SFS 2019:1252 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

SFS2019-1252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.