SFS 2019:973 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

SFS2019-973.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:LQARDR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:QNKAVH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft210{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft211{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft312{font-size:17px;line-height:22px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft49{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft410{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft411{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft56{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft59{font-size:17px;line-height:22px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft67{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft68{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft69{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft610{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft611{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft612{font-size:17px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft77{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft78{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft79{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft710{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft711{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft81{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft82{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft85{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft87{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft88{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen <br/>(2017:30) </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 2, 3 och 7 ��, 6 kap. 1 �, 7 kap. 13, 5 a </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">och 69 ��, 8 kap. 19 ��, 9 kap. 14 ��, 10 kap. 15 ��, 11 kap. 4 �, <br/>12 kap. 4 �, 14 kap. 13 ��, 15 kap. 1 �, 16 kap. 14 ��, 17 kap. 1, 2 och <br/>6 �� och 18 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 14 kap. och rubriken n�rmast f�re <br/>17 kap. 6 � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast efter 6 kap. 2 � ska lyda AVDELNING III. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">REGIONENS ANSVAR SOM HUVUDMAN. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om hur h�lso- och sjukv�rds-<br/>verksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen g�ller f�r samtliga v�rd-<br/>givare samt regioner och kommuner som huvudm�n. </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen best�r av fem avdelningar: <br/>Avdelning I inneh�ller inledande best�mmelser (1 och 2 kap.). <br/>Avdelning II inneh�ller best�mmelser f�r all h�lso- och sjukv�rd (36 kap.). <br/>Avdelning III inneh�ller best�mmelser om regionens ansvar som huvud-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">man (710 kap.). </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdelning IV inneh�ller best�mmelser om kommunens ansvar som </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">huvudman (1113 kap.). </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdelning V inneh�ller �vriga best�mmelser f�r huvudm�nnen (1418 kap.). </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> Det som s�gs i denna lag om regioner g�ller ocks� kommuner som inte <br/>ing�r i en region. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Avdelning IV g�ller de kommuner som inte ing�r i en region enbart i de </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fall det �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 kap. <br/>2 �</b> Med <i>huvudman</i> avses i denna lag den region eller den kommun som <br/>enligt lagen ansvarar f�r att erbjuda h�lso- och sjukv�rd. Inom en huvud-<br/>mans geografiska omr�de kan en eller flera v�rdgivare bedriva verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1037px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b> Med <i>v�rdgivare</i> avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun, <br/>annan juridisk person eller enskild n�ringsidkare som bedriver h�lso- och <br/>sjukv�rdsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:973</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>7 �</b>2 Med <i>nationell h�gspecialiserad v�rd</i> avses i denna lag offentligt <br/>finansierad h�lso- och sjukv�rd som beh�ver koncentreras till en eller flera <br/>enheter men inte till varje samverkansregion f�r att kvaliteten, patient-<br/>s�kerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna uppr�tth�llas och ett <br/>effektivt anv�ndande av h�lso- och sjukv�rdens resurser ska kunna uppn�s. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>1 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. att landet ska delas in i samverkansregioner f�r den h�lso- och sjukv�rd </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">som ber�r flera regioner, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. h�lso- och sjukv�rden i krig, vid krigsfara eller under s�dana utom-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">ordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges <br/>gr�nser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. bedrivande av h�lso- och sjukv�rdsverksamhet i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"> <br/><b>1 �</b>3 Ledningen av h�lso- och sjukv�rdsverksamheten i regionen ska ut-<br/>�vas av en eller flera n�mnder. F�r en s�dan n�mnd g�ller det som �r <br/>f�reskrivet om n�mnder i kommunallagen (2017:725). Best�mmelser om <br/>gemensam n�mnd finns i lagen (2003:192) om gemensam n�mnd inom <br/>v�rd- och omsorgsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>2 �</b> Regionen ska planera sin h�lso- och sjukv�rd med utg�ngspunkt i <br/>behovet av v�rd hos dem som omfattas av regionens ansvar f�r h�lso- och <br/>sjukv�rd. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regionen ska vid planeringen beakta den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">av andra v�rdgivare. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regionen ska �ven planera sin h�lso- och sjukv�rd s� att en katastrof-</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">medicinsk beredskap uppr�tth�lls. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>2 a �</b>4 Regionen ska organisera h�lso- och sjukv�rdsverksamheten s� att <br/>v�rden kan ges n�ra befolkningen. Om det �r motiverat av kvalitets- eller <br/>effektivitetssk�l, f�r v�rden koncentreras geografiskt. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>3 �</b> Regionen ska organisera prim�rv�rden s� att alla som omfattas av <br/>regionens ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd kan v�lja utf�rare av h�lso- och <br/>sjukv�rdstj�nster samt f� tillg�ng till och v�lja en fast l�karkontakt <br/>(v�rdvalssystem). Regionen f�r inte begr�nsa den enskildes val till ett visst <br/>geografiskt omr�de inom regionen. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regionen ska utforma v�rdvalssystemet s� att alla utf�rare behandlas lika, </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">om det inte finns sk�l f�r n�got annat. Ers�ttningen fr�n regionen till utf�rare <br/>inom ett v�rdvalssystem ska f�lja den enskildes val av utf�rare. