SFS 2018:783 Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS2018-783.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:GSQCZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:GSQCZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:GSQCZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:GSQCZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ZYMLWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GSQCZB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:OXZXYL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:DQCKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 kap. 10 � fastighetsbildnings-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1970:988)2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>15 kap. <br/>10 �</b>3 Om lantm�terimyndigheten finner att en uppgift om fastighetsbild-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ning, fastighetsbest�mning eller s�rskild gr�nsutm�rkning inte kan f�ras in i </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fastighetsregistrets allm�nna del p� grund av fel eller oklarhet i f�rr�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och r�ttelse inte kan g�ras p� det s�tt som anges i 36 � f�rvaltningslagen </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2017:900), f�r myndigheten ans�ka om r�ttelse hos mark- och milj�dom-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stolen. Detsamma g�ller om myndigheten finner att registrering i enlighet </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">med f�rr�ttningen skulle �ventyra fastighetsredovisningens tillf�rlitlighet </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller p� annat s�tt leda till r�ttsos�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om ans�kan om r�ttelse enligt denna paragraf till�mpas best�m-</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">melserna i 16 kap. R�t en att ans�ka om r�t else �r inte begr�nsad till viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Magnus Hermansson </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Lagen omtryckt 1992:1212. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2010:995. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:783 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 15 kap. 10 � fastighetsbildnings-

lagen (1970:988)2 ska ha f�ljande lydelse.

15 kap.
10 �
3 Om lantm�terimyndigheten finner att en uppgift om fastighetsbild-

ning, fastighetsbest�mning eller s�rskild gr�nsutm�rkning inte kan f�ras in i

fastighetsregistrets allm�nna del p� grund av fel eller oklarhet i f�rr�ttningen

och r�ttelse inte kan g�ras p� det s�tt som anges i 36 � f�rvaltningslagen

(2017:900), f�r myndigheten ans�ka om r�ttelse hos mark- och milj�dom-

stolen. Detsamma g�ller om myndigheten finner att registrering i enlighet

med f�rr�ttningen skulle �ventyra fastighetsredovisningens tillf�rlitlighet

eller p� annat s�tt leda till r�ttsos�kerhet.

I fr�ga om ans�kan om r�ttelse enligt denna paragraf till�mpas best�m-

melserna i 16 kap. R�t en att ans�ka om r�t else �r inte begr�nsad till viss tid.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 1992:1212.

3

Senaste lydelse 2010:995.

SFS 2018:783

Publicerad

den 15 juni 2018

;