SFS 2019:304 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

SFS2019-304.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:KHKMPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DUYWVC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 21 och 43 �� lagen (1996:242) om <br/>domstols�renden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>21 �</b>2 I fr�ga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammantr�de till�m-<br/>pas 5 kap. 15 och 915 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Under sammantr�det ska det f�ras anteckningar om vad som f�rekommer </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">vid detta n�r det g�ller yrkanden, medgivanden, bestridanden, �beropanden, <br/>inv�ndningar och erk�nnanden samt om den utredning som l�ggs fram vid <br/>sammantr�det. Om sammantr�det har begr�nsats enligt 13 �, ska �ven det <br/>antecknas. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om dokumentation av ber�ttelser som l�mnas i bevissyfte och av </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">syn till�mpas 6 kap. 6 och 6 a �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>43 �</b> I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet, f�r brott mot f�r-<br/>budet att ta upp bild och f�r brott mot tystnadsplikt som �lagts av domstolen <br/>till�mpas 9 kap. 56 �� r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 710 �� r�tteg�ngsbalken. <br/>Domstolen ska sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�rseelse </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:707 (jfr 2007:636). </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:304</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">28 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 21 och 43 �� lagen (1996:242) om
domstols�renden ska ha f�ljande lydelse.

21 �2 I fr�ga om offentlighet och ordning m.m. vid ett sammantr�de till�m-
pas 5 kap. 15 och 915 �� r�tteg�ngsbalken.

Under sammantr�det ska det f�ras anteckningar om vad som f�rekommer

vid detta n�r det g�ller yrkanden, medgivanden, bestridanden, �beropanden,
inv�ndningar och erk�nnanden samt om den utredning som l�ggs fram vid
sammantr�det. Om sammantr�det har begr�nsats enligt 13 �, ska �ven det
antecknas.

I fr�ga om dokumentation av ber�ttelser som l�mnas i bevissyfte och av

syn till�mpas 6 kap. 6 och 6 a �� r�tteg�ngsbalken.

43 � I fr�ga om straff f�r en f�rseelse under f�rfarandet, f�r brott mot f�r-
budet att ta upp bild och f�r brott mot tystnadsplikt som �lagts av domstolen
till�mpas 9 kap. 56 �� r�tteg�ngsbalken.

I fr�ga om vite och h�mtning till�mpas 9 kap. 710 �� r�tteg�ngsbalken.
Domstolen ska sj�lvmant ta upp fr�gor om ansvar f�r r�tteg�ngsf�rseelse

och om utd�mande av vite som f�relagts med st�d av denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.

2 Senaste lydelse 2005:707 (jfr 2007:636).

SFS

2019:304

Publicerad
den

28 maj 2019

;