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">N�r regionen beslutat att inf�ra ett v�rdvalssystem ska lagen (2008:962) </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">om valfrihetssystem till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:988px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>5 a �</b>5 F�r att f� bedriva nationell h�gspecialiserad v�rd kr�vs det tillst�nd. <br/>Den myndighet som regeringen best�mmer f�r efter ans�kan fr�n en region <br/>besluta om ett s�dant tillst�nd. Tillst�ndet ska g�lla tills vidare och vara <br/>f�renat med villkor. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">2 Senaste lydelse 2018:143. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">3 Senaste lydelse 2017:773. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">4 Senaste lydelse 2018:553. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">5 Senaste lydelse 2018:143. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett tillst�nd f�r �terkallas om villkoren f�r det inte l�ngre �r uppfyllda, om </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet har �ndrats eller om tillst�ndshavaren beg�r <br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">Beslut enligt f�rsta och andra styckena f�r inte �verklagas. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>6 �</b> Regionen svarar f�r att det inom regionen finns en �ndam�lsenlig <br/>organisation f�r att till och fr�n v�rdinr�ttning eller l�kare transportera <br/>personer vars tillst�nd kr�ver att transporten utf�rs med transportmedel som <br/>�r s�rskilt inr�ttade f�r �ndam�let. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>7 �</b> I planeringen och utvecklingen av h�lso- och sjukv�rden ska regionen <br/>samverka med samh�llsorgan, organisationer och v�rdgivare. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>8 �</b> I fr�gor om h�lso- och sjukv�rd som ber�r flera regioner ska <br/>regionerna samverka. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>9 �</b> Regionen f�r tr�ffa �verenskommelser med kommuner, F�rs�krings-<br/>kassan och Arbetsf�rmedlingen om att inom ramen f�r regionens uppgifter <br/>enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av <br/>tillg�ngliga resurser. Regionen ska bidra till finansieringen av s�dan <br/>verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt lagen (2003:1210) om <br/>finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r regionen delta i <br/>finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen. <br/>Riksrevisionen har r�tt att ta del av de uppgifter som beh�vs f�r gransk-<br/>ningen. <br/> <br/><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>1 �</b>6 Regionen ska erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t den som �r bosatt <br/>inom regionen. Detsamma g�ller i fr�ga om den som har skyddad folk-<br/>bokf�ring enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och som stadig-<br/>varande vistas inom regionen. �ven i �vrigt ska regionen verka f�r en god <br/>h�lsa hos befolkningen. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2 �</b> Regionen ska �ven erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. den som, utan att vara bosatt h�r, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och <br/>r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av <br/>de sociala trygghetssystemen, och </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. den som avses i 5 kap. 7 � f�rsta stycket socialf�rs�kringsbalken och </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som omfattas av f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">V�rden ska erbjudas av den region inom vars omr�de personen �r </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft312">f�rv�rvsverksam eller, i fr�ga om en person som �r arbetsl�s, den region <br/>inom vars omr�de denne �r registrerad som arbetss�kande. I den <br/>utstr�ckning familjemedlemmar till dessa personer har r�tt till v�rdf�rm�ner <br/>i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av f�rordningen, <br/>ska familjemedlemmarna erbjudas v�rd av samma region. Om familje-<br/>medlemmarna �r bosatta i Sverige g�ller dock 1 �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">6 Senaste lydelse 2018:694. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>3 �</b> Regionen ska erbjuda �ppen v�rd �t den som omfattas av en annan <br/>regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd. En s�dan patient omfattas inte av <br/>regionens v�rdgaranti enligt 9 kap. 1 �. I �vrigt ska v�rden ges p� samma <br/>villkor som de villkor som g�ller f�r de egna inv�narna. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Om patienten omfattas av en annan regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">enligt 1 �, svarar den regionen f�r kostnaderna f�r v�rd som patienten ges <br/>med st�d av f�rsta stycket. Detta g�ller dock inte om den regionen st�ller <br/>krav p� remiss f�r v�rden och dessa remissregler inte f�ljs. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>4 �</b> Om n�gon som vistas inom regionen utan att vara bosatt d�r beh�ver <br/>omedelbar h�lso- och sjukv�rd, ska regionen erbjuda s�dan v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>5 �</b>7 Regionen f�r ocks� i andra fall erbjuda h�lso- och sjukv�rd �t den som <br/>omfattas av en annan regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd, om </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">1. regionerna kommer �verens om det, eller <br/>2. det �r fr�ga om nationell h�gspecialiserad v�rd. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>6 �</b> Regionens ansvar omfattar inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en kom-<br/>mun inom regionen har ansvar f�r enligt 12 kap. 1 � eller 14 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>7 �</b> Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 � </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">1. habilitering och rehabilitering, <br/>2. hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning, och <br/>3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxen-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">d�va och h�rselskadade. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt f�rsta stycket 1 och 2 </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">som en kommun inom regionen ansvarar f�r enligt 12 kap. 5 �. Regionens <br/>ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som arbetsgivare <br/>eller andra kan ha enligt annan lag. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Regionen ska, i samverkan med patienten, uppr�tta en individuell plan n�r </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410">insatser som avses i f�rsta stycket 1 eller 2 erbjuds. Av planen ska planerade <br/>och beslutade insatser framg�. </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>8 �</b> Regionen f�r erbjuda l�kemedel utan kostnad till den som f�r h�lso- <br/>och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd). </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"><b>9 �</b> Regionen ska tillhandah�lla den som avses i 1 � f�rbrukningsartiklar <br/>som fortl�pande beh�vs p� grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling <br/>f�r s�dan sjukdom. Detta g�ller inte om kommunen har motsvarande ansvar <br/>enligt 12 kap. 