SFS 2019:1150 Lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning

SFS2019-1150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:QHIXPI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABIKZO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2019:504) om ansvar f�r god </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2019:504) om ansvar f�r <br/>god forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b> Denna lag till�mpas p� forskning som utf�rs av </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. universitet och h�gskolor som har staten som huvudman och som</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omfattas av h�gskolelagen (1992:1434), </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. andra statliga myndigheter,<br/>3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet �r reglerad i lag</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">eller n�gon annan f�rfattning eller om staten som �gare eller genom tillskott <br/>av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller p� n�got annat s�tt har ett <br/>best�mmande inflytande �ver verksamheten, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet �r reglerad i lag</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">eller n�gon annan f�rfattning eller om stiftelsen �r bildad av eller tillsam-<br/>mans med staten eller f�rvaltas av en statlig myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">5. kommuner och regioner,<br/>6. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska f�reningar och stiftelser d�r</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">kommuner eller regioner ut�var ett r�ttsligt best�mmande inflytande, och </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. enskilda utbildningsanordnare som har tillst�nd att utf�rda examina</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt lagen (1993:792) om tillst�nd att utf�rda vissa examina. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n lagens till�mp-</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">ningsomr�de f�r forskningshuvudm�n som bedriver forskning inom det <br/>f�rsvars- och s�kerhetspolitiska omr�det. Regeringen f�r ocks� besluta om <br/>s�dana undantag i enskilda fall. </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">rskr. 2019/20:56. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:1150</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2019:504) om ansvar f�r god

forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2019:504) om ansvar f�r
god forskningssed och pr�vning av oredlighet i forskning ska ha f�ljande
lydelse.

3 � Denna lag till�mpas p� forskning som utf�rs av

1. universitet och h�gskolor som har staten som huvudman och som

omfattas av h�gskolelagen (1992:1434),

2. andra statliga myndigheter,
3. staten i form av aktiebolag, om bolagets verksamhet �r reglerad i lag

eller n�gon annan f�rfattning eller om staten som �gare eller genom tillskott
av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller p� n�got annat s�tt har ett
best�mmande inflytande �ver verksamheten,

4. staten i form av stiftelse, om stiftelsens verksamhet �r reglerad i lag

eller n�gon annan f�rfattning eller om stiftelsen �r bildad av eller tillsam-
mans med staten eller f�rvaltas av en statlig myndighet,

5. kommuner och regioner,
6. aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska f�reningar och stiftelser d�r

kommuner eller regioner ut�var ett r�ttsligt best�mmande inflytande, och

7. enskilda utbildningsanordnare som har tillst�nd att utf�rda examina

enligt lagen (1993:792) om tillst�nd att utf�rda vissa examina.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n lagens till�mp-

ningsomr�de f�r forskningshuvudm�n som bedriver forskning inom det
f�rsvars- och s�kerhetspolitiska omr�det. Regeringen f�r ocks� besluta om
s�dana undantag i enskilda fall.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48 och prop. 2019/20:7, bet. 2019/20:UbU5,

rskr. 2019/20:56.

SFS

2019:1150

Publicerad
den

3 december 2019

;