SFS 2020:15 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

SFS2020-15.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.