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">f�reskrifter om vilka f�rbrukningsartiklar som omfattas av f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>9 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:951px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft410"> <br/><b>1 �</b>8 Regionen ska erbjuda v�rdgaranti �t den som omfattas av regionens <br/>ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 �. V�rdgarantin ska inneh�lla en f�rs�kran om <br/>att den enskilde inom viss tid f�r </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft410">1. kontakt med prim�rv�rden, <br/>2. en medicinsk bed�mning av l�kare eller annan legitimerad h�lso- och </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">sjukv�rdspersonal inom prim�rv�rden, </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. bes�ka den specialiserade v�rden, och </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">7 Senaste lydelse 2018:143. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">8 Senaste lydelse 2018:553. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft49"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. planerad v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/><b>2 �</b> Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 � 3 eller 4, ska regionen <br/>se till att patienten f�r v�rd hos en annan v�rdgivare utan extra kostnad f�r <br/>patienten. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>3 �</b> Regionen ska rapportera in uppgifter om v�ntetider till en nationell <br/>databas. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>4 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. de tidsperioder inom vilka v�rdgarantin enligt 1 � ska vara uppfylld och </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">i �vrigt om garantins inneh�ll, och </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 �. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/><b>1 �</b> Regionen ska ge patienten m�jlighet att v�lja behandlingsalternativ <br/>enligt vad som anges i 7 kap. 1 � patientlagen (2014:821). </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2 �</b> Regionen ska ge patienten m�jlighet att v�lja hj�lpmedel enligt vad <br/>som anges i 7 kap. 2 � patientlagen (2014:821). </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>3 �</b> Regionen ska ge patienten m�jlighet att f� en ny medicinsk bed�mning <br/>enligt vad som anges i 8 kap. 1 � patientlagen (2014:821). </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>4 �</b> I samband med sj�r�ddningsinsatser i de delar av havet utanf�r <br/>Sveriges sj�territorium, d�r sj�r�ddningstj�nsten ankommer p� svenska <br/>myndigheter, f�r regionen bedriva h�lso- och sjukv�rd i syfte att minimera <br/>de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av en olycka. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>5 �</b> I regionerna ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares <br/>allm�ntj�nstg�ring i s�dan omfattning att alla l�kare som avlagt l�kar-<br/>examen och l�kare med utl�ndsk utbildning som f�reskrivits allm�ntj�nst-<br/>g�ring ges m�jlighet att fullg�ra praktisk tj�nstg�ring f�r att f� legitimation <br/>som l�kare enligt 4 kap. patients�kerhetslagen (2010:659). Anst�llning f�r <br/>allm�ntj�nstg�ring ska ske f�r viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">I regionerna ska det ocks� finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">specialiseringstj�nstg�ring i en omfattning som motsvarar det planerade <br/>framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i klinisk verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"> <br/><b>4 �</b> Inom det verksamhetsomr�de som kommunen best�mmer ska det <br/>finnas en medicinskt ansvarig sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Om ett verksamhetsomr�de i huvudsak omfattar rehabilitering, f�r en </p> <p style="position:absolute;top:968px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullg�ra de uppgifter som �ligger en <br/>medicinskt ansvarig sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rsta och andra styckena g�ller s�dan h�lso- och sjukv�rdsverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">som avses i 12 kap. 1 och 2 �� i en kommun som inte ing�r i en region, om <br/>det i verksamheten inte finns n�gon l�kare. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft59">f�reskrifter om ansvar och uppgifter f�r personal som avses i f�rsta och <br/>andra styckena. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:73px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"> <br/><b>4 �</b> Regionen f�r p� framst�llning av en kommun inom regionen erbjuda <br/>l�kemedel utan kostnad ur l�kemedelsf�rr�d till den som </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">1. bor i en s�dan s�rskild boendeform som avses i 5 kap. 5 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">socialtj�nstlagen (2001:453), eller </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft611">2. f�r hemsjukv�rd genom kommunens f�rsorg. <br/>Regionen svarar f�r kostnaderna f�r l�kemedel som rekvireras till l�ke-</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">medelsf�rr�den. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>14 kap. �verl�telse av ansvar fr�n region till kommun </b></p> <p style="position:absolute;top:266px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"> <br/><b>1 �</b>9 Regionen f�r till en kommun inom regionen �verl�ta skyldigheten att <br/>erbjuda h�lso- och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd) i ordin�rt boende och <br/>i s�dant s�rskilt boende som avses i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen <br/>(2001:453), om regionen och kommunen kommer �verens om det. �verens-<br/>kommelsen f�r inte avse ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd som ges av l�kare. <br/>�verenskommelsen f�r �ven avse ansvar f�r s�dana f�rbrukningsartiklar <br/>som avses i 8 kap. 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Regionen f�r l�mna s�dant ekonomiskt bidrag till kommunen som </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">motiveras av �verl�telsen. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"><b>2 �</b> Om samtliga kommuner inom en regions omr�de ing�r i en �verl�telse <br/>av ansvar f�r hemsjukv�rd enligt 1 � och om det beh�vs f�r kostnads-<br/>utj�mning mellan kommunerna, f�r kommunerna l�mna ekonomiskt bidrag <br/>till varandra. </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"><b>3 �</b> Regionen f�r tr�ffa �verenskommelse med en kommun inom regionen <br/>om att kommunen ska ha ansvar f�r hj�lpmedel f�r personer med funktions-<br/>neds�ttning. Best�mmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 � andra stycket <br/>och om val av hj�lpmedel i 13 kap. 2 � g�ller �ven i dessa fall. </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>15 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"> <br/><b>1 �</b> Regioner och kommuner f�r med bibeh�llet huvudmannaskap sluta <br/>avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter som regionen eller <br/>kommunen ansvarar f�r enligt denna lag. Av avtalet ska framg� de s�rskilda <br/>villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myndighets-<br/>ut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas till en <br/>juridisk person eller en enskild individ. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61"> </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>16 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft611"> <br/><b>1 �</b>10 Regionen ska till kommunerna inom regionen avs�tta de l�kar-<br/>resurser som beh�vs f�r att enskilda ska kunna erbjudas en god h�lso- och <br/>sjukv�rd i s�rskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 �. Detsamma <br/>g�ller hemsjukv�rd i ordin�rt boende och i s�dant s�rskilt boende som avses <br/>i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453), om en kommun <br/>ansvarar f�r v�rden enligt 14 kap. 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Regionen ska med kommunerna inom regionen sluta avtal om omfatt-</p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft61">ningen av och formerna f�r l�karmedverkan. </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft612">h�lla l�kare, har kommunen r�tt att p� egen hand anlita l�kare och f� <br/>ers�ttning f�r sina kostnader f�r det fr�n regionen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">9 Senaste lydelse 2018:1727. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">10 Senaste lydelse 2018:1727. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft69"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710"><b>2 �</b> Regionen och kommunen ska samverka s� att en enskild, som <br/>kommunen enligt 12 kap. 1 eller 2 � har ansvar f�r, ocks� f�r �vrig v�rd och <br/>behandling, hj�lpmedel samt f�rbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 � som hans <br/>eller hennes tillst�nd fordrar. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710"><b>3 �</b>11 Regionen ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett <br/>samarbete i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft710">1. personer med psykisk funktionsneds�ttning, <br/>2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">kallande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft710">3. barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet. <br/>Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710">deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i <br/>�verenskommelsen. <br/> <br/><b>4 �</b> N�r den enskilde har behov av insatser b�de fr�n h�lso- och sjuk-<br/>v�rden och fr�n socialtj�nsten, ska regionen tillsammans med kommunen <br/>uppr�tta en individuell plan. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Planen ska uppr�ttas om regionen eller kommunen bed�mer att den </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710">beh�vs f�r att den enskilde ska f� sina behov tillgodosedda och om den <br/>enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska p�b�rjas utan dr�jsm�l. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">Planen ska, n�r det �r m�jligt, uppr�ttas tillsammans med den enskilde. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710">N�rst�ende ska ges m�jlighet att delta i arbetet med planen, om det �r <br/>l�mpligt och den enskilde inte mots�tter sig det. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft710">Av planen ska det framg� <br/>1. vilka insatser som beh�vs, <br/>2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara f�r, <br/>3. vilka �tg�rder som vidtas av n�gon annan �n regionen eller kommunen, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">och </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft710">4. vem av huvudm�nnen som ska ha det �vergripande ansvaret f�r planen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>17 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710"> <br/><b>1 �</b> V�rdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir fr�n <br/>avtalade bes�k f�r tas ut enligt grunder som regionen eller kommunen <br/>best�mmer. Patienter som omfattas av en regions eller en kommuns ansvar <br/>f�r h�lso- och sjukv�rd enligt 8 kap. 13 �� respektive 12 kap. 1 och 2 �� <br/>och 14 kap. 1 � ska behandlas lika. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">F�rsta stycket g�ller inte i den m�n annat �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710"> <br/><b>2 �</b> Regionen f�r f�r sluten v�rd fastst�lla avgiftsniv�er i olika <br/>inkomstintervall och besluta om vilka regler om neds�ttning av avgiften som <br/>ska g�lla. Avgiften f�r sluten v�rd f�r f�r varje v�rddag uppg� till h�gst <br/>0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, <br/>avrundat ned�t till n�rmaste tiotal kronor. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>H�gkostnadsskydd f�r avgifter till regioner </b></p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft710"> <br/><b>6 �</b> F�r den enskilde f�r f�ljande poster tillsammans under ett �r, r�knat <br/>fr�n det f�rsta tillf�lle d� avgift betalats, uppg� till h�gst 0,025 prisbasbelopp <br/>enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, avrundat ned�t till n�rmaste <br/>femtiotal kronor, eller det l�gre belopp som best�mts av regionen: </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft77">11 Senaste lydelse 2017:810. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft79"><b>2019:973</b></p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft80"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft81">8 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81">1. v�rdavgifter som avser �ppen v�rd enligt denna lag i andra fall �n som </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81">avses i 8 � f�rsta stycket 1, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft87">2. avgifter f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 �, och <br/>3. avgifter f�r tandv�rd som avses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125). <br/>Vid ber�kning av avgiftsbefrielse enligt f�rsta stycket ska �ven s�dana </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft87">avdrag som har gjorts enligt 7 � andra stycket lagen (2013:513) om <br/>ers�ttning f�r kostnader till f�ljd av v�rd inom Europeiska ekonomiska <br/>samarbetsomr�det medr�knas. <br/> <br/><b>18 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft87"> <br/><b>2 �</b> Regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och <br/>genomf�rande av dels kliniskt forskningsarbete p� h�lso- och sjukv�rdens <br/>omr�de, dels folkh�lsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och <br/>kommuner ska i dessa fr�gor, i den omfattning som beh�vs, samverka med <br/>varandra och med ber�rda universitet och h�gskolor. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>3 �</b> Personer som tas emot fr�n en annan kommun eller en annan region <br/>enligt 4 kap. 1 � lagen (2006:544) om kommuners och regioners �tg�rder <br/>inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap omfattas <br/>av mottagande kommuns och regions skyldigheter enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft87">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft87">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>LENA HALLENGREN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft81">Lars Hedengran </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft81">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft81"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>2019:973</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om h�lso- och sjukv�rdslagen
(2017:30)

