SFS 2019:300 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

SFS2019-300.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MIQBBZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:UZMXJJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen <br/>(1971:291) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 16 och 38 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 38 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>16 �</b>2 I fr�ga om offentlighet och ordning vid en muntlig f�rhandling g�ller <br/>5 kap. 15, 99 d och 1215 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. Ut�ver <br/>vad som f�ljer av 5 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�r r�tten besluta att en <br/>f�rhandling ska h�llas inom st�ngda d�rrar, om det kan antas att det vid <br/>f�rhandlingen kommer att l�ggas fram en uppgift, f�r vilken det hos dom-<br/>stolen g�ller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400). </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>38 �</b>3 Den som vid en muntlig f�rhandling st�r f�rhandlingen eller bryter <br/>mot en f�reskrift eller ett f�rbud som har meddelats med st�d av 16 �, <br/>j�mf�rt med 5 kap. 9 eller 9 c � r�tteg�ngsbalken, d�ms till penningb�ter. <br/>Till samma straff d�ms den som muntligen inf�r r�tten eller i en skrivelse <br/>till r�tten uttalar sig otillb�rligt. </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om en sidosal som anv�nds i </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">enlighet med vad som f�reskrivs i 16 � och 5 kap. 12 eller 13 � r�tteg�ngs-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>38 a �</b> Den som tar upp bild i strid med 16 � j�mf�rt med 5 kap. 9 b � <br/>r�tteg�ngsbalken d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om en sidosal som anv�nds i </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">enlighet med vad som f�reskrivs i 16 � och 5 kap. 12 eller 13 � r�tteg�ngs-<br/>balken. </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:409. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 1991:298. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:300</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">28 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291)

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocesslagen
(1971:291)

dels att 16 och 38 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 38 a �, av f�ljande lydelse.

16 �2 I fr�ga om offentlighet och ordning vid en muntlig f�rhandling g�ller
5 kap. 15, 99 d och 1215 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. Ut�ver
vad som f�ljer av 5 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken f�r r�tten besluta att en
f�rhandling ska h�llas inom st�ngda d�rrar, om det kan antas att det vid
f�rhandlingen kommer att l�ggas fram en uppgift, f�r vilken det hos dom-
stolen g�ller sekretess som avses i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

38 �3 Den som vid en muntlig f�rhandling st�r f�rhandlingen eller bryter
mot en f�reskrift eller ett f�rbud som har meddelats med st�d av 16 �,
j�mf�rt med 5 kap. 9 eller 9 c � r�tteg�ngsbalken, d�ms till penningb�ter.
Till samma straff d�ms den som muntligen inf�r r�tten eller i en skrivelse
till r�tten uttalar sig otillb�rligt.

F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om en sidosal som anv�nds i

enlighet med vad som f�reskrivs i 16 � och 5 kap. 12 eller 13 � r�tteg�ngs-
balken.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

38 a � Den som tar upp bild i strid med 16 � j�mf�rt med 5 kap. 9 b �
r�tteg�ngsbalken d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

F�rsta stycket ska till�mpas ocks� i fr�ga om en sidosal som anv�nds i

enlighet med vad som f�reskrivs i 16 � och 5 kap. 12 eller 13 � r�tteg�ngs-
balken.

I ringa fall ska det inte d�mas till ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2009:409.

3 Senaste lydelse 1991:298.

SFS

2019:300

Publicerad
den

28 maj 2019

;