SFS 2019:1241 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-1241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.