dels att 1 kap. 1 och 2 ��, 2 kap. 2, 3 och 7 ��, 6 kap. 1 �, 7 kap. 13, 5 a

och 69 ��, 8 kap. 19 ��, 9 kap. 14 ��, 10 kap. 15 ��, 11 kap. 4 �,
12 kap. 4 �, 14 kap. 13 ��, 15 kap. 1 �, 16 kap. 14 ��, 17 kap. 1, 2 och
6 �� och 18 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 14 kap. och rubriken n�rmast f�re
17 kap. 6 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att rubriken n�rmast efter 6 kap. 2 � ska lyda AVDELNING III.

REGIONENS ANSVAR SOM HUVUDMAN.

1 kap.
1 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser om hur h�lso- och sjukv�rds-
verksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen g�ller f�r samtliga v�rd-
givare samt regioner och kommuner som huvudm�n.

Lagen best�r av fem avdelningar:
Avdelning I inneh�ller inledande best�mmelser (1 och 2 kap.).
Avdelning II inneh�ller best�mmelser f�r all h�lso- och sjukv�rd (36 kap.).
Avdelning III inneh�ller best�mmelser om regionens ansvar som huvud-

man (710 kap.).

Avdelning IV inneh�ller best�mmelser om kommunens ansvar som

huvudman (1113 kap.).

Avdelning V inneh�ller �vriga best�mmelser f�r huvudm�nnen (1418 kap.).

2 � Det som s�gs i denna lag om regioner g�ller ocks� kommuner som inte
ing�r i en region.

Avdelning IV g�ller de kommuner som inte ing�r i en region enbart i de

fall det �r s�rskilt f�reskrivet.

2 kap.
2 �
Med huvudman avses i denna lag den region eller den kommun som
enligt lagen ansvarar f�r att erbjuda h�lso- och sjukv�rd. Inom en huvud-
mans geografiska omr�de kan en eller flera v�rdgivare bedriva verksamhet.

3 � Med v�rdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region, kommun,
annan juridisk person eller enskild n�ringsidkare som bedriver h�lso- och
sjukv�rdsverksamhet.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:973

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

7 �2 Med nationell h�gspecialiserad v�rd avses i denna lag offentligt
finansierad h�lso- och sjukv�rd som beh�ver koncentreras till en eller flera
enheter men inte till varje samverkansregion f�r att kvaliteten, patient-
s�kerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna uppr�tth�llas och ett
effektivt anv�ndande av h�lso- och sjukv�rdens resurser ska kunna uppn�s.

6 kap.


1 � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om

1. att landet ska delas in i samverkansregioner f�r den h�lso- och sjukv�rd

som ber�r flera regioner,

2. h�lso- och sjukv�rden i krig, vid krigsfara eller under s�dana utom-

ordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges
gr�nser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, och

3. bedrivande av h�lso- och sjukv�rdsverksamhet i �vrigt.


7 kap.


1 �3 Ledningen av h�lso- och sjukv�rdsverksamheten i regionen ska ut-
�vas av en eller flera n�mnder. F�r en s�dan n�mnd g�ller det som �r
f�reskrivet om n�mnder i kommunallagen (2017:725). Best�mmelser om
gemensam n�mnd finns i lagen (2003:192) om gemensam n�mnd inom
v�rd- och omsorgsomr�det.

2 � Regionen ska planera sin h�lso- och sjukv�rd med utg�ngspunkt i
behovet av v�rd hos dem som omfattas av regionens ansvar f�r h�lso- och
sjukv�rd.

Regionen ska vid planeringen beakta den h�lso- och sjukv�rd som erbjuds

av andra v�rdgivare.

Regionen ska �ven planera sin h�lso- och sjukv�rd s� att en katastrof-

medicinsk beredskap uppr�tth�lls.

2 a �4 Regionen ska organisera h�lso- och sjukv�rdsverksamheten s� att
v�rden kan ges n�ra befolkningen. Om det �r motiverat av kvalitets- eller
effektivitetssk�l, f�r v�rden koncentreras geografiskt.

3 � Regionen ska organisera prim�rv�rden s� att alla som omfattas av
regionens ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd kan v�lja utf�rare av h�lso- och
sjukv�rdstj�nster samt f� tillg�ng till och v�lja en fast l�karkontakt
(v�rdvalssystem). Regionen f�r inte begr�nsa den enskildes val till ett visst
geografiskt omr�de inom regionen.

Regionen ska utforma v�rdvalssystemet s� att alla utf�rare behandlas lika,

om det inte finns sk�l f�r n�got annat. Ers�ttningen fr�n regionen till utf�rare
inom ett v�rdvalssystem ska f�lja den enskildes val av utf�rare.

N�r regionen beslutat att inf�ra ett v�rdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem till�mpas.

5 a �5 F�r att f� bedriva nationell h�gspecialiserad v�rd kr�vs det tillst�nd.
Den myndighet som regeringen best�mmer f�r efter ans�kan fr�n en region
besluta om ett s�dant tillst�nd. Tillst�ndet ska g�lla tills vidare och vara
f�renat med villkor.

2 Senaste lydelse 2018:143.

3 Senaste lydelse 2017:773.

4 Senaste lydelse 2018:553.

5 Senaste lydelse 2018:143.

2019:973

background image

3

SFS

Ett tillst�nd f�r �terkallas om villkoren f�r det inte l�ngre �r uppfyllda, om

f�ruts�ttningarna f�r tillst�ndet har �ndrats eller om tillst�ndshavaren beg�r
det.

