SFS 2019:948 Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

SFS2019-948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.