SFS 2019:320 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

SFS2019-320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:MFLDNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:YKNXZC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft38{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft310{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft311{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft313{font-size:17px;line-height:25px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:366) om handel med l�kemedel </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2009:366) om handel <br/>med l�kemedel2 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 3 kap. 3 a � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att nuvarande 3 kap. 3 b och 3 c �� ska betecknas 3 kap. 3 a och </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">3 b ��, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 5 �, 2 kap. 6 �, 3 kap. 3 �, den nya 3 kap. 3 a �, 3 kap. 5 �, </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 2 � och 7 kap. 1 och 3 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>5 �</b>3 Best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. information, marknadsf�ring, f�rordnande och utl�mnande av l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">medel finns i l�kemedelslagen (2015:315), </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. s�kerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets <br/>och r�dets direktiv 2001/83/EG genom fastst�llande av n�rmare best�mmel-<br/>ser om de s�kerhetsdetaljer som anges p� f�rpackningar f�r humanl�ke-<br/>medel, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. detaljhandel med vissa receptfria l�kemedel p� andra f�rs�ljnings-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">st�llen �n �ppenv�rdsapotek finns i lagen (2009:730) om handel med vissa <br/>receptfria l�kemedel, och </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. narkotiska l�kemedel finns, f�rutom i denna lag, �ven i lagen</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1992:860) om kontroll av narkotika. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>6 �</b>4 Den som har tillst�nd enligt 1 � att bedriva detaljhandel med l�ke-<br/>medel till konsument ska </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under �ppeth�llan-</p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det, </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. bedriva verksamheten i lokaler som �r l�mpliga f�r sitt �ndam�l och</p> <p style="position:absolute;top:955px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">s�kerst�lla att de delar av lokalerna d�r information och r�dgivning om l�ke-<br/>medel, utbyte av l�kemedel, l�kemedelsanv�ndning och egenv�rd l�mnas �r <br/>utformade s� att konsumentens integritet skyddas, </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse av </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 kap. 3 a � 2015:329 (jfr 2016:133) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3 kap. 3 c � 2013:519. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2016:529. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4 Senaste lydelse 2018:1107. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:320</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">29 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. tillhandah�lla samtliga f�rordnade l�kemedel, och samtliga f�rordnade </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">varor som omfattas av lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. s� <br/>snart det kan ske, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. ha en l�kemedelsansvarig f�r apoteket som ska ha det inflytande �ver </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">verksamheten som kr�vs f�r att han eller hon ska kunna fullg�ra sina upp-<br/>gifter, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. vid expediering av en f�rskrivning l�mna de uppgifter som anges i 8 � </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">lagen (1996:1156) om receptregister till E-h�lsomyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. ha ett elektroniskt system som g�r det m�jligt att f� direkt�tkomst till </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">uppgifter hos E-h�lsomyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. till E-h�lsomyndigheten l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten ska kunna f�ra statistik �ver detaljhandeln, </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. ut�va s�rskild kontroll (egenkontroll) �ver detaljhandeln och hanter-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">ingen i �vrigt och se till att det finns ett f�r verksamheten l�mpligt egen-<br/>kontrollprogram, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">9. p� beg�ran utf�rda intyg enligt 3 a � lagen (1992:860) om kontroll av </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">narkotika, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">10. p� beg�ran erbjuda konsumenter delbetalning av l�kemedel och varor </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">som omfattas av lagen om l�kemedelsf�rm�ner m.m., </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">11. tillhandah�lla individuell och producentoberoende information och </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">r�dgivning om l�kemedel, utbyte av l�kemedel, l�kemedelsanv�ndning och <br/>egenv�rd till konsumenter samt se till att informationen och r�dgivningen <br/>endast l�mnas av personal med tillr�cklig kompetens f�r uppgiften, </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">12. ha ett f�r L�kemedelsverket registrerat varum�rke f�r �ppenv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">apotek v�l synligt p� apoteket, </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">13. i de fall tillst�ndshavaren inte direkt kan tillhandah�lla ett l�kemedel </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om p� vilket eller vilka <br/>�ppenv�rdsapotek l�kemedlet eller varan finns f�r f�rs�ljning, och </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">14. uppfylla de krav avseende s�kerhetsdetaljer som f�ljer av kommis-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">sionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>3 �</b>5 Den som bedriver partihandel med l�kemedel enligt 1 � ska </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft210">1. bedriva verksamheten i lokaler som �r l�mpliga f�r sitt �ndam�l, <br/>2. till E-h�lsomyndigheten l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">myndigheten ska kunna f�ra statistik �ver partihandeln, </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. dokumentera hanteringen av l�kemedlen p� s�dant s�tt att de kan </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">sp�ras, </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. till sitt f�rfogande ha en sakkunnig som ska se till att kraven p� l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">medlens s�kerhet och kvalitet �r uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. ut�va s�rskild kontroll (egenkontroll) �ver partihandeln och hante-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">ringen i �vrigt och se till att det finns ett f�r verksamheten l�mpligt egen-<br/>kontrollprogram, </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. till �ppenv�rdsapoteken leverera de l�kemedel som omfattas av till-</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">st�ndet s� snart det kan ske, </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. distribuera endast l�kemedel som f�r s�ljas enligt 5 kap. 1 � l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">medelslagen (2015:315) eller utg�r pr�vningsl�kemedel enligt 2 kap. 1 � <br/>samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">8. anskaffa l�kemedel endast fr�n den som f�r bedriva partihandel med </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">l�kemedel och som bedriver s�dan handel i enlighet med god distributions-<br/>sed, </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5 Senaste lydelse 2018:1106. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2019:320</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">9. anskaffa l�kemedel fr�n den som f�rmedlar humanl�kemedel endast </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">om f�rmedlingen sker i enlighet med 3 a kap., </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">10. leverera l�kemedel endast till den som har tillst�nd till partihandel </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">eller detaljhandel med l�kemedel eller har anm�lt detaljhandel med vissa <br/>receptfria l�kemedel, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">11. omedelbart underr�tta L�kemedelsverket och i f�rekommande fall </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">innehavaren av godk�nnandet f�r f�rs�ljning av l�kemedlet vid mottagande <br/>av eller erbjudande om humanl�kemedel som tillst�ndshavaren bed�mer �r <br/>eller kan vara f�rfalskade, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">12. fr�n �ppenv�rdsapoteken ta emot l�kemedel i retur enligt 3 b kap., <br/>13. uppfylla de krav avseende s�kerhetsdetaljer som f�ljer av kommis-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">sionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161, och </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">14. �ven i �vrigt f�lja god distributionssed. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>3 a �</b>6 Vad som anges i 3 � 2, 7 och 10 g�ller inte vid partihandel med <br/>humanl�kemedel till en stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsom-<br/>r�det. Vad som anges i 3 � 8 g�ller inte n�r ett humanl�kemedel tas emot <br/>direkt, utan att importeras, fr�n samma omr�de. Vad som anges i 3 � 6 g�ller <br/>ut�ver den som har beviljats tillst�nd att bedriva partihandel endast den till-<br/>verkare som ocks� �r innehavare av godk�nnandet f�r f�rs�ljning f�r de <br/>l�kemedel som partihandeln avser. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Vad som anges i 3 � g�ller inte vid partihandel med veterin�rmedicinska </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311">l�kemedel till en stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det <br/>eller n�r ett veterin�rmedicinskt l�kemedel tas emot direkt, utan att impor-<br/>teras, fr�n samma omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>5 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">1. utformning av s�dana lokaler som avses i 3 � 1, <br/>2. vilken dokumentation som kr�vs enligt 3 � 3, <br/>3. vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige enligt 3 � 4 ska </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ha, </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft311">4. egenkontroll enligt 3 � 5, <br/>5. inom vilken tid leverans enligt 3 � 6 ska ske, och <br/>6. s�kerhetsdetaljer enligt artiklarna 23 och 26.3 i kommissionens dele-</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">gerade f�rordning (EU) 2016/161. </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>2 �</b>7 Den som bedriver detaljhandel enligt 1 � ska till E-h�lsomyndigheten <br/>l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att myndigheten ska kunna f�ra <br/>statistik �ver detaljhandeln<i>.</i> </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft311"> <br/><b>1 �</b> L�kemedelsverket har tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag, kom-<br/>missionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161 och de f�reskrifter och <br/>villkor som har meddelats i anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft313"><b>3 �</b> L�kemedelsverket f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-<br/>h�vs f�r att denna lag<i>,</i> kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161 <br/>och f�reskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska <br/>efterlevas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">6 Senaste lydelse av tidigare 3 b � 2013:39 (jfr 2016:133). </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft38">7 Senaste lydelse 2015:332 (jfr 2016:133). </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>2019:320</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite.<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:70px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft45">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>ANNIKA STRANDH�LL <br/> </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2019:320</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:366) om handel med l�kemedel

