SFS 2018:750 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2018-750.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;font-family:BHULMV+Garamond;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:OQTOFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JLBKNW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:16px;line-height:29px;font-family:BHULMV+Garamond;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:21px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:9px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft211{font-size:18px;line-height:27px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft212{font-size:17px;line-height:26px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:28px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:21px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:18px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:9px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:13px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft410{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft411{font-size:18px;line-height:27px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft53{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;line-height:27px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:11px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:21px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft68{font-size:9px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:13px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft610{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft611{font-size:18px;line-height:26px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft612{font-size:17px;line-height:25px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:17px;font-family:RFWICP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft73{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i skolf�rordningen (2011:185) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om skolf�rordningen (2011:185) </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 3 kap. 4 � och bilaga 24 ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 kap. 2 och 3 ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 8 kap. 2 � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>4 �</b> Elevernas skolarbete ska f�rl�ggas m�ndagfredag och vara s� j�mnt </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rdelat �ver dessa dagar som m�jligt. Skolarbetet ska �ven f�rl�ggas s� att </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eleverna s� l�ngt som m�jligt f�r sammanh�llna skoldagar. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Antalet skoldagar i veckan f�r begr�nsas till fyra f�r en grupp elever i </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rskurs 1 eller 2, om det finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>8 kap. <br/>Nationella kartl�ggningsmaterial <br/>2 �</b> Nationella kartl�ggningsmaterial ska anv�ndas f�r att kartl�gga </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">elevernas spr�kliga medvetenhet och matematiska t�nkande. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b> Statens skolverk f�r meddela n�rmare f�reskrifter om nationella kart-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�ggningsmaterial och anv�ndningen av dessa. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 3 kap. 4 �,</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den 2 juli 2018 i fr�ga om bilaga 24 och i �vrigt den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. F�r elever som h�stterminen 2018 p�b�rjar �rskurs 7 eller en h�gre</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�rskurs g�ller bilagorna 2 och 3 i den �ldre lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">GUSTAV FRIDOLIN </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Eva Lenberg </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:750 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13">den 13 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Bilaga 2</i>1<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>Timplaner f�r grunds�rskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft212"><b> <br/>Timplan f�r elever som l�ser �mnen <br/>�mnen </b></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Undervisningstid i timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:147px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:175px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">L�g-</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">stadiet </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft22">Mellan-</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft22">stadiet </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft22">L�g- och </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft22">mellanstadiet </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">H�gstadiet Totalt </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Bild </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft22">60 </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft22">75 </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft22">90 </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">225 </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Hem- och konsument-</p> <p style="position:absolute;top:264px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">kunskap </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft22">230 </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">295 </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">525 </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Idrott och h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">245 </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">245 </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">260 </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">750 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Musik </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">120 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">125 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">150 </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">395 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Sl�jd </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">175 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">260 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">295 </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">730 </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Svenska eller svenska </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">som andraspr�k </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">450 </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">450 </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">400 1 300 </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Engelska </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft22">35 </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft22">55 </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft22">90 </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">180 </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Matematik </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">400 </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">400 </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">310 1 110 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Naturorienterande </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">145 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">190 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">260 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">595 </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Samh�llsorienterande </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">185 </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft22">220 </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft22">290 </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">695 </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Teknik </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft22">45 </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft22">60 </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft22">85 </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">190 </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Elevens val </b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft22">195 </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Totalt garanterat </b></p> <p style="position:absolute;top:628px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>antal timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:610px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft22">1 860 </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft22">2 080 </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft22">230 </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft22">2 525 6 890 </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">D�rav skolans val </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft22"> 1 800 </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft212"><b>Timplan f�r elever som l�ser �mnesomr�den (tr�ningsskolan) <br/>�mnesomr�den </b></p> <p style="position:absolute;top:725px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Undervisningstid i timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:752px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft22">L�gstadiet Mellanstadiet </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:478px;white-space:nowrap" class="ft22">H�gstadiet </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft22">Totalt </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Estetisk verksamhet </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">315 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">995 </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Kommunikation </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">315 </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">995 </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Motorik </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">315 </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">995 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Vardagsaktiviteter </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">315 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">995 </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">Verklighets-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">uppfattning </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">315 </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">340 </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">995 </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Elevens val </b></p> <p style="position:absolute;top:930px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft22">190 </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rdelningsbar </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft22">undervisningstid </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft22">300 </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:436px;white-space:nowrap" class="ft22">600 </p> <p style="position:absolute;top:956px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft22">600 1 500 </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Totalt garanterat </b></p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>antal timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft22">1 875 </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:423px;white-space:nowrap" class="ft22">2 300 </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft22">2 300 6 665 </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft27"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:462px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft22"> </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft28"> Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2018:750</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:53px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft32">Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800). </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft34">Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanerna. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2018:750</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft42">4 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga 3</i>2<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>Timplan f�r specialskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft411"><b> <br/>�mnen </b></p> <p style="position:absolute;top:137px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Undervisningstid i timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft46"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft46"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:164px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft42">L�g-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft42">stadiet </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft42">Mellan-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:319px;white-space:nowrap" class="ft42">stadiet </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft42">L�g- och </p> <p style="position:absolute;top:182px;left:389px;white-space:nowrap" class="ft42">mellanstadiet </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft42">H�gstadiet Totalt </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Bild </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42">70 </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">90 </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">90 </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">250 </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Hem- och konsument-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">kunskap </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft42">50 </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">80 </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">130 </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Idrott och h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">190 </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">160 </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">190 </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">540 </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">R�relse och drama </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42">90 </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">80 </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">75 </p> <p style="position:absolute;top:306px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">245 </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Sl�jd </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42">85 </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">140 </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">125 </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">350 </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Teckenspr�k </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">320 </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">205 </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">200 </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">725 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Svenska eller svenska </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">som andraspr�k </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">780 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">500 </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">280 1 560 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Engelska </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42">95 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">220 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">200 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">515 </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Matematik </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">560 </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">410 </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">295 1 265 </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Samh�llsorienterande </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">319 </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">300 </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">321 </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">940 </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Geografi </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">60 </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">70 </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Historia </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">60 </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">70 </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Religionskunskap </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">60 </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">70 </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Samh�llskunskap </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">60 </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">70 </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Naturorienterande </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft42">227 </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft42">189 </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">234 </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">650 </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Biologi </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">55 </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">65 </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Fysik </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">55 </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">65 </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Kemi </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">55 </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">65 </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">Teknik</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft47"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:838px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft42">52 </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">65 </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:555px;white-space:nowrap" class="ft42">83 </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">200 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Spr�kval</b> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft42">48 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft42">272 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">320 </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Elevens val </b></p> <p style="position:absolute;top:891px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">380 </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Totalt garanterat </b></p> <p style="position:absolute;top:935px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>antal timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:918px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft42">2 788 </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft42">2 407 </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:464px;white-space:nowrap" class="ft42">50 </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft42">2 445 8 070 </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42">D�rav skolans val </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft42">600 </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:989px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft42"> </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft48">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft49"> Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>2018:750</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft52">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">N�r det g�ller de samh�llsorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-</p> <p style="position:absolute;top:70px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive �mne. Resterande </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">60 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de fyra �mnena i mellanstadiet. I h�gstadiet </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">�r eleverna i de samh�llsorienterande �mnena garanterade en minsta undervis-</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">ningstid om 70 timmar i respektive �mne. Resterande 41 timmar f�r f�rdelas fritt </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">mellan de fyra �mnena i h�gstadiet. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">N�r det g�ller de naturorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive �mne. Resterande </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">24 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de tre �mnena i mellanstadiet. I h�gstadiet �r </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">eleverna i de naturorienterande �mnena garanterade en minsta undervisningstid </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">om 65 timmar i respektive �mne. Resterande 39 timmar f�r f�rdelas fritt mellan </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">de tre �mnena i h�gstadiet. </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">Vid skolans val f�r antalet timmar i timplanen per stadium f�r ett �mne eller en </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">�mnesgrupp minskas med h�gst 20 procent. Antalet timmar f�r svenska eller </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">svenska som andraspr�k, engelska, matematik, spr�kval och elevens val f�r dock </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">inte minskas. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft52">Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800). </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft54">Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft52"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>2018:750</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft62">6 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:554px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Bilaga 4</i>3<i> </i></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>Timplan f�r sameskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft611"><b> <br/>�mnen </b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Undervisningstid i timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft66"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft62">L�gstadiet Mellanstadiet L�g- och </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft62">mellanstadiet </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft62">Totalt </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Bild </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">80 </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:189px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">140 </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Hem- och konsument-</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">kunskap </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft62">40 </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft62">40 </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Idrott och h�lsa </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">150 </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">160 </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">310 </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Musik </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">120 </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Sl�jd </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft62">50 </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">130 </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">180 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Svenska eller svenska </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">som andraspr�k </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">400 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">510 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">910 </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Engelska </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">220 </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">280 </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Matematik </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">420 </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">410 </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">830 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Samh�llsorienterande </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">110 </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">260 </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">370 </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Geografi </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Historia </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Religionskunskap </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Samh�llskunskap </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Naturorienterande </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">�mnen </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">110 </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">190 </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">300 </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Biologi </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">55 </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Fysik </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">55 </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Kemi </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">55 </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Samiska </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62">400 </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft62">400 </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">800 </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Spr�kval </b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">48 </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft62">48 </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">Teknik </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft62">40 </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:434px;white-space:nowrap" class="ft62">45 </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft62">85 </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Elevens val </b></p> <p style="position:absolute;top:852px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft62">60 </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Totalt garanterat </b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>antal timmar </b></p> <p style="position:absolute;top:877px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft62">1 860 </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft62">2 513 </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft62">40 4 473 </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">D�rav skolans val </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft62">210 </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:334px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">N�r det g�ller de naturorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-</p> <p style="position:absolute;top:989px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive �mne. Resterande </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">25 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de tre �mnena i mellanstadiet. </p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62"> </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">N�r det g�ller samh�llsorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-</p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft62">terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive �mne. Resterande </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft612">20 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de fyra �mnena i mellanstadiet. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft68">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft69"> Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft610"><b>2018:750</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-1px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1210px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft72">7 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">Vid skolans val f�r antalet timmar i timplanen per stadium f�r ett �mne eller en </p> <p style="position:absolute;top:68px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">�mnesgrupp minskas med h�gst 15 procent. Antalet timmar f�r svenska eller </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">svenska som andraspr�k, engelska, matematik, samiska och elevens val f�r dock </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">inte minskas. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft72"> </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800). </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft72">Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanen. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>2018:750</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i skolf�rordningen (2011:185)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver i fr�ga om skolf�rordningen (2011:185)

