SFS 2019:355 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

SFS2019-355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XLVZPD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:OVFXTV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i narkotikastrafflagen (1968:64) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 � narkotikastrafflagen (1968:64) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>7 �</b>2 Ang�ende beslag av egendom, som kan antas vara f�rverkad enligt <br/>6 �, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngsbalken med f�ljande av-<br/>vikelser. </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 2 � 1 och 3 � lagen (1958:205) om f�rverkande av alko-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">hol m.m. ska till�mpas p� motsvarande s�tt d� beslag har skett av narkotika, <br/>narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 � fj�rde stycket denna lag. <br/>Tiden f�r att anm�la missn�je ska dock r�knas fr�n dagen f�r f�rordnandet. <br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-<br/>mare f�reskrifter om f�rfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer <br/>som tagits i beslag. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mikaela Bexar <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:46. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:355</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">4 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 � narkotikastrafflagen (1968:64)
ska ha f�ljande lydelse.

7 �2 Ang�ende beslag av egendom, som kan antas vara f�rverkad enligt
6 �, g�ller best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngsbalken med f�ljande av-
vikelser.

Best�mmelserna i 2 � 1 och 3 � lagen (1958:205) om f�rverkande av alko-

hol m.m. ska till�mpas p� motsvarande s�tt d� beslag har skett av narkotika,
narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 � fj�rde stycket denna lag.
Tiden f�r att anm�la missn�je ska dock r�knas fr�n dagen f�r f�rordnandet.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar n�r-
mare f�reskrifter om f�rfarandet med narkotika och narkotikaprekursorer
som tagits i beslag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Senaste lydelse 2006:46.

SFS

2019:355

Publicerad
den

4 juni 2019

;