SFS 2018:791 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

SFS2018-791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.