dels att 3 kap. 4 � och bilaga 24 ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 kap. 2 och 3 ��, och n�rmast

f�re 8 kap. 2 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

3 kap.
4 �
Elevernas skolarbete ska f�rl�ggas m�ndagfredag och vara s� j�mnt

f�rdelat �ver dessa dagar som m�jligt. Skolarbetet ska �ven f�rl�ggas s� att

eleverna s� l�ngt som m�jligt f�r sammanh�llna skoldagar.

Antalet skoldagar i veckan f�r begr�nsas till fyra f�r en grupp elever i

�rskurs 1 eller 2, om det finns s�rskilda sk�l.

8 kap.
Nationella kartl�ggningsmaterial
2 �
Nationella kartl�ggningsmaterial ska anv�ndas f�r att kartl�gga

elevernas spr�kliga medvetenhet och matematiska t�nkande.

3 � Statens skolverk f�r meddela n�rmare f�reskrifter om nationella kart-

l�ggningsmaterial och anv�ndningen av dessa.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018 i fr�ga om 3 kap. 4 �,

den 2 juli 2018 i fr�ga om bilaga 24 och i �vrigt den 1 juli 2019.

2. F�r elever som h�stterminen 2018 p�b�rjar �rskurs 7 eller en h�gre

�rskurs g�ller bilagorna 2 och 3 i den �ldre lydelsen.

P� regeringens v�gnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:750

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

SFS

2

Bilaga 21

Timplaner f�r grunds�rskolan


Timplan f�r elever som l�ser �mnen
�mnen

Undervisningstid i timmar

L�g-

stadiet

Mellan-

stadiet

L�g- och

mellanstadiet

H�gstadiet Totalt

Bild

60

75

90

225

Hem- och konsument-

kunskap

230

295

525

Idrott och h�lsa

245

245

260

750

Musik

120

125

150

395

Sl�jd

175

260

295

730

Svenska eller svenska

som andraspr�k

450

450

400 1 300

Engelska

35

55

90

180

Matematik

400

400

310 1 110

Naturorienterande

�mnen

145

190

260

595

Samh�llsorienterande

�mnen

185

220

290

695

Teknik

45

60

85

190

Elevens val

195

Totalt garanterat

antal timmar

1 860

2 080

230

2 525 6 890

D�rav skolans val

1 800

Timplan f�r elever som l�ser �mnesomr�den (tr�ningsskolan)
�mnesomr�den

Undervisningstid i timmar

L�gstadiet Mellanstadiet

H�gstadiet

Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighets-

uppfattning

315

340

340

995

Elevens val

190

F�rdelningsbar

undervisningstid

300

600

600 1 500

Totalt garanterat

antal timmar

1 875

2 300

2 300 6 665

1

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

3

Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800).

Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanerna.

2018:750

background image

SFS

4

Bilaga 32

Timplan f�r specialskolan


�mnen

Undervisningstid i timmar

L�g-

stadiet

Mellan-

stadiet

L�g- och

mellanstadiet

H�gstadiet Totalt

Bild

70

90

90

250

Hem- och konsument-

kunskap

50

80

130

Idrott och h�lsa

190

160

190

540

R�relse och drama

90

80

75

245

Sl�jd

85

140

125

350

Teckenspr�k

320

205

200

725

Svenska eller svenska

som andraspr�k

780

500

280 1 560

Engelska

95

220

200

515

Matematik

560

410

295 1 265

Samh�llsorienterande

�mnen

319

300

321

940

Geografi

60

70

Historia

60

70

Religionskunskap

60

70

Samh�llskunskap

60

70

Naturorienterande

�mnen

227

189

234

650

Biologi

55

65

Fysik

55

65

Kemi

55

65

Teknik

52

65

83

200

Spr�kval

48

272

320

Elevens val

380

Totalt garanterat

antal timmar

2 788

2 407

50

2 445 8 070

D�rav skolans val

600

2

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

5

N�r det g�ller de samh�llsorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive �mne. Resterande

60 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de fyra �mnena i mellanstadiet. I h�gstadiet

�r eleverna i de samh�llsorienterande �mnena garanterade en minsta undervis-

ningstid om 70 timmar i respektive �mne. Resterande 41 timmar f�r f�rdelas fritt

mellan de fyra �mnena i h�gstadiet.

N�r det g�ller de naturorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive �mne. Resterande

24 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de tre �mnena i mellanstadiet. I h�gstadiet �r

eleverna i de naturorienterande �mnena garanterade en minsta undervisningstid

om 65 timmar i respektive �mne. Resterande 39 timmar f�r f�rdelas fritt mellan

de tre �mnena i h�gstadiet.

Vid skolans val f�r antalet timmar i timplanen per stadium f�r ett �mne eller en

�mnesgrupp minskas med h�gst 20 procent. Antalet timmar f�r svenska eller

svenska som andraspr�k, engelska, matematik, spr�kval och elevens val f�r dock

inte minskas.

Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800).

Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanen.

2018:750

background image

SFS

6

Bilaga 43

Timplan f�r sameskolan


�mnen

Undervisningstid i timmar

L�gstadiet Mellanstadiet L�g- och

mellanstadiet

Totalt

Bild

60

80

140

Hem- och konsument-

kunskap

40

40

Idrott och h�lsa

150

160

310

Musik

60

60

120

Sl�jd

50

130

180

Svenska eller svenska

som andraspr�k

400

510

910

Engelska

60

220

280

Matematik

420

410

830

Samh�llsorienterande

�mnen

110

260

370

Geografi

60

Historia

60

Religionskunskap

60

Samh�llskunskap

60

Naturorienterande

�mnen

110

190

300

Biologi

55

Fysik

55

Kemi

55

Samiska

400

400

800

Spr�kval

48

48

Teknik

40

45

85

Elevens val

60

Totalt garanterat

antal timmar

1 860

2 513

40 4 473

D�rav skolans val

210

N�r det g�ller de naturorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive �mne. Resterande

25 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de tre �mnena i mellanstadiet.

N�r det g�ller samh�llsorienterande �mnena �r eleverna i mellanstadiet garan-

terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive �mne. Resterande

20 timmar f�r f�rdelas fritt mellan de fyra �mnena i mellanstadiet.

3

Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2017:1236.

2018:750

background image

SFS

7

Vid skolans val f�r antalet timmar i timplanen per stadium f�r ett �mne eller en

�mnesgrupp minskas med h�gst 15 procent. Antalet timmar f�r svenska eller

svenska som andraspr�k, engelska, matematik, samiska och elevens val f�r dock

inte minskas.

Best�mmelser om anpassad studieg�ng finns i 3 kap. 12 � skollagen (2010:800).

Anpassad studieg�ng kan inneb�ra avvikelser fr�n timplanen.

2018:750

;