Beslut enligt f�rsta och andra styckena f�r inte �verklagas.

6 � Regionen svarar f�r att det inom regionen finns en �ndam�lsenlig
organisation f�r att till och fr�n v�rdinr�ttning eller l�kare transportera
personer vars tillst�nd kr�ver att transporten utf�rs med transportmedel som
�r s�rskilt inr�ttade f�r �ndam�let.

7 � I planeringen och utvecklingen av h�lso- och sjukv�rden ska regionen
samverka med samh�llsorgan, organisationer och v�rdgivare.

8 � I fr�gor om h�lso- och sjukv�rd som ber�r flera regioner ska
regionerna samverka.

9 � Regionen f�r tr�ffa �verenskommelser med kommuner, F�rs�krings-
kassan och Arbetsf�rmedlingen om att inom ramen f�r regionens uppgifter
enligt denna lag samverka i syfte att uppn� en effektivare anv�ndning av
tillg�ngliga resurser. Regionen ska bidra till finansieringen av s�dan
verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt lagen (2003:1210) om
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser f�r regionen delta i
finansiell samordning inom rehabiliteringsomr�det.

Riksrevisionen f�r granska s�dan verksamhet som bedrivits i samverkan

med och delvis finansierats av F�rs�kringskassan eller Arbetsf�rmedlingen.
Riksrevisionen har r�tt att ta del av de uppgifter som beh�vs f�r gransk-
ningen.

8 kap.


1 �6 Regionen ska erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t den som �r bosatt
inom regionen. Detsamma g�ller i fr�ga om den som har skyddad folk-
bokf�ring enligt 16 � folkbokf�ringslagen (1991:481) och som stadig-
varande vistas inom regionen. �ven i �vrigt ska regionen verka f�r en god
h�lsa hos befolkningen.

2 � Regionen ska �ven erbjuda en god h�lso- och sjukv�rd �t

1. den som, utan att vara bosatt h�r, har r�tt till v�rdf�rm�ner i Sverige vid

sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av Europaparlamentets och
r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen, och

2. den som avses i 5 kap. 7 � f�rsta stycket socialf�rs�kringsbalken och

som omfattas av f�rordningen.

V�rden ska erbjudas av den region inom vars omr�de personen �r

f�rv�rvsverksam eller, i fr�ga om en person som �r arbetsl�s, den region
inom vars omr�de denne �r registrerad som arbetss�kande. I den
utstr�ckning familjemedlemmar till dessa personer har r�tt till v�rdf�rm�ner
i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som f�ljer av f�rordningen,
ska familjemedlemmarna erbjudas v�rd av samma region. Om familje-
medlemmarna �r bosatta i Sverige g�ller dock 1 �.

6 Senaste lydelse 2018:694.

2019:973

background image

4

SFS

3 � Regionen ska erbjuda �ppen v�rd �t den som omfattas av en annan
regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd. En s�dan patient omfattas inte av
regionens v�rdgaranti enligt 9 kap. 1 �. I �vrigt ska v�rden ges p� samma
villkor som de villkor som g�ller f�r de egna inv�narna.

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd

enligt 1 �, svarar den regionen f�r kostnaderna f�r v�rd som patienten ges
med st�d av f�rsta stycket. Detta g�ller dock inte om den regionen st�ller
krav p� remiss f�r v�rden och dessa remissregler inte f�ljs.

4 � Om n�gon som vistas inom regionen utan att vara bosatt d�r beh�ver
omedelbar h�lso- och sjukv�rd, ska regionen erbjuda s�dan v�rd.

5 �7 Regionen f�r ocks� i andra fall erbjuda h�lso- och sjukv�rd �t den som
omfattas av en annan regions ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd, om

1. regionerna kommer �verens om det, eller
2. det �r fr�ga om nationell h�gspecialiserad v�rd.

6 � Regionens ansvar omfattar inte s�dan h�lso- och sjukv�rd som en kom-
mun inom regionen har ansvar f�r enligt 12 kap. 1 � eller 14 kap. 1 �.

7 � Regionen ska erbjuda dem som avses i 1 �

1. habilitering och rehabilitering,
2. hj�lpmedel f�r personer med funktionsneds�ttning, och
3. tolktj�nst f�r vardagstolkning f�r barndomsd�va, d�vblinda, vuxen-

d�va och h�rselskadade.

Regionens ansvar omfattar dock inte insatser enligt f�rsta stycket 1 och 2

som en kommun inom regionen ansvarar f�r enligt 12 kap. 5 �. Regionens
ansvar inneb�r inte n�gon inskr�nkning i de skyldigheter som arbetsgivare
eller andra kan ha enligt annan lag.

Regionen ska, i samverkan med patienten, uppr�tta en individuell plan n�r

insatser som avses i f�rsta stycket 1 eller 2 erbjuds. Av planen ska planerade
och beslutade insatser framg�.

8 � Regionen f�r erbjuda l�kemedel utan kostnad till den som f�r h�lso-
och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd).

9 � Regionen ska tillhandah�lla den som avses i 1 � f�rbrukningsartiklar
som fortl�pande beh�vs p� grund av allvarlig sjukdom eller efter behandling
f�r s�dan sjukdom. Detta g�ller inte om kommunen har motsvarande ansvar
enligt 12 kap. 6 �.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om vilka f�rbrukningsartiklar som omfattas av f�rsta stycket.

9 kap.


