SFS 2019:247 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

SFS2019-247.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YXLLKS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:QLKPCI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i bostadsr�ttslagen (1991:614) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 3 � bostadsr�ttslagen <br/>(1991:614) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 kap. <br/>3 �</b>2 Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r �verklagas till Svea <br/>hovr�tt: </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. intr�de i f�reningen enligt 2 kap. 10 �,<br/>2. skyldighet att uppl�ta bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 �,<br/>3. fastst�llande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �,<br/>4. godk�nnande av st�mmobeslut enligt 9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 2, och </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">5. utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �.<br/>Ett �verklagande ska ges in till hyresn�mnden inom tre veckor fr�n den</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dag beslutet meddelades. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut av hyresn�mnden i fr�ga om uppl�telse av l�genhet i andra hand </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">enligt 7 kap. 11 � f�r inte �verklagas. Hyresn�mnden f�r dock till�ta att ett <br/>s�dant beslut �verklagas till Svea hovr�tt om det �r av vikt f�r ledning av <br/>r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�vas av hovr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Magnus Hermansson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2003:31. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:247 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 14 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i bostadsr�ttslagen (1991:614)

Utf�rdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 3 � bostadsr�ttslagen
(1991:614) ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.
3 �
2 Beslut av hyresn�mnden i f�ljande fr�gor f�r �verklagas till Svea
hovr�tt:

1. intr�de i f�reningen enligt 2 kap. 10 �,
2. skyldighet att uppl�ta bostadsr�tt enligt 4 kap. 6 �,
3. fastst�llande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 �,
4. godk�nnande av st�mmobeslut enligt 9 kap. 16 � f�rsta stycket 1, 1 a

eller 2, och

5. utd�mande av vite enligt 11 kap. 2 �.
Ett �verklagande ska ges in till hyresn�mnden inom tre veckor fr�n den

dag beslutet meddelades.

Beslut av hyresn�mnden i fr�ga om uppl�telse av l�genhet i andra hand

enligt 7 kap. 11 � f�r inte �verklagas. Hyresn�mnden f�r dock till�ta att ett
s�dant beslut �verklagas till Svea hovr�tt om det �r av vikt f�r ledning av
r�ttstill�mpningen att �verklagandet pr�vas av hovr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.

2 Senaste lydelse 2003:31.

SFS

2019:247

Publicerad
den

14 maj 2019

;