SFS 2019:1233 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

SFS2019-1233.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.