SFS 2019:248 Lag om ändring i lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt

SFS2019-248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.