SFS 2019:299 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SFS2019-299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:IOLHXN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ACPGPD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>best�mmelser om unga lag�vertr�dare </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 27 � lagen (1964:167) med s�rskilda <br/>best�mmelser om unga lag�vertr�dare ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>27 �</b>2 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r ska, om m�let avser brott <br/>p� vilket f�ngelse kan f�lja, om m�jligt s�ttas ut till handl�ggning p� ett <br/>s�dant s�tt att m�let inte drar till sig uppm�rksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tten f�r i m�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r besluta att m�let ska </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">handl�ggas inom st�ngda d�rrar, om offentlighet vid f�rhandlingen �r till <br/>uppenbar ol�genhet p� grund av den uppm�rksamhet den tilltalade kan antas <br/>bli f�rem�l f�r. Om r�tten anser att ett s�dant beslut b�r meddelas och om <br/>n�gon som har fyllt tjugoett �r ocks� �r tilltalad i m�let, ska r�tten handl�gga <br/>�talet mot den som �r under tjugoett �r som ett s�rskilt m�l, om det kan ske <br/>utan att utredningen avsev�rt f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">�ven om beslut meddelas enligt andra stycket f�r r�ttens ordf�rande </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">till�ta att den tilltalades anh�riga och andra vars n�rvaro kan v�ntas bli till <br/>nytta f�r n�rvara vid handl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I m�l mot den som inte har fyllt arton �r ska tingsr�tten h�lla huvud-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�rhandling �ven om det inte finns anledning att d�ma till n�gon annan <br/>p�f�ljd �n b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mikael Kullberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:691 (jfr 2007:636). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:299</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">28 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda

best�mmelser om unga lag�vertr�dare

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 27 � lagen (1964:167) med s�rskilda
best�mmelser om unga lag�vertr�dare ska ha f�ljande lydelse.

27 �2 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r ska, om m�let avser brott
p� vilket f�ngelse kan f�lja, om m�jligt s�ttas ut till handl�ggning p� ett
s�dant s�tt att m�let inte drar till sig uppm�rksamhet.

R�tten f�r i m�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r besluta att m�let ska

handl�ggas inom st�ngda d�rrar, om offentlighet vid f�rhandlingen �r till
uppenbar ol�genhet p� grund av den uppm�rksamhet den tilltalade kan antas
bli f�rem�l f�r. Om r�tten anser att ett s�dant beslut b�r meddelas och om
n�gon som har fyllt tjugoett �r ocks� �r tilltalad i m�let, ska r�tten handl�gga
�talet mot den som �r under tjugoett �r som ett s�rskilt m�l, om det kan ske
utan att utredningen avsev�rt f�rsv�ras.

�ven om beslut meddelas enligt andra stycket f�r r�ttens ordf�rande

till�ta att den tilltalades anh�riga och andra vars n�rvaro kan v�ntas bli till
nytta f�r n�rvara vid handl�ggningen.

I m�l mot den som inte har fyllt arton �r ska tingsr�tten h�lla huvud-

f�rhandling �ven om det inte finns anledning att d�ma till n�gon annan
p�f�ljd �n b�ter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Mikael Kullberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2005:691 (jfr 2007:636).

SFS

2019:299

Publicerad
den

28 maj 2019

;