1 �8 Regionen ska erbjuda v�rdgaranti �t den som omfattas av regionens
ansvar enligt 8 kap. 1 eller 2 �. V�rdgarantin ska inneh�lla en f�rs�kran om
att den enskilde inom viss tid f�r

1. kontakt med prim�rv�rden,
2. en medicinsk bed�mning av l�kare eller annan legitimerad h�lso- och

sjukv�rdspersonal inom prim�rv�rden,

3. bes�ka den specialiserade v�rden, och

7 Senaste lydelse 2018:143.

8 Senaste lydelse 2018:553.

2019:973

background image

5

SFS

4. planerad v�rd.


2 � Om regionen inte uppfyller garantin enligt 1 � 3 eller 4, ska regionen
se till att patienten f�r v�rd hos en annan v�rdgivare utan extra kostnad f�r
patienten.

3 � Regionen ska rapportera in uppgifter om v�ntetider till en nationell
databas.

4 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om

1. de tidsperioder inom vilka v�rdgarantin enligt 1 � ska vara uppfylld och

i �vrigt om garantins inneh�ll, och

2. regionernas rapporteringsskyldighet enligt 3 �.

10 kap.


1 � Regionen ska ge patienten m�jlighet att v�lja behandlingsalternativ
enligt vad som anges i 7 kap. 1 � patientlagen (2014:821).

2 � Regionen ska ge patienten m�jlighet att v�lja hj�lpmedel enligt vad
som anges i 7 kap. 2 � patientlagen (2014:821).

3 � Regionen ska ge patienten m�jlighet att f� en ny medicinsk bed�mning
enligt vad som anges i 8 kap. 1 � patientlagen (2014:821).

4 � I samband med sj�r�ddningsinsatser i de delar av havet utanf�r
Sveriges sj�territorium, d�r sj�r�ddningstj�nsten ankommer p� svenska
myndigheter, f�r regionen bedriva h�lso- och sjukv�rd i syfte att minimera
de fysiska och psykiska f�ljdverkningarna av en olycka.

5 � I regionerna ska det finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares
allm�ntj�nstg�ring i s�dan omfattning att alla l�kare som avlagt l�kar-
examen och l�kare med utl�ndsk utbildning som f�reskrivits allm�ntj�nst-
g�ring ges m�jlighet att fullg�ra praktisk tj�nstg�ring f�r att f� legitimation
som l�kare enligt 4 kap. patients�kerhetslagen (2010:659). Anst�llning f�r
allm�ntj�nstg�ring ska ske f�r viss tid.

I regionerna ska det ocks� finnas m�jligheter till anst�llning f�r l�kares

specialiseringstj�nstg�ring i en omfattning som motsvarar det planerade
framtida behovet av l�kare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

11 kap.


4 � Inom det verksamhetsomr�de som kommunen best�mmer ska det
finnas en medicinskt ansvarig sjuksk�terska.

Om ett verksamhetsomr�de i huvudsak omfattar rehabilitering, f�r en

fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullg�ra de uppgifter som �ligger en
medicinskt ansvarig sjuksk�terska.

F�rsta och andra styckena g�ller s�dan h�lso- och sjukv�rdsverksamhet

som avses i 12 kap. 1 och 2 �� i en kommun som inte ing�r i en region, om
det i verksamheten inte finns n�gon l�kare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om ansvar och uppgifter f�r personal som avses i f�rsta och
andra styckena.

2019:973

background image

6

SFS

12 kap.


4 � Regionen f�r p� framst�llning av en kommun inom regionen erbjuda
l�kemedel utan kostnad ur l�kemedelsf�rr�d till den som

1. bor i en s�dan s�rskild boendeform som avses i 5 kap. 5 � andra stycket

socialtj�nstlagen (2001:453), eller

2. f�r hemsjukv�rd genom kommunens f�rsorg.
Regionen svarar f�r kostnaderna f�r l�kemedel som rekvireras till l�ke-

medelsf�rr�den.

14 kap. �verl�telse av ansvar fr�n region till kommun


1 �9 Regionen f�r till en kommun inom regionen �verl�ta skyldigheten att
erbjuda h�lso- och sjukv�rd i hemmet (hemsjukv�rd) i ordin�rt boende och
i s�dant s�rskilt boende som avses i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen
(2001:453), om regionen och kommunen kommer �verens om det. �verens-
kommelsen f�r inte avse ansvar f�r h�lso- och sjukv�rd som ges av l�kare.
�verenskommelsen f�r �ven avse ansvar f�r s�dana f�rbrukningsartiklar
som avses i 8 kap. 9 �.

Regionen f�r l�mna s�dant ekonomiskt bidrag till kommunen som

motiveras av �verl�telsen.

2 � Om samtliga kommuner inom en regions omr�de ing�r i en �verl�telse
av ansvar f�r hemsjukv�rd enligt 1 � och om det beh�vs f�r kostnads-
utj�mning mellan kommunerna, f�r kommunerna l�mna ekonomiskt bidrag
till varandra.

3 � Regionen f�r tr�ffa �verenskommelse med en kommun inom regionen
om att kommunen ska ha ansvar f�r hj�lpmedel f�r personer med funktions-
neds�ttning. Best�mmelserna om individuell plan i 12 kap. 5 � andra stycket
och om val av hj�lpmedel i 13 kap. 2 � g�ller �ven i dessa fall.

15 kap.


1 � Regioner och kommuner f�r med bibeh�llet huvudmannaskap sluta
avtal med n�gon annan om att utf�ra de uppgifter som regionen eller
kommunen ansvarar f�r enligt denna lag. Av avtalet ska framg� de s�rskilda
villkor som g�ller f�r �verl�mnandet. En uppgift som innefattar myndighets-
ut�vning f�r dock inte med st�d av denna best�mmelse �verl�mnas till en
juridisk person eller en enskild individ.

