SFS 2019:254 Lag om ändring i lagen (2016:676) om skuldsanering för företagare

SFS2019-254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.