SFS 2019:177 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

SFS2019-177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.