SFS 2019:969 Lag om ändring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

SFS2019-969.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:QAZILS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ACXQVY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet f�r viss </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>screening inom h�lso- och sjukv�rden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� och rubriken n�rmast f�re <br/>2 � lagen (2016:659) om avgiftsfrihet f�r viss screening inom h�lso- och <br/>sjukv�rden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 I denna lag finns best�mmelser om regionens ansvar f�r viss avgiftsfri <br/>screening inom h�lso- och sjukv�rden ut�ver vad som f�ljer av h�lso- och <br/>sjukv�rdslagen (2017:30). </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med screening avses i denna lag en systematisk unders�kning med hj�lp </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">av en speciell metod av en grupp personer f�r att uppt�cka tillst�nd som <br/>inneb�r en h�g risk f�r framtida oh�lsa. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Regionens ansvar <br/>2 �</b>3 En region ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 � h�lso- <br/>och sjukv�rdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som <br/>f�reskrivs med st�d av 3 �. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i denna lag om en region g�ller ocks� en kommun som inte </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:68. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2017:68. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:969 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:659) om avgiftsfrihet f�r viss

screening inom h�lso- och sjukv�rden

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 2 �� och rubriken n�rmast f�re
2 � lagen (2016:659) om avgiftsfrihet f�r viss screening inom h�lso- och
sjukv�rden ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 I denna lag finns best�mmelser om regionens ansvar f�r viss avgiftsfri
screening inom h�lso- och sjukv�rden ut�ver vad som f�ljer av h�lso- och
sjukv�rdslagen (2017:30).

Med screening avses i denna lag en systematisk unders�kning med hj�lp

av en speciell metod av en grupp personer f�r att uppt�cka tillst�nd som
inneb�r en h�g risk f�r framtida oh�lsa.

Regionens ansvar
2 �
3 En region ska erbjuda dem som omfattas av 8 kap. 1 eller 2 � h�lso-
och sjukv�rdslagen (2017:30) avgiftsfri screening i enlighet med vad som
f�reskrivs med st�d av 3 �.

Det som s�gs i denna lag om en region g�ller ocks� en kommun som inte

ing�r i en region.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:68.

3 Senaste lydelse 2017:68.

SFS

2019:969

Publicerad
den

3 december 2019

;