SFS 2018:789 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS2018-789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:PJPAAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:PJPAAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:PJPAAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:PJPAAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IBLOYH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PJPAAP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:SDJRIN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:LDRCWX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 kap. 2 a � fastighetstaxerings-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1979:1152) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>20 kap. <br/>2 a �</b>2 Grundl�ggande beslut om taxering av en fastighet f�r fattas genom </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">automatiserad behandling om en klarg�rande motivering f�r beslutet f�r </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utel�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900). </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Erik Sj�stedt </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 1999:630. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:789 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 kap. 2 a � fastighetstaxerings-

lagen (1979:1152) ska ha f�ljande lydelse.

20 kap.
2 a �
2 Grundl�ggande beslut om taxering av en fastighet f�r fattas genom

automatiserad behandling om en klarg�rande motivering f�r beslutet f�r

utel�mnas enligt 32 � f�rsta stycket f�rvaltningslagen (2017:900).

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sj�stedt

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2

Senaste lydelse 1999:630.

SFS 2018:789

Publicerad

den 15 juni 2018

;