SFS 2020:1011 Lag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

SFS2020-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.