16 kap.


1 �10 Regionen ska till kommunerna inom regionen avs�tta de l�kar-
resurser som beh�vs f�r att enskilda ska kunna erbjudas en god h�lso- och
sjukv�rd i s�rskilt boende och i dagverksamhet enligt 12 kap. 1 �. Detsamma
g�ller hemsjukv�rd i ordin�rt boende och i s�dant s�rskilt boende som avses
i 5 kap. 5 � tredje stycket socialtj�nstlagen (2001:453), om en kommun
ansvarar f�r v�rden enligt 14 kap. 1 �.

Regionen ska med kommunerna inom regionen sluta avtal om omfatt-

ningen av och formerna f�r l�karmedverkan.

Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhanda-

h�lla l�kare, har kommunen r�tt att p� egen hand anlita l�kare och f�
ers�ttning f�r sina kostnader f�r det fr�n regionen.

9 Senaste lydelse 2018:1727.

10 Senaste lydelse 2018:1727.

2019:973

background image

7

SFS

2 � Regionen och kommunen ska samverka s� att en enskild, som
kommunen enligt 12 kap. 1 eller 2 � har ansvar f�r, ocks� f�r �vrig v�rd och
behandling, hj�lpmedel samt f�rbrukningsartiklar enligt 8 kap. 9 � som hans
eller hennes tillst�nd fordrar.

3 �11 Regionen ska ing� en �verenskommelse med kommunen om ett
samarbete i fr�ga om

1. personer med psykisk funktionsneds�ttning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-

kallande medel, l�kemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och

3. barn och unga som v�rdas utanf�r det egna hemmet.
Om det �r m�jligt b�r organisationer som f�retr�der dessa personer eller

deras n�rst�ende ges m�jlighet att l�mna synpunkter p� inneh�llet i
�verenskommelsen.

4 � N�r den enskilde har behov av insatser b�de fr�n h�lso- och sjuk-
v�rden och fr�n socialtj�nsten, ska regionen tillsammans med kommunen
uppr�tta en individuell plan.

Planen ska uppr�ttas om regionen eller kommunen bed�mer att den

beh�vs f�r att den enskilde ska f� sina behov tillgodosedda och om den
enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska p�b�rjas utan dr�jsm�l.

Planen ska, n�r det �r m�jligt, uppr�ttas tillsammans med den enskilde.

N�rst�ende ska ges m�jlighet att delta i arbetet med planen, om det �r
l�mpligt och den enskilde inte mots�tter sig det.

Av planen ska det framg�
1. vilka insatser som beh�vs,
2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara f�r,
3. vilka �tg�rder som vidtas av n�gon annan �n regionen eller kommunen,

och

4. vem av huvudm�nnen som ska ha det �vergripande ansvaret f�r planen.

17 kap.


1 � V�rdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir fr�n
avtalade bes�k f�r tas ut enligt grunder som regionen eller kommunen
best�mmer. Patienter som omfattas av en regions eller en kommuns ansvar
f�r h�lso- och sjukv�rd enligt 8 kap. 13 �� respektive 12 kap. 1 och 2 ��
och 14 kap. 1 � ska behandlas lika.

F�rsta stycket g�ller inte i den m�n annat �r s�rskilt f�reskrivet.


2 � Regionen f�r f�r sluten v�rd fastst�lla avgiftsniv�er i olika
inkomstintervall och besluta om vilka regler om neds�ttning av avgiften som
ska g�lla. Avgiften f�r sluten v�rd f�r f�r varje v�rddag uppg� till h�gst
0,0023 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken,
avrundat ned�t till n�rmaste tiotal kronor.

H�gkostnadsskydd f�r avgifter till regioner


6 � F�r den enskilde f�r f�ljande poster tillsammans under ett �r, r�knat
fr�n det f�rsta tillf�lle d� avgift betalats, uppg� till h�gst 0,025 prisbasbelopp
enligt 2 kap. 6 och 7 �� socialf�rs�kringsbalken, avrundat ned�t till n�rmaste
femtiotal kronor, eller det l�gre belopp som best�mts av regionen:

11 Senaste lydelse 2017:810.

2019:973

background image

8

SFS

1. v�rdavgifter som avser �ppen v�rd enligt denna lag i andra fall �n som

avses i 8 � f�rsta stycket 1,

2. avgifter f�r f�rbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 �, och
3. avgifter f�r tandv�rd som avses i 8 a � tandv�rdslagen (1985:125).
Vid ber�kning av avgiftsbefrielse enligt f�rsta stycket ska �ven s�dana

avdrag som har gjorts enligt 7 � andra stycket lagen (2013:513) om
ers�ttning f�r kostnader till f�ljd av v�rd inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det medr�knas.

18 kap.


2 � Regioner och kommuner ska medverka vid finansiering, planering och
genomf�rande av dels kliniskt forskningsarbete p� h�lso- och sjukv�rdens
omr�de, dels folkh�lsovetenskapligt forskningsarbete. Regioner och
kommuner ska i dessa fr�gor, i den omfattning som beh�vs, samverka med
varandra och med ber�rda universitet och h�gskolor.

3 � Personer som tas emot fr�n en annan kommun eller en annan region
enligt 4 kap. 1 � lagen (2006:544) om kommuners och regioners �tg�rder
inf�r och vid extraordin�ra h�ndelser i fredstid och h�jd beredskap omfattas
av mottagande kommuns och regions skyldigheter enligt denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2019:973

;