Utf�rdad den 23 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2009:366) om handel
med l�kemedel2

dels att 3 kap. 3 a � ska upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 3 kap. 3 b och 3 c �� ska betecknas 3 kap. 3 a och

3 b ��,

dels att 1 kap. 5 �, 2 kap. 6 �, 3 kap. 3 �, den nya 3 kap. 3 a �, 3 kap. 5 �,

4 kap. 2 � och 7 kap. 1 och 3 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
5 �
3 Best�mmelser om

1. information, marknadsf�ring, f�rordnande och utl�mnande av l�ke-

medel finns i l�kemedelslagen (2015:315),

2. s�kerhetsdetaljer finns i kommissionens delegerade f�rordning (EU)

2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2001/83/EG genom fastst�llande av n�rmare best�mmel-
ser om de s�kerhetsdetaljer som anges p� f�rpackningar f�r humanl�ke-
medel,

3. detaljhandel med vissa receptfria l�kemedel p� andra f�rs�ljnings-

st�llen �n �ppenv�rdsapotek finns i lagen (2009:730) om handel med vissa
receptfria l�kemedel, och

4. narkotiska l�kemedel finns, f�rutom i denna lag, �ven i lagen

(1992:860) om kontroll av narkotika.

2 kap.
6 �
4 Den som har tillst�nd enligt 1 � att bedriva detaljhandel med l�ke-
medel till konsument ska

1. ha lokalen bemannad med en eller flera farmaceuter under �ppeth�llan-

det,

2. bedriva verksamheten i lokaler som �r l�mpliga f�r sitt �ndam�l och

s�kerst�lla att de delar av lokalerna d�r information och r�dgivning om l�ke-
medel, utbyte av l�kemedel, l�kemedelsanv�ndning och egenv�rd l�mnas �r
utformade s� att konsumentens integritet skyddas,

1 Prop. 2018/19:106, bet. 2018/19:SoU22, rskr. 2018/19:235.

2 Senaste lydelse av

3 kap. 3 a � 2015:329 (jfr 2016:133)

3 kap. 3 c � 2013:519.

3 Senaste lydelse 2016:529.

4 Senaste lydelse 2018:1107.

SFS

2019:320

Publicerad
den

29 maj 2019

background image

2

SFS

3. tillhandah�lla samtliga f�rordnade l�kemedel, och samtliga f�rordnade

varor som omfattas av lagen (2002:160) om l�kemedelsf�rm�ner m.m. s�
snart det kan ske,

4. ha en l�kemedelsansvarig f�r apoteket som ska ha det inflytande �ver

verksamheten som kr�vs f�r att han eller hon ska kunna fullg�ra sina upp-
gifter,

5. vid expediering av en f�rskrivning l�mna de uppgifter som anges i 8 �

lagen (1996:1156) om receptregister till E-h�lsomyndigheten,

6. ha ett elektroniskt system som g�r det m�jligt att f� direkt�tkomst till

uppgifter hos E-h�lsomyndigheten,

7. till E-h�lsomyndigheten l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att

myndigheten ska kunna f�ra statistik �ver detaljhandeln,

8. ut�va s�rskild kontroll (egenkontroll) �ver detaljhandeln och hanter-

ingen i �vrigt och se till att det finns ett f�r verksamheten l�mpligt egen-
kontrollprogram,

9. p� beg�ran utf�rda intyg enligt 3 a � lagen (1992:860) om kontroll av

narkotika,

10. p� beg�ran erbjuda konsumenter delbetalning av l�kemedel och varor

som omfattas av lagen om l�kemedelsf�rm�ner m.m.,

11. tillhandah�lla individuell och producentoberoende information och

r�dgivning om l�kemedel, utbyte av l�kemedel, l�kemedelsanv�ndning och
egenv�rd till konsumenter samt se till att informationen och r�dgivningen
endast l�mnas av personal med tillr�cklig kompetens f�r uppgiften,

12. ha ett f�r L�kemedelsverket registrerat varum�rke f�r �ppenv�rds-

apotek v�l synligt p� apoteket,

13. i de fall tillst�ndshavaren inte direkt kan tillhandah�lla ett l�kemedel

eller en vara som avses i 3, informera konsumenten om p� vilket eller vilka
�ppenv�rdsapotek l�kemedlet eller varan finns f�r f�rs�ljning, och

14. uppfylla de krav avseende s�kerhetsdetaljer som f�ljer av kommis-

sionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161.

3 kap.


