SFS 2019:927 Lag om ändring i lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS2019-927.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.