SFS 2019:255 Lag om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2019-255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.