SFS 2019:246 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

SFS2019-246.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.