SFS 2019:936 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

SFS2019-936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:PLZGWJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:FWZYMD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 19 �� lagen (2009:128) om <br/>yrkesh�gskolan ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>4 �</b>2 Utbildning inom yrkesh�gskolan f�r anordnas av statliga universitet <br/>och h�gskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskil-<br/>da fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren f�r anordna ut-<br/>bildningen i samverkan med andra. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>19 �</b> En studerande f�r tills vidare avskiljas fr�n en utbildning som an-<br/>ordnas av staten, en kommun eller en region om han eller hon </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. lider av psykisk st�rning,<br/>2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller<br/>3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.<br/>Som ytterligare f�ruts�ttning f�r ett avskiljande g�ller att det, till f�ljd av</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">n�got s�dant f�rh�llande som avses i f�rsta stycket, bed�ms finnas en <br/>p�taglig risk att den studerande kan komma att skada n�gon annan person <br/>eller v�rdefull egendom under utbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om avskiljande. </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:1183. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:936</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2009:128) om yrkesh�gskolan

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 4 och 19 �� lagen (2009:128) om
yrkesh�gskolan ska ha f�ljande lydelse.

4 �2 Utbildning inom yrkesh�gskolan f�r anordnas av statliga universitet
och h�gskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, regioner och enskil-
da fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren f�r anordna ut-
bildningen i samverkan med andra.

19 � En studerande f�r tills vidare avskiljas fr�n en utbildning som an-
ordnas av staten, en kommun eller en region om han eller hon

1. lider av psykisk st�rning,
2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller
3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.
Som ytterligare f�ruts�ttning f�r ett avskiljande g�ller att det, till f�ljd av

n�got s�dant f�rh�llande som avses i f�rsta stycket, bed�ms finnas en
p�taglig risk att den studerande kan komma att skada n�gon annan person
eller v�rdefull egendom under utbildningen.

Regeringen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om avskiljande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2016:1183.

SFS

2019:936

Publicerad
den

3 december 2019

;