SFS 2019:265 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

SFS2019-265.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YDVNNR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:HTLUJZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�kteslagen (2010:611) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 � h�kteslagen (2010:611) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>3 �</b> En intagen som �r under arton �r f�r inte placeras s� att han eller hon <br/>vistas tillsammans med intagna �ver arton �r, om det inte kan anses vara till <br/>hans eller hennes b�sta. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en intagen fyller arton �r under tiden f�r frihetsber�vandet f�r den </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">intagne �ven forts�ttningsvis placeras s� att han eller hon vistas tillsammans <br/>med intagna under arton �r, om det �r motiverat med h�nsyn till hans eller <br/>hennes personliga f�rh�llanden och i �vrigt anses l�mpligt. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 11 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om r�ttss�ker-</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">hetsgarantier f�r barn som �r misst�nkta eller tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:265</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">21 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i h�kteslagen (2010:611)

Utf�rdad den 16 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 � h�kteslagen (2010:611)
ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
3 �
En intagen som �r under arton �r f�r inte placeras s� att han eller hon
vistas tillsammans med intagna �ver arton �r, om det inte kan anses vara till
hans eller hennes b�sta.

Om en intagen fyller arton �r under tiden f�r frihetsber�vandet f�r den

intagne �ven forts�ttningsvis placeras s� att han eller hon vistas tillsammans
med intagna under arton �r, om det �r motiverat med h�nsyn till hans eller
hennes personliga f�rh�llanden och i �vrigt anses l�mpligt.

Denna lag tr�der i kraft den 11 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:71, bet. 2018/19:JuU21, rskr. 2018/19:206.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om r�ttss�ker-

hetsgarantier f�r barn som �r misst�nkta eller tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden.

SFS

2019:265

Publicerad
den

21 maj 2019

;