SFS 2019:978 Lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor

SFS2019-978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DWULJM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:YZFHRW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:571) om f�rs�ksverksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med branschskolor </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (2017:571) om <br/>f�rs�ksverksamhet med branschskolor ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> En huvudman f�r utbildning p� ett yrkesprogram inom gymnasie-<br/>skolan eller f�r kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) f�r, <br/>inom ramen f�r en f�rs�ksverksamhet, med bibeh�llet huvudmannaskap <br/>sluta avtal med en branschskola om att skolan utf�r vissa uppgifter inom <br/>s�dan utbildning (entreprenad). De uppgifter som f�r �verl�mnas p� entre-<br/>prenad �r undervisning i karakt�rs�mnen som har en yrkesinriktad profil <br/>(yrkes�mnen) och undervisning som avser s�dant gymnasiearbete som ing�r <br/>i utbildningen enligt skollagen. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�dan undervisning �verl�mnas p� entreprenad, f�r �ven den myndig-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">hetsut�vning som h�r till en l�rares undervisningsuppgift och uppgifter som <br/>inte �r h�nf�rliga till undervisningen �verl�mnas till branschskolan p� entre-<br/>prenad. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">som uppfyller vissa villkor kan efter ans�kan till den myndighet som rege-<br/>ringen best�mmer f� ett godk�nnande att bedriva branschskola. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana villkor och om urval. </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>2 Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om an-<br/>knytning till kommunens eller regionens omr�de eller deras medlemmar f�r <br/>en kommun eller en region genom s�dan entreprenad som avses i 1 � utf�ra <br/>uppgifter �t en annan huvudman inom skolv�sendet. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2017:1105. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:978 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 3 december 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:571) om f�rs�ksverksamhet

med branschskolor

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 och 3 �� lagen (2017:571) om
f�rs�ksverksamhet med branschskolor ska ha f�ljande lydelse.

1 � En huvudman f�r utbildning p� ett yrkesprogram inom gymnasie-
skolan eller f�r kommunal vuxenutbildning enligt skollagen (2010:800) f�r,
inom ramen f�r en f�rs�ksverksamhet, med bibeh�llet huvudmannaskap
sluta avtal med en branschskola om att skolan utf�r vissa uppgifter inom
s�dan utbildning (entreprenad). De uppgifter som f�r �verl�mnas p� entre-
prenad �r undervisning i karakt�rs�mnen som har en yrkesinriktad profil
(yrkes�mnen) och undervisning som avser s�dant gymnasiearbete som ing�r
i utbildningen enligt skollagen.

Om s�dan undervisning �verl�mnas p� entreprenad, f�r �ven den myndig-

hetsut�vning som h�r till en l�rares undervisningsuppgift och uppgifter som
inte �r h�nf�rliga till undervisningen �verl�mnas till branschskolan p� entre-
prenad.

Endast en kommun, en region eller en enskild fysisk eller juridisk person

som uppfyller vissa villkor kan efter ans�kan till den myndighet som rege-
ringen best�mmer f� ett godk�nnande att bedriva branschskola.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana villkor och om urval.

3 �2 Trots best�mmelsen i 2 kap. 1 � kommunallagen (2017:725) om an-
knytning till kommunens eller regionens omr�de eller deras medlemmar f�r
en kommun eller en region genom s�dan entreprenad som avses i 1 � utf�ra
uppgifter �t en annan huvudman inom skolv�sendet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:1105.

SFS

2019:978

Publicerad
den

3 december 2019

;