SFS 2019:34 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-34.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.