SFS 2019:252 Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-252.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.