

Mottagande till utbildningar som utformats f�r en enskild elev


21 � En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats f�r
en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev,
individuellt alternativ eller spr�kintroduktion f�r ta emot ungdomar som
uppfyller beh�righetsvillkoren f�r respektive utbildning �ven om de inte
kommer fr�n kommunen.

�ven ett landsting som anordnar programinriktat val som har utformats

f�r en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev
eller individuellt alternativ, f�r ta emot beh�riga ungdomar till utbildningen
oberoende av vilken kommun de kommer fr�n.

23 � En kommun som p� programinriktat val har antagit en elev som inte
�r hemmah�rande i kommunen eller samverkansomr�det f�r utbildningen,
ska ers�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ers�ttning).

F�rsta stycket g�ller �ven ett landsting som p� programinriktat val antagit

en elev som inte �r hemmah�rande i samverkansomr�det f�r utbildningen.

Om inte den anordnande huvudmannen och hemkommunen kommer

�verens om annat, ska den interkommunala ers�ttningen ber�knas enligt 24
27 ��.

12 Senaste lydelse 2015:176.

2018:749

background image

7

SFS

24 � Den interkommunala ers�ttningen vid programinriktat val best�r av

1. ers�ttning f�r den del av utbildningen som motsvarar det nationella pro-

gram som det programinriktade valet �r inriktat mot, och

2. ers�ttning f�r den del av utbildningen som avser det st�d som eleven

beh�ver f�r att uppn� beh�righet f�r det nationella programmet.

Ers�ttning enligt f�rsta stycket 2 ska l�mnas under h�gst ett �r.

25 � Om hemkommunen inte erbjuder det aktuella nationella programmet,
ska ers�ttningen enligt 24 � 1 motsvara anordnarens sj�lvkostnad.

Om hemkommunen erbjuder det aktuella nationella programmet, ska er-

s�ttningen enligt 24 � 1 h�gst uppg� till den kostnad som hemkommunen
sj�lv har f�r motsvarande utbildning. �r anordnarens kostnad l�gre, ska er-
s�ttningen i st�llet uppg� till den l�gre kostnaden.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om den ers�ttning som avses i 24 � 2.

26 a �13 En kommun eller ett landsting som enligt 19 � andra stycket har
tagit emot en elev p� programinriktat val som har utformats f�r en grupp
elever eller yrkesintroduktion som har utformats f�r en grupp elever ska er-
s�ttas f�r sina kostnader f�r elevens utbildning av elevens hemkommun.
Detsamma g�ller den kommun eller det landsting som enligt 21 a � har tagit
emot en elev p� programinriktat val som har utformats f�r en enskild elev,
yrkesintroduktion som har utformats f�r en enskild elev, individuellt alterna-
tiv eller spr�kintroduktion.

Om den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun inte

kommer �verens om annat ska ers�ttningen f�r utbildningen motsvara an-
ordnarens sj�lvkostnad.

28 � En frist�ende gymnasieskola som anordnar ett nationellt program f�r
anordna programinriktat val som �r inriktat mot det nationella programmet,
individuellt alternativ och spr�kintroduktion.

En frist�ende gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram f�r anordna

yrkesintroduktion.

29 � Huvudmannen f�r en frist�ende gymnasieskola �r skyldig att ta emot
en elev till yrkesintroduktion, individuellt alternativ och spr�kintroduktion
bara om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit �verens om
det bidrag som kommunen ska betala till huvudmannen f�r utbildningen.

Huvudmannen f�r en frist�ende gymnasieskola �r skyldig att ta emot en

elev till programinriktat val som har utformats f�r en enskild elev bara om
huvudmannen och elevens hemkommun har kommit �verens om det. Bi-
draget ska best�mmas enligt 35 �.

30 � Av 15 kap. 33 � framg�r n�r huvudmannen f�r en frist�ende skola
som anordnar programinriktat val som har utformats f�r en grupp elever �r
skyldig att ta emot beh�riga s�kande till utbildningen.

Vad som g�ller f�r urval bland mottagna s�kande och antagning till

utbildningen f�ljer av 15 kap. 1214 ��.

13 Senaste lydelse 2015:176.

2018:749

background image

8

SFS

Bidrag fr�n hemkommunen f�r programinriktat val


35 �14 Hemkommunen ska l�mna bidrag till huvudmannen f�r varje elev
p� programinriktat val vid skolenheten som var beh�rig f�r utbildningen vid
den tidpunkt n�r denna p�b�rjades.

