SFS 2019:1146 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-1146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.