SFS 2019:359 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

SFS2019-359.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:OKGOLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:KYPWPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:PAEFHE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>tv�ngsv�rd </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:193px;white-space:nowrap" class="ft13">29 maj 2019</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 24 � lagen (1991:1128) om psykia-<br/>trisk tv�ngsv�rd2 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>24 �</b> Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, s�-<br/>dana medel som avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopnings-<br/>medel eller s�dana varor som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot <br/>vissa h�lsofarliga varor omh�ndertagits enligt 21 eller 22 � eller har s�dan <br/>egendom p�tr�ffats d�r patienter intagits f�r tv�ngsv�rd utan att det finns <br/>n�gon k�nd �gare till egendomen, ska chefs�verl�karen l�ta f�rst�ra eller <br/>s�lja egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom i 2 � 1 <br/>f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkohol m.m. Detsamma <br/>g�ller i fr�ga om injektionssprutor eller kanyler, som kan anv�ndas f�r in-<br/>sprutning i m�nniskokroppen, och i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt <br/>�gnade att anv�ndas f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Belopp som har erh�llits vid f�rs�ljning tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2008:415. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2019:359 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 4 juni 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tv�ngsv�rd

Utf�rdad den

29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 24 � lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tv�ngsv�rd2 ska ha f�ljande lydelse.

24 � Har narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, s�-
dana medel som avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopnings-
medel eller s�dana varor som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot
vissa h�lsofarliga varor omh�ndertagits enligt 21 eller 22 � eller har s�dan
egendom p�tr�ffats d�r patienter intagits f�r tv�ngsv�rd utan att det finns
n�gon k�nd �gare till egendomen, ska chefs�verl�karen l�ta f�rst�ra eller
s�lja egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom i 2 � 1
f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkohol m.m. Detsamma
g�ller i fr�ga om injektionssprutor eller kanyler, som kan anv�ndas f�r in-
sprutning i m�nniskokroppen, och i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt
�gnade att anv�ndas f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp som har erh�llits vid f�rs�ljning tillfaller staten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

SFS

2019:359

Publicerad
den

4 juni 2019

;