Bidraget best�r av
1. bidrag f�r den del av utbildningen som motsvarar det nationella pro-

gram som det programinriktade valet �r inriktat mot, och

2. bidrag f�r den del av utbildningen som avser det st�d som eleven

beh�ver f�r att uppn� beh�righet f�r det nationella programmet.

Bidrag enligt andra stycket 2 ska l�mnas under h�gst ett �r.
F�rsta stycket g�ller inte om statsbidrag l�mnas f�r en elevs utbildning p�

grund av att eleven �r utlandssvensk.

18 kap.


1 �15 I detta kapitel finns

 allm�nna best�mmelser (220 ��),
 best�mmelser om betyg (2126 a ��),
 best�mmelser om gymnasies�rskola med offentlig huvudman (27

33 ��), och

 best�mmelser om frist�ende gymnasies�rskola (3437 ��).

14 �16 I 17 kap. 16 � andra och tredje styckena finns best�mmelser om er-
bjudande av utbildning i gymnasieskolan f�r vissa elever fr�n grunds�r-
skolan och elever som tillh�r gymnasies�rskolans m�lgrupp.

16 �17 En elev i gymnasies�rskolan ska delta i den verksamhet som anord-
nas f�r att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt sk�l att
utebli.

Om en elev i gymnasies�rskolan utan giltigt sk�l uteblir fr�n den verksam-

het som anordnas f�r att ge den avsedda utbildningen, ska rektorn se till att
elevens v�rdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit fr�n-
varande. Om det finns s�rskilda sk�l beh�ver elevens v�rdnadshavare inte
informeras samma dag.

Vid upprepad eller l�ngre fr�nvaro ska rektorn, oavsett om det �r fr�ga

om giltig eller ogiltig fr�nvaro, se till att fr�nvaron skyndsamt utreds om det
inte �r obeh�vligt. Om f�ruts�ttningarna f�r en utredning om s�rskilt st�d
enligt 3 kap. 8 � �r uppfyllda ska �ven en s�dan utredning inledas.

Mentor


19 a � Varje elev ska ha en mentor som ska f�lja elevens kunskapsutveck-
ling och studiesituation med utg�ngspunkt i elevens utbildning i dess helhet.
Mentorn ska s�rskilt uppm�rksamma tecken p� att eleven kan beh�va st�d
och i s� fall skyndsamt informera ber�rd skolpersonal.

22 �18 P� de nationella programmen ska betyg s�ttas p� varje avslutad kurs
och efter genomf�rt gymnasies�rskolearbete.

Om en elev p� ett individuellt program har l�st en kurs i ett �mne enligt

19 kap. 15 �, ska betyg s�ttas n�r kursen �r avslutad.

14 Senaste lydelse 2015:73.

15 Senaste lydelse 2012:109.

16 Senaste lydelse 2012:109.

17 Senaste lydelse 2012:109.

18 Senaste lydelse 2012:109.

2018:749

background image

9

SFS

Om en elev har l�st en kurs enligt gymnasieskolans �mnesplan ska, i

st�llet f�r vad som f�reskrivs i 2326 ��, betyg s�ttas enligt best�mmelserna
i 15 kap. 2227 �� om betygss�ttning i gymnasieskolan.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om hur betygss�ttningen ska g� till.

F�reskrifterna f�r inneb�ra undantag fr�n best�mmelsen i 3 kap. 16 � om
vem som beslutar om betyg.

�mnesomr�den


26 a � Betyg ska inte s�ttas p� �mnesomr�den. F�r �mnesomr�dena ska
det finnas kravniv�er.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om kravniv�er.

19 kap.


2 �19 Vilka de nationella programmen �r framg�r av bilaga 3.

21 �20 Omfattningen av studierna p� nationella program anges i gymnasie-
s�rskolepo�ng. Utbildningens omfattning �r 2 500 po�ng. F�rdelningen av
po�ngen framg�r av en po�ngplan i bilaga 4.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om po�ngplanen.

28 kap.


5 �21 Beslut av en kommun eller ett landsting f�r �verklagas hos allm�n
f�rvaltningsdomstol i fr�ga om

1. godk�nnande enligt 2 kap. 5 � eller �terkallelse av s�dant godk�nnande

enligt 26 kap. 13 eller 14 �,

2. bidrag enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �, 11 kap. 36 �,

14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 17 kap. 35 � eller 19 kap. 45 �,

3. avst�ngning enligt 5 kap. 17 eller 19 �,
4. f�rel�ggande f�r v�rdnadshavare att fullg�ra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 �,

