SFS 2019:264 Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

SFS2019-264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.