SFS 2019:372 Lag om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

SFS2019-372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:EHNHKL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PACVIP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (1971:965) om straff f�r trafikbrott </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>som beg�tts utomlands </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1971:965) om straff f�r <br/>trafikbrott som beg�tts utomlands ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>2 Best�mmelserna i 36 � trafikskadelagen (1975:1410) och <br/>best�mmelserna om straff f�r �vertr�delse av f�reskrift i kung�relsen <br/>(1972:605) om inf�rande av ny v�gtrafiklagstiftning, k�rkortslagen <br/>(1998:488), </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft10">k�rkortsf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft10">(1998:980), </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft10">trafikf�rordningen </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">(1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsf�rordningen (2009:211), <br/>lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning och <br/>f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning till�mpas <br/>�ven i fr�ga om g�rningar varigenom n�gon utomlands �vertr�tt <br/>motsvarande f�reskrift som g�llde p� g�rningsorten. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Erland Koch <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2002:926. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:372</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">7 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1971:965) om straff f�r trafikbrott

som beg�tts utomlands

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1971:965) om straff f�r
trafikbrott som beg�tts utomlands ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 Best�mmelserna i 36 � trafikskadelagen (1975:1410) och
best�mmelserna om straff f�r �vertr�delse av f�reskrift i kung�relsen
(1972:605) om inf�rande av ny v�gtrafiklagstiftning, k�rkortslagen
(1998:488),

k�rkortsf�rordningen

(1998:980),

trafikf�rordningen

(1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsf�rordningen (2009:211),
lagen (2019:370) om fordons registrering och anv�ndning och
f�rordningen (2019:383) om fordons registrering och anv�ndning till�mpas
�ven i fr�ga om g�rningar varigenom n�gon utomlands �vertr�tt
motsvarande f�reskrift som g�llde p� g�rningsorten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erland Koch
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

2 Senaste lydelse 2002:926.

SFS

2019:372

Publicerad
den

7 juni 2019

;