3 �5 Den som bedriver partihandel med l�kemedel enligt 1 � ska

1. bedriva verksamheten i lokaler som �r l�mpliga f�r sitt �ndam�l,
2. till E-h�lsomyndigheten l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att

myndigheten ska kunna f�ra statistik �ver partihandeln,

3. dokumentera hanteringen av l�kemedlen p� s�dant s�tt att de kan

sp�ras,

4. till sitt f�rfogande ha en sakkunnig som ska se till att kraven p� l�ke-

medlens s�kerhet och kvalitet �r uppfyllda,

5. ut�va s�rskild kontroll (egenkontroll) �ver partihandeln och hante-

ringen i �vrigt och se till att det finns ett f�r verksamheten l�mpligt egen-
kontrollprogram,

6. till �ppenv�rdsapoteken leverera de l�kemedel som omfattas av till-

st�ndet s� snart det kan ske,

7. distribuera endast l�kemedel som f�r s�ljas enligt 5 kap. 1 � l�ke-

medelslagen (2015:315) eller utg�r pr�vningsl�kemedel enligt 2 kap. 1 �
samma lag,

8. anskaffa l�kemedel endast fr�n den som f�r bedriva partihandel med

l�kemedel och som bedriver s�dan handel i enlighet med god distributions-
sed,

5 Senaste lydelse 2018:1106.

2019:320

background image

3

SFS

9. anskaffa l�kemedel fr�n den som f�rmedlar humanl�kemedel endast

om f�rmedlingen sker i enlighet med 3 a kap.,

10. leverera l�kemedel endast till den som har tillst�nd till partihandel

eller detaljhandel med l�kemedel eller har anm�lt detaljhandel med vissa
receptfria l�kemedel,

11. omedelbart underr�tta L�kemedelsverket och i f�rekommande fall

innehavaren av godk�nnandet f�r f�rs�ljning av l�kemedlet vid mottagande
av eller erbjudande om humanl�kemedel som tillst�ndshavaren bed�mer �r
eller kan vara f�rfalskade,

12. fr�n �ppenv�rdsapoteken ta emot l�kemedel i retur enligt 3 b kap.,
13. uppfylla de krav avseende s�kerhetsdetaljer som f�ljer av kommis-

sionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161, och

14. �ven i �vrigt f�lja god distributionssed.

3 a �6 Vad som anges i 3 � 2, 7 och 10 g�ller inte vid partihandel med
humanl�kemedel till en stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsom-
r�det. Vad som anges i 3 � 8 g�ller inte n�r ett humanl�kemedel tas emot
direkt, utan att importeras, fr�n samma omr�de. Vad som anges i 3 � 6 g�ller
ut�ver den som har beviljats tillst�nd att bedriva partihandel endast den till-
verkare som ocks� �r innehavare av godk�nnandet f�r f�rs�ljning f�r de
l�kemedel som partihandeln avser.

Vad som anges i 3 � g�ller inte vid partihandel med veterin�rmedicinska

l�kemedel till en stat utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
eller n�r ett veterin�rmedicinskt l�kemedel tas emot direkt, utan att impor-
teras, fr�n samma omr�de.

5 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. utformning av s�dana lokaler som avses i 3 � 1,
2. vilken dokumentation som kr�vs enligt 3 � 3,
3. vilken kompetens och erfarenhet som den sakkunnige enligt 3 � 4 ska

ha,

4. egenkontroll enligt 3 � 5,
5. inom vilken tid leverans enligt 3 � 6 ska ske, och
6. s�kerhetsdetaljer enligt artiklarna 23 och 26.3 i kommissionens dele-

gerade f�rordning (EU) 2016/161.

4 kap.


2 �7 Den som bedriver detaljhandel enligt 1 � ska till E-h�lsomyndigheten
l�mna de uppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att myndigheten ska kunna f�ra
statistik �ver detaljhandeln.

7 kap.


1 � L�kemedelsverket har tillsyn �ver efterlevnaden av denna lag, kom-
missionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161 och de f�reskrifter och
villkor som har meddelats i anslutning till lagen.

3 � L�kemedelsverket f�r meddela de f�rel�gganden och f�rbud som be-
h�vs f�r att denna lag, kommissionens delegerade f�rordning (EU) 2016/161
och f�reskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen ska
efterlevas.

6 Senaste lydelse av tidigare 3 b � 2013:39 (jfr 2016:133).

7 Senaste lydelse 2015:332 (jfr 2016:133).

2019:320

background image

4

SFS

Beslut om f�rel�ggande eller f�rbud f�r f�renas med vite.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2019:320

;