SFS 2019:1226 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2019-1226.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.