SFS 2018:785 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2018-785.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:RLIGAQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:OEUOKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:OEUOKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:RLIGAQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:OEUOKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:RLIGAQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:RLIGAQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OEUOKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KMRKRT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:RLIGAQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ZLEWTP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:OEUOKW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>hyresn�mnder <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 22 � lagen (1973:188) om arrende-</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnder och hyresn�mnder2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>22 �</b>3 N�mndens beslut har r�ttskraft n�r tiden f�r �verklagande har g�tt </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ut, om beslutet inneb�r att en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5 </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta g�ller </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dock inte beslut som inneb�r att n�mnden har avslagit en ans�kan om </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken,</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. tillst�nd enligt 12 kap. 18 d18 f ��, 23 � andra stycket, 3437 eller</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">40 � jordabalken, </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. tillst�nd enligt 7 kap. 11 � bostadsr�ttslagen (1991:614),</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12 kap. 18 h � jordabalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. r�tt till f�rhandlingsordning enligt 9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304).</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 3739 �� f�rvaltningslagen (2017:900) om �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beslut till�mpas inte i n�mndernas verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Anneli Skoglund </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Lagen omtryckt 1985:660. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2012:980. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:785 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder och

hyresn�mnder
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 22 � lagen (1973:188) om arrende-

n�mnder och hyresn�mnder2 ska ha f�ljande lydelse.

22 �3 N�mndens beslut har r�ttskraft n�r tiden f�r �verklagande har g�tt

ut, om beslutet inneb�r att en fr�ga som avses i 1 � f�rsta stycket 2 eller 5

eller 4 � f�rsta stycket 2, 2 a, 2 b, 2 c, 3, 5 a, 6 eller 7 har avgjorts. Detta g�ller

dock inte beslut som inneb�r att n�mnden har avslagit en ans�kan om

1. �tg�rdsf�rel�ggande enligt 12 kap. 11 � f�rsta stycket 5 eller 16 � andra

stycket jordabalken,

2. upprustningsf�rel�ggande enligt 12 kap. 18 a18 c �� jordabalken,

3. tillst�nd enligt 12 kap. 18 d18 f ��, 23 � andra stycket, 3437 eller

40 � jordabalken,

4. tillst�nd enligt 7 kap. 11 � bostadsr�ttslagen (1991:614),

5. uppskov enligt 12 kap. 59 � jordabalken,

6. f�rbud eller h�vande av f�rbud enligt 12 kap. 18 h � jordabalken, eller

7. r�tt till f�rhandlingsordning enligt 9 � hyresf�rhandlingslagen (1978:304).

Best�mmelserna i 3739 �� f�rvaltningslagen (2017:900) om �ndring av

beslut till�mpas inte i n�mndernas verksamhet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Lagen omtryckt 1985:660.

3

Senaste lydelse 2012:980.

SFS 2018:785

Publicerad

den 15 juni 2018

;