SFS 2019:1299 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2019-1299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.