SFS 2019:317 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS2019-317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:JNVYHB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ZYVQXV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>brottsbek�mpande verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1997:1024) om <br/>Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b>3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. skattebrottslagen (1971:69),<br/>2. 30 kap. 1 � f�rsta stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),<br/>3. 11 � tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�stelse m.m., </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 4 kap. 6 b �, 14 kap. 14 och 10 �� och 15 kap. 1013 �� brottsbalken,</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om g�rningen avser uppgift eller handling i �rende hos Skatteverket, </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 9 kap. 13 och 11 �� brottsbalken, om g�rningen har samband med</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om f�rfarandet vid skatte-<br/>reduktion f�r hush�llsarbete, </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">6. 11 kap. 5 � brottsbalken,<br/>7. lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud,<br/>8. folkbokf�ringslagen (1991:481), samt<br/>9. lagen (2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott.<br/>Skatteverket f�r medverka vid unders�kning ocks� i fr�ga om annat brott</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">�n som anges i f�rsta stycket, om �klagaren finner att det finns s�rskilda sk�l <br/>f�r detta. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Maria �hrling <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2018:688. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:317</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">29 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets

brottsbek�mpande verksamhet

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � lagen (1997:1024) om
Skatteverkets brottsbek�mpande verksamhet2 ska ha f�ljande lydelse.

1 �3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 � f�rsta stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 � tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utf�stelse m.m.,

4. 4 kap. 6 b �, 14 kap. 14 och 10 �� och 15 kap. 1013 �� brottsbalken,

om g�rningen avser uppgift eller handling i �rende hos Skatteverket,

5. 9 kap. 13 och 11 �� brottsbalken, om g�rningen har samband med

Skatteverkets verksamhet enligt lagen (2009:194) om f�rfarandet vid skatte-
reduktion f�r hush�llsarbete,

6. 11 kap. 5 � brottsbalken,
7. lagen (2014:836) om n�ringsf�rbud,
8. folkbokf�ringslagen (1991:481), samt
9. lagen (2014:307) om straff f�r penningtv�ttsbrott.
Skatteverket f�r medverka vid unders�kning ocks� i fr�ga om annat brott

�n som anges i f�rsta stycket, om �klagaren finner att det finns s�rskilda sk�l
f�r detta.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:12, bet. 2018/19:SkU16, rskr. 2018/19:207.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:453.

3 Senaste lydelse 2018:688.

SFS

2019:317

Publicerad
den

29 maj 2019

;