5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b � f�rsta stycket, 9 kap. 15 c � f�rsta

stycket, 10 kap. 32 � f�rsta stycket, 10 kap. 33 � f�rsta stycket, 11 kap. 31 �
f�rsta stycket, 11 kap. 32 � f�rsta stycket, 18 kap. 30 � f�rsta stycket eller
18 kap. 31 � f�rsta stycket,

6. ekonomiskt st�d till inackordering enligt 15 kap. 32 � eller 18 kap. 32 �

f�rsta stycket,

7. medgivande att fullg�ra skolplikten p� annat s�tt eller �terkallelse av

s�dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 �,

8. r�tt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 � eller �terkallelse av s�dan r�tt

enligt 26 kap. 13 �,

9. bidrag enligt 25 kap. 11 �,
10. tillf�lligt verksamhetsf�rbud enligt 26 kap. 18 �, eller
11. vitesf�rel�ggande enligt 26 kap. 27 �.

19 Senaste lydelse 2012:109.

20 Senaste lydelse 2012:109.

21 Senaste lydelse 2017:1115.

2018:749

background image

10

SFS

29 kap.


9 �22 En hemkommun ska l�pande under �ret h�lla sig informerad om hur
de ungdomar i kommunen �r sysselsatta som

1. inte har fyllt 20 �r,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokf�rda i landet vid en

tidpunkt d� de inte har skolplikt,

3. inte genomf�r utbildning i gymnasieskola eller gymnasies�rskola eller

motsvarande utbildning,

4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasies�rskolebevis, och
6. inte har fullf�ljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gym-

nasies�rskolan med godk�nt resultat.

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i f�rsta stycket l�mp-

liga individuella �tg�rder. �tg�rderna ska i f�rsta hand syfta till att motivera
den enskilde att p�b�rja eller �teruppta en utbildning. Kommunen ska doku-
mentera sina insatser p� l�mpligt s�tt.

Kommunen ska f�ra ett register �ver de ungdomar som avses i f�rsta

stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om den dokumentation och den behandling av personuppgifter
som �r n�dv�ndig f�r att kommunen ska kunna fullg�ra sina skyldigheter
enligt f�rstatredje styckena.

26 �23 Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om best�mmandet
av det bidrag som kommunerna enligt 8 kap. 21 �, 9 kap. 19 �, 10 kap. 37 �,
11 kap. 36 �, 14 kap. 15 �, 16 kap. 52 �, 19 kap. 45 � och 25 kap. 11 � �r
skyldiga att l�mna till frist�ende f�rskolor, frist�ende skolor och enskilt be-
driven pedagogisk omsorg.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om skyldighet f�r en kommun eller ett landsting att l�mna upp-
gifter om verksamheten som beh�vs f�r beslut om bidrag till frist�ende f�r-
skolor och frist�ende skolor samt hur bidrag till en frist�ende f�rskola eller
frist�ende skola eller annan enskild verksamhet har ber�knats.

27 �24 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om det belopp som kommunen ska betala i st�llet f�r
vad som anges i 8 kap. 2123 ��, 9 kap. 1921 ��, 10 kap. 3739 ��,
11 kap. 3638 ��, 16 kap. 5255 �� och 19 kap. 4547 ��, n�r bidraget av-
ser ett barn eller en elev som ges utbildning till f�ljd av 2 och 3 �� eller med
st�d av f�reskrifter som har meddelats med st�d av 5 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 3 kap. 1, 3, 5 a, 8 och

12 g ��, 15 kap. 11, 16 och 33 ��, 16 kap. 5, 20, 30, 31 och 33 ��, 17 kap.
24, 6, 8, 10, 1317, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 ��, 18 kap. 1, 14,
16, 22 och 26 a ��, 19 kap. 2 och 21 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 9, 26 och
27 �� och i �vrigt den 1 juli 2019.

2. Best�mmelserna i 15 kap. 11 och 33 ��, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16,

17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och 35 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 26 och
27 �� i den nya lydelsen och best�mmelserna i den nya 17 kap. 14 a �
till�mpas p� utbildning som p�b�rjas efter den 30 juni 2019.

22 Senaste lydelse 2014:1002.

23 Senaste lydelse 2012:109.

24 Senaste lydelse 2012:109.

2018:749

background image

11

SFS

3. F�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 juli 2019 g�ller 15 kap. 11 och

33 ��, 17 kap. 24, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 1921, 2325, 26 a, 2830 och
35 ��, 28 kap. 5 � och 29 kap. 26 och 27 �� i den �ldre lydelsen.

4. De upph�vda best�mmelserna i 17 kap. 5, 9, 22 och 3134 �� g�ller

fortfarande f�r utbildning som p�b�rjats f